Přihlásit

Úkoly

ročníkpředmětzadání úkoludatum odevzdánízadaldatum zadání
3.Čjčtenářský deník
Škvor, Mazour, Krupa, Denis

čtenářský deník
Jméno autora
Název díla
Ilustrátor
Hlavní postavy
Obsah
Vlastní hodnocení, recenze
Obrázek
13. 11. 2020HM21. 9. 2020
3.Čjčtenářský deník
Pojda, Houska, Drož, Kyselka

čtenářský deník
Jméno autora
Název díla
Ilustrátor
Hlavní postavy
Obsah
Vlastní hodnocení, recenze
Obrázek
6. 11. 2020HM5. 10. 2020
3.MPRO NEMOCNÉ

Dokončili jsme celou stranu 36. (Násobení číslem 8). Dále budeme pokračovat v jednotlivých zadání prostřednictvím aplikace Google classroom. Úlohy budou kopírovat témata z učebnice.
3. 11. 2020JK13. 10. 2020
3.PrvPRO NEMOCNÉ

Písemně jsme opakovali předchozí kapitoly.

Dále jsme si povídali k tématu "Naše vlast", zápis je na přiloženém odkaze:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7ZnVoV3N6Q3pfMTQ/view?usp=sharing
3. 11. 2020JK13. 10. 2020
3.AjDoplnit pro nemocné:

Pracovní sešit do strany 11.
Učebnice vypsat slovíčka do slovníčků do stránky 11 (v dolní části stránky v šedém rámečku).
2. 11. 2020JK13. 10. 2020
3.MPro nemocné
Dokončená str. 36 - násobení číslem 8.
1. 11. 2020AO13. 10. 2020
3.ČjPro nemocné:
udělali jsme v pracovním sešitě celou str. 9.
Diktát dole jsme psali.
1. 11. 2020AO14. 10. 2020
1.MČíselný diktát: rodič diktuje čísla 1 - 5,zkuste zapojit
číslo 0, dítě píše na linkovaný papír
Čísla 1 - 10 ukazují děti na kartičkách.
Učebnice str. 24 a 25 podle zadání
PL Rozklad čísel, třetí sloupek 5 ?
vždy toto znaménko .
24. 10. 2020VCh22. 10. 2020
1.ČjPísmenková rozcvička: připravte si vystřihaná písmena /jen
probraná/ rodič říká - žák ukazuje,
přejděte na slabiky /složit na stole/.
ŽA nové písmeno O,o str. 30 a 31 celé. KS dopiš str.31.
Všem přeji krásné prázdniny a doufám,že se brzy uvidíme. Ch.

Pokud by chtěl někdo opakovat probrané,nebudu se zlobit.
24. 10. 2020VCh22. 10. 2020
4.ČjČtení
Čítanka str.27 Vzpomínka na pravěké doby M. Černík
přečti a splň úkoly 1 a 2
str. 28 Ohrožení mamuty F.Gehmová
přečti a splň úkoly za článkem.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY
24. 10. 2020VCh22. 10. 2020
5.ČjČtení:
Čítanka str. 118 Lenka a státní svátek + úkoly v rámečku
str. 118 Pes v novém státě + úkoly za článkem.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY
24. 10. 2020VCh22. 10. 2020
1.MUčebnice str.21 - dovybarvi vrata podle vzoru
Číselná rozcvička s kartami
učeb. str.22 cv. 3 a str.23 cv.1,2. PL rozklad čísel vypracuj
prostřed.sloupec 4 = 1 + 3 - na znázornění použij pastelky nebo počítadlo. KS str.9 cv.2 a str.10 první 4 řádky-pozor na sklon.
Z karet sestav řadu 1 - 10 počítej anglicky
23. 10. 2020VCh21. 10. 2020
1.ČjŽA str.29 cv. 1-5 podle zadání.
Prosím, snažte se o slabiky, nikoli o jednotlivá písmena. Opakujte 2krát až 3krát, podle potřeby.

PL 16 pouze 1. cvičení "listy". KS str.30 dodržovat zdola nahoru,str.31 první 3 řádky. Sestavuj libovolné slabiky z vystřižených písmen.

Práce je na více než jednu vyučovací hodinu. Dělejte si mezi prací přestávky.
23. 10. 2020VCh21. 10. 2020
4.ČjOdpověz si na otázky: Co je to etika ? V čem a kde ji v životě využiješ ?
Co jsou emoce ? Vyjmenuj některé. Rozděl je na dobré a špatné.
Co je komunikace?
Vypracuj úkol písemně.
23. 10. 2020VCh21. 10. 2020
5.ČjEtika: Hodnocení druhých
Napiš čeho si nejvíc ceníš na svém nejlepším kamarádovi,
kamarádce ? Popiš vlastnosti,které ho /ji/ nejlépe charakterizují.
Splň i úkol pro 4. třídu - opakování z loňského roku.
23. 10. 2020VCh21. 10. 2020
1.ČjŽA str 53 a 55,vystřihni písmena a dej je do obálky.
Str.28 cv.1 čti slabiky 2krát a potom je sám slož z vystři-
žených písmen.Další cvičení podle zadání.
KS str.29 - šikmá čára, pracuj podle předlohy.PL 2 hledej p
ísmeno L,l a vybarvi žlutě. Práce je na 2 hodiny.
22. 10. 2020VCh20. 10. 2020
1.MČíselná rozcvička s kartičkami /jako obv./ Učebnice str.22
cv.1,2 správné číslo zaškrtni. Dál podle zadání. Připrav si 5 pastelek PL - rozklad čísel,zopakuj první řádek. Pomocí pastelek slož na stole příklady v 1. sloupci
3 + 1 = číslo dopiš atd.
///+/ =. KS str.8 poslední řádek
str.9 celá bez posl. řádku
22. 10. 2020VCh20. 10. 2020
1.PrvProcvičování a opakování
Učebnice str.18 cv.1,2 a 19 cv.1,2 podle zadání.
Povídejte si,jak se zelenina a ovoce uskladňují a uchovávají na delší dobu /zavařování, nakládání atd./.

Všechny 3 předměty jsou na středu 21.10.2020
22. 10. 2020VCh20. 10. 2020
1.MČíselná rozcvička s kartičkami /viz 19.10/ počítej anglicky
Učebnice str.20 cv.2, str.21 cv.cv.1
Zpět str. 20 cv.1 dodržuj vzor, barvy i počty čtverců
KS - píšeme číslice str.7 cv.2 - opakování
str.8 cv.1 - básnička, celá stránka
poslední řádek vynechat
21. 10. 2020VCh18. 10. 2020
1.ČjZopakuj
písmena která znáš, tvoř slova na dané písmeno.
ŽA str.27 - popiš svými slovy, co je na obrázku. popiš umístění věcí. Dál cv. 1-3,slabiky vytleskáváme.
Str.28 pouze cv.1 /nepředčítat jednotlivá písmena,rovnou slabiky - číst 3krát - 5krát.
KS str.28 nácvik čáry shora dolů, při únavě ruku vytřepeme.
Možno docvičovat ve žlutém sešitě - dostalo každé dítě domů.
21. 10. 2020VCh18. 10. 2020
1.AjOpakování - pozdravy,jména učebnice str.7
str.9 - barvy,čísla a věci do školy /vybarvi stejnou barvou/
str. 12 - odpovídej na otázky celou větou
This is a book.
This is a bag. atd.......
21. 10. 2020VCh18. 10. 2020
1.MČíselná rozcvička:rodič zvedá kartičku s číslem, dítě čte
rodič říká číslo, dítě ukazuje kartičku
Práce s kartami: sestav 5 dvojic čísel a přečti porovnání
velikosti a =.
Učebnice str.18 - vypracuj úkol pod obrázkem
str.19cv.1 zaškrtni správné číslo a porovnej
cv.2 stejně /samostatně/
cv.3 s pomocí rodičů
20. 10. 2020VCh18. 10. 2020
1.ČjPísmeno S,s
Hlasité čtení básničky /několikrát/ dítě opakuje s rodičem,
tužkou vyznačí v básni písmeno S,s, dále cv.2
Cvičení 3 hlasité čtení /dítě/ 3krát, cv.5-práce tužkou,
cv.4-podle zadání-pastelky - opakuj barvy angl.
Pro rychlíky:PL 2 dohledej písmeno A,a - červeně, hledej E,e
modře /kolik jsi našel?/
20. 10. 2020VCh18. 10. 2020
1.PrvOpakování-zelenina str.16 cv 1-3
Ovoce str.17 - popis obrázku,kde co leží např.vpravo nahoře, vlevo dole, uprostřed atd. Dál cv. 1-3
20. 10. 2020VCh18. 10. 2020
3.Čjčtenářský deník
Kubeš, Krupa, Novák, Doležal

čtenářský deník
Jméno autora
Název díla
Ilustrátor
Hlavní postavy
Obsah
Vlastní hodnocení, recenze
Obrázek
16. 10. 2020HM21. 9. 2020
3.ČjČítanka str.14-16 přečíst16. 10. 2020HM9. 10. 2020
1.ČjOpakování písmen,důraz na slabikování.
ŽA str.25-vymýšlej slova začínající slabikami na knihách a slabiky vytleskej. Dál podle úkolů 1-4.
Kocour Sam /KS/ str. 27. Při nácviku psaní začínáme středovou čarou podle šipek.
Nauč se básničku "Lípa"
16. 10. 2020JK15. 10. 2020
1.MPočítej od 1 -10: sestev z karet s čísly vzestupně čísel.řadu 1-10 a sestupně 10-1. Vždy postupuj zleva.
Učebnice str.17 cv.1-3. V tabulce se zeleninou opakuj také čísla a barvy-angl.
KS - píšeme číslice cv.2 a str. 7 cv.1
Vybarvi obrázek v pravém horním rohu.
16. 10. 2020JK15. 10. 2020
4.ČjČítanka str.44 "Praotec Čech" Martina Drijverová-přečti článek.
Vypracuj úkoly v rámečku.
16. 10. 2020JK15. 10. 2020
5.ČjČítanka str.26 "Země baletka" Eva Klímová přečti a vypracuj úkoly v rámečku.16. 10. 2020JK15. 10. 2020
3.ČjPísanka 7-815. 10. 2020HM9. 10. 2020
1.Mučebnice str. 16 Na dvorku úkoly pod cvičením,zároveň opakuj čísla anglicky. Pracovní list /PL/ rozklad čísel, pouze prvních 6 příkladů. PL je namnožený,děti ho mají vložený v učebnici.15. 10. 2020JK15. 10. 2020
1.ČjŽA - opakování str.24 /možný vzor:str.23/. S volbou pastelky opakuj barvy - anglicky.
Kocour Sam /KS/ psaní str. 26,zdola nahoru,podle šipky.Úkoly v modrém rámečku. Správné držení tužky-zopakuj básničku: Vezmi palec, ukazovák...............
15. 10. 2020JK15. 10. 2020
1.PrvSvižné zopakování str. 15 /zelenina/ úkoly 1-3.Při práci opakuj barvy a čísla angl.15. 10. 2020JK15. 10. 2020
4.ČjNapiš krátkou úvahu: "Jak ovlivňuje současná situace můj život školáka"15. 10. 2020JK15. 10. 2020
5.ČjNapiš úvahu "Jak ovlivňuje současná situace můj život školáka"15. 10. 2020JK15. 10. 2020
4.Mstr. 18/114. 10. 2020JK12. 10. 2020
2.MNaučit nebo zopakovat rozklady čísel.13. 10. 2020HM8. 10. 2020
3.MPRO NEMOCNÉ
-V učebnici jsme udělali opakovací kapitoly po stranu 16
-Pracovali jsme s pojmem sudé a liché číslo str.17
- Opakování násobilky (v příkladech a sl. úlohách) + geometrické pojmy (tělesa a plošné útvary) po str. 24
- Hodiny - určování času str.25
- Násobilka č. 6 a 7 do str.33
12. 10. 2020JK5. 10. 2020
3.PrvPracujeme s tématy (zápis do sešitu je pod odkazy):
- Jsme cyklisté
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7bXZxS2VMRGFfenc/view?usp=sharing

-Krajina v okolí domova
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7R0M3MWVvMGxFS28/view?usp=sharing

-Orientace v krajině
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7MlprSHpfaHkzVVU/view?usp=sharing

-Naše vlast
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7ZnVoV3N6Q3pfMTQ/view?usp=sharing
12. 10. 2020JK5. 10. 2020
2.Čjuč.str.14 cv.5c (básnička)12. 10. 2020ChK6. 10. 2020
3.PrvK sousedním státům, které jsme si vypsali do sešitu dokreslit jejich vlajky.12. 10. 2020JK8. 10. 2020
3.Mstr.33/1 b)12. 10. 2020JK8. 10. 2020
1.ČjOpakování písmen,důraz na slabikování.
ŽA str.25-vymýšlej slova začínající slabikami na knihách a slabiky vytleskej. Dál podle úkolů 1-4.
Kocour Sam /KS/ str. 27. Při nácviku psaní začínáme středovou čarou podle šipek.
Nauč se básničku "Lípa"
10. 10. 2020JK15. 10. 2020
1.ČjOpakování písmen,důraz na slabikování.
ŽA str.25-vymýšlej slova začínající slabikami na knihách a slabiky vytleskej. Dál podle úkolů 1-4.
Kocour Sam /KS/ str. 27. Při nácviku psaní začínáme středovou čarou podle šipek.
Nauč se básničku "Lípa"
10. 10. 2020JK15. 10. 2020
3.ČjČítanka 9-11 číst9. 10. 2020HM5. 10. 2020
4.Mstr.16/19. 10. 2020JK8. 10. 2020
5.Mstr.16/29. 10. 2020JK8. 10. 2020
3.ČjPísanka str. 68. 10. 2020HM2. 10. 2020
3.Čjpro nemocné:
Procvičování tvrdé/měkké souhlásky: uč.str.10 cv.2,3 (zdůvodnit pravopis), str.11 cv. 5 (procvičení paměti, přečíst, zavřít knihu, na lísteček napsat, co jsi si zapamatoval), diktát str.11 cv.7 (+ vypsat názvy zvířat, seřadit podle abecedy)
PS str. 7 cv.5, 6.
8. 10. 2020ChK5. 10. 2020
2.M22/28. 10. 2020HM6. 10. 2020
2.PrvPS 11/1,2 Dú
11/3 - dokončit
8. 10. 2020HM6. 10. 2020
4.M14/2,38. 10. 2020JK7. 10. 2020
5.Mstr.16/1 (3. sloupeček)8. 10. 2020JK7. 10. 2020
2.PrvPS 9/26. 10. 2020HM1. 10. 2020
4.AjOpakovat a cvičit spelování (abeceda)6. 10. 2020JK1. 10. 2020
2.Čjnaučit se zpaměti abecedu5. 10. 2020ChK30. 9. 2020
3.Čjuč.str.11 cv.4 dodělat5. 10. 2020ChK30. 9. 2020
3.Čjpro nemocné:
opakovat tvrdé/měkké souhlásky na skolakov.eu (pravopisný trenažer a procvičování)
uč.str.11 cv.4 (do sešitu doplnit a seřadit podle abecedy pomocí číslic nad slovy), zopakovat abecedu.
5. 10. 2020ChK30. 9. 2020
3.MProcvičování určování času z ručičkových hodin a naopak (zakreslení času do ciferníku).5. 10. 2020JK1. 10. 2020
5.MProcvičovat obvody a obsahy5. 10. 2020JK1. 10. 2020
4.M12/4,
13/1
5. 10. 2020JK2. 10. 2020
3.Čjčtenářský deník
Pojda, Houska, Drož, Kyselka

čtenářský deník
Jméno autora
Název díla
Ilustrátor
Hlavní postavy
Obsah
Vlastní hodnocení, recenze
Obrázek
2. 10. 2020HM21. 9. 2020
3.ČjČítanka - str.6.7 - číst2. 10. 2020HM25. 9. 2020
3.AjTest slovíček 1. lekce.

Hello.
Bye.
Come here.
Stand up.
Sit down.
1. 10. 2020AO24. 9. 2020
3.ČjPísanka
Do strany 4/ b, přepiš slova podle zadání....
1. 10. 2020HM24. 9. 2020
1.ČjPro nemocné
ŽA str.15 cv.1,2
str.16 celá strana-v rámečku pouze písmeno a červenou,
m modrou.
30. 9. 2020VCh29. 9. 2020
1.MPro nemocné
učebnice str.10 cv.2,3
str.11 cv.2 spoj karty
kocour Sam píšeme číslici 4
30. 9. 2020VCh29. 9. 2020
3.AjPracovní sešit str. 7 cv. 429. 9. 2020AO24. 9. 2020
2.M16/dokončit cvičení29. 9. 2020HM24. 9. 2020
2.PrvNaučit názvy měsíců a ročních období.29. 9. 2020HM24. 9. 2020
1.MPro nemocné
kocour Sam číslice 3
učebnice str. 10 cv.1
29. 9. 2020VCh25. 9. 2020
1.ČjŽA str.14,cv.1-5 dle návodu
str.12,cv.1 - dokresli 1 komín,5 jablíček a sluníčko-
žluté,střecha je červená. Ostatní libovolně.Opakuj
anglicky počítání a barvy.
.

UŽIJ SI VOLNO A UZDRAV SE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
29. 9. 2020VCh25. 9. 2020
2.ČjČítanka str. 6-7 Jak šel kluk za Lukáše do školy25. 9. 2020AO18. 9. 2020
2.Ajpro nemocné:
PS str.3, vybarvit šuplíčky podle diktátu (např. number 7 pink).
Zpívali jsme a překládali z učebnice písničku Good morning.
25. 9. 2020ChK21. 9. 2020
2.Čjpro nemocné:
PS str.6 celá, PS str.7 cv.6,7 (do sešitu), cv.2.
Uč.str.9 cv.1 (sloh), str.10 cv.2 (do sešitu), cv.3
25. 9. 2020ChK23. 9. 2020
3.Čjpro nemocné:
PS str.5 celá, str.6 celá (cv.2 do sešitu).
Uč.str.9 cv.3,4,5 + str.10 cv.2.
25. 9. 2020ChK23. 9. 2020
3.Ajpro nemocné:
PS 2.lekce, cv.1-3, učebnice - 2.lekce naučit se + napsat do slovníčku slovíčka, číst + překládat článek.
25. 9. 2020ChK23. 9. 2020
3.PrvNakreslit do sešitu kolo.24. 9. 2020JK21. 9. 2020
2.Mdo str. 14
Dú - dokončit str. 14
24. 9. 2020HM23. 9. 2020
2.PrvDú - Ps 7/otazník, naučit se názvy měsíců
Uč - 8
Ps - 8/1
24. 9. 2020HM23. 9. 2020
1.MPro nemocné
učeb. str.7 cv.1,2 str.8 cv.1-zkontroluj pravý sloupec
a oprav. Levý sloupec
dokresli.
Procvičuj čísla 1-10 vzestupně i sestupně (kartičky s čísly).Str.9 cv.1 dle zadání.
24. 9. 2020VCh23. 9. 2020
1.ČjPro nemocné
ŽA str.9 cv.1 dle zadání Cv.2 hlasité slabikování a vytleskávání. Dál dle návodu. Cv.3 dle návodu - najdi jednoslabičné slovo. Str.10 cv.1a2:str.12 cv.1a2.Str.13 cv.1,2,3-vše dle návodu.Práce je na 2 dny, prosím střídat práci ústní a písemnou.
24. 9. 2020VCh23. 9. 2020
1.ČjPro nemocné
Psaní
Kocour Sam str.17,18,19
číslice 2 3 4
24. 9. 2020VCh23. 9. 2020
1.PrvPro nemocné
Str.10 a 11.Současně opakujeme barvy a čísla v angličtině-
nahlas.
24. 9. 2020VCh23. 9. 2020
2.ČjPísanka str. 423. 9. 2020AO18. 9. 2020
1.ČjPro nemocné
Živá abeceda, str.7,8, cvičení 1- 3
str. 9, cvičení 2, 3
str. 8, cvičení 4 najdi a vybarvi
První čtení, str. 14, Kuřátka
Psaní str. 15, 16
23. 9. 2020VCh21. 9. 2020
1.MPro nemocné
učebnice str. 6, cvičení 1,2,3
písanka čísel, str. 2, číslice 2
práce podle zadaných úkolů
23. 9. 2020VCh21. 9. 2020
1.PrvPro nemocné
učebnice str. 7, cvičení 1,2 popisuj co je kde ve třídě umístěno
str. 8, cvičení 1,2,
str. 9, opakuj dopravní značky
23. 9. 2020VCh21. 9. 2020
1.AjPro nemocné
učebnice str. 5, pozdrav a představ se jménem-nácvik ve dvojici
opakujeme čísla O-7
barvy - které znáš?
23. 9. 2020VCh21. 9. 2020
3.Mstr.19 cv.123. 9. 2020JK22. 9. 2020
2.MDokončit str. 11, slovní úlohy22. 9. 2020HM17. 9. 2020
2.PrvPS do strany 7/1.22. 9. 2020HM17. 9. 2020
4.ČjSofie Palko
- vyjmenovaná slova po B
- naučit názvy školnich potřeb a doma
22. 9. 2020HM17. 9. 2020
3.MPRO NEMOCNÉ
Došli jsme na stranu 16 a máme ji celou dodělanou. V pondělí začneme opakovat a pokračovat v násobilce.
22. 9. 2020JK17. 9. 2020
3.PrvPRO NEMOCNÉ
Pracovali jsme s tématem "Má Obec - město". Zapsali jsme si zápis do sešitu (viz. odkaz níže). Nakreslili jsme mapu ČR a do ní vyznačili 5 největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a Plzeň).

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7anFRalFJVG85TTQ/view?usp=sharing
22. 9. 2020JK17. 9. 2020
5.MPRO NEMOCNÉ
Došli jsme na str.7 a udělali jsme po cv.1.
Dále jsme přeskočili str.8. a udělali celou str.9.
22. 9. 2020JK17. 9. 2020
5.AjPRO NEMOCNÉ
Ukončili jsme lekci U1 My Letter. Máme zapsané slovíčka.
22. 9. 2020JK17. 9. 2020
5.VlPRO NEMOCNÉ
Povídali jsme si o Bitvě na Bílé Hoře a Třicetileté válce.
Obě kapitoly máme zapsané v sešitech (viz. odkazy níže)

https://drive.google.com/file/d/10Mw8AQXGBD5Wg6-5jxXZjGNOggvSN-Rn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nCQ5I3nhzhxCRQk1xLasskVJ64QDrSKX/view?usp=sharing
22. 9. 2020JK17. 9. 2020
3.ČjPísanka str. 1,2.22. 9. 2020JK17. 9. 2020
3.Ajnaučit se slovíčka z 2.lekce (pouze zapsané ve slovníčku).22. 9. 2020ChK21. 9. 2020
2.Čjpro nemocné:
PS str. 5 cv.1 - 3 + cv.1, slohová cvičení-porozumění textu.
Uč. str.8 cv.1, 2, 3 a str.9 cv.7,8 (do sešitu zapsat dvě věty ze cvičení 8 dle svého výběru).
22. 9. 2020ChK21. 9. 2020
3.Čjpro nemocné:
uč.str.8 cv.5 a-b, cv.6 a-c (napsat cvičení do sešitu), str.9 cv.3 zdůvodnit pravopis.
PS stzr. 42, 3, 4.
22. 9. 2020ChK21. 9. 2020
5.Čjpro nemocné:
PS str.5 cv.8 (a-c), zdůvodnit pravopis (opakování vzorů podstatných jmen a shoda podmětu s přísudkem).
PS str. 9 cv.9 a (diktát do sešitu).
22. 9. 2020ChK21. 9. 2020
2.Čjpro JN + DK:
PS str.3 cv.5, str.4 cv.6,7
uč,str.6 cv.5, str.7 cv.1, 2, 3 (zkusit napsat jako diktát).
21. 9. 2020ChK16. 9. 2020
3.Čjpro VN + TD + MK:
uč.str.8 cv.2, 3, 4, str.9 cv.2 (psali jsme do sešitu).
PS str.cv.7, 8.
21. 9. 2020ChK16. 9. 2020
5.Čjpro MK + ME:
uč.str.7 cv.5 (a-f).
PS str.5 cv.7 (a-d).
V pondělí budeme psát diktát PS str.5 cv.9.
21. 9. 2020ChK16. 9. 2020
4.AjV.D.-Procvičování a práce se slovíčky - Listen, look, point, act, sing, say.
(Lekce 1 - Welcome)
18. 9. 2020JK14. 9. 2020
4.MV.D.- došli jsme ke cvičení 2 na straně 5 a máme ho hotové.18. 9. 2020JK14. 9. 2020
3.Mstr.12 cv.216. 9. 2020JK15. 9. 2020
3.Mstr.11 cv.115. 9. 2020JK14. 9. 2020
4.Mstr. 4/sloupeček10. 9. 2020JK9. 9. 2020
5.Mstr.4/1,210. 9. 2020JK9. 9. 2020
3.Mstr.8 cv.1,3 (slovní úlohy) Nezapomeňte co vše musí obsahovat slovní úloha - zápis, výpočet a odpověď!!!10. 9. 2020JK9. 9. 2020
3.PrvPS str.6 do domečku vyplnit svojí adresu bydliště. Obdobně jako na poštovní obálku.10. 9. 2020JK9. 9. 2020
1.ČjMilé děti, v současné době jsou vám zadávány úkoly ze všech předmětů pouze přes google classroom. Proto si je nezapomínejte plnit v daných termínech :-).25. 5. 2020ChK29. 4. 2020
1.ČjSL – do 86
Poslat 83 a 85
Pís – do 17
Poslat 15 a 16
26. 4. 2020HM15. 4. 2020
1.MPS – do 28
Poslat 25 a 27
Mps – do 13
26. 4. 2020HM15. 4. 2020
1.PrvDo 61
Poslat 61
26. 4. 2020HM15. 4. 2020
2.PrvUč - do 57
PS - 56
Poslat PS stranu 54 a 56
26. 4. 2020HM15. 4. 2020
5.ČjČtení
Strana 76

O TOM, PROČ MAJÍ ROMKY TAK KRÁSNÉ VLASY

Stanislav Filip

Kniha: Pohádky z jisker a dýmu

Otázky:
1. Co se stalo romskému děvčeti, které zabloudilo ve sněhové bouři?

2. Díku čemu se děvčátko při pádu ze skály nezabilo?

3. Kdo a jakým způsobem zachránil děvče před smrtí hladem a žízní?

4. Jak se přihodilo, že dívka časem dosáhla nohama na zem?

5. Díky čemu měla dívka svoje vlasy krásně černé?

Strana 77

Do sešitu:

POHÁDKA

vyprávění
nadpřirozené bytosti zápas dobra a zla
dobro vítězí
Lidová pohádka – neznáme autora
Umělá pohádka – známe autora

Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
23. 4. 2020HM15. 4. 2020
4.ČjČtení
Strana 101

Komiks

- příběh vyjářený kresbami s doprovodným textem


Strana 102

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY

Autor: Jeff Kinney

Kniha: viz nadpis

Otázky:
1. Jak se nazývá divadelní hra, kterou děti hrály?

2. Které důvody vedly Grega k tomu, že si vybral roli stromu?

3. Kdo je paní Nortonová?

4. Jaká událost napomohla tomu, že stromy mohou mít otvory pro ruce?

Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
23. 4. 2020HM15. 4. 2020
4.ČjTP - Jak jsem páníčkům zpříjemňoval pobyt v karanténě.

Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
22. 4. 2020HM1. 4. 2020
5.ČjTP - Jak jsem páníčkům zpříjemňoval pobyt v karanténě.

Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
22. 4. 2020HM1. 4. 2020
4.ČjČtenářský deník

Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
15. 4. 2020HM5. 3. 2020
5.ČjČtenářský deník

Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
15. 4. 2020HM5. 3. 2020
1.ČjSL - do 80
Pís. - 11

Poslat z písanky strany 6, 9, 10
15. 4. 2020HM5. 4. 2020
1.MPS - do 23
MPS - do 11

Poslat stranky z PS - 20
z MPS - 10

Dobrovolná práce počítání v početníku.
15. 4. 2020HM5. 4. 2020
1.PrvDo strany 58
Stranu 56 nedělat.
Strana 57 - Nelepit fotografii, ale rodinu namalovat.

Poslat stranu 57
15. 4. 2020HM5. 4. 2020
2.PrvUč - do 54
PS - do 53

Poslat PS strana 53
15. 4. 2020HM5. 4. 2020
4.ČjČítanka
Strana 98

VELKEJ FRAJER NATE

Autor: Lincoln Peirce

Kniha: viz nadpis

Otázky:
1. Z jakého důvodu dostal Nate ve škole poznámku?
2. Napište větu, která přivedla Nata k nápadu založit komiksový kroužek.
12. 4. 2020HM5. 4. 2020
5.ČjČítanka
Strana 72

KRÁTKÝ ODPOČINEK

John Ronald Reuel Tolkien

Kniha: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Otázky:
1. Jak se jmenuje hlavní hrdina příběhů?
2. Mezi jaké bytosti patří?
3. Rozhodněte na základě článku: Je to pravda?

Když došli do údolí Roklinky, uviděl Bilbo a jeho společníci elfy. Ano – Ne

Bilbo má rád elfy a nemá z nich vůbec strach. Ano – Ne

Bilba doprovází čaroděj Gandalf. Ano – Ne
12. 4. 2020HM5. 4. 2020
1.Prvstrana 55
Poslat emailem mach.hanka73@seznam.cz
stranu 55
8. 4. 2020HM29. 3. 2020
2.PrvUč - 52
Ps - 51

Poslat emailem mach.hanka73@seznam.cz
PS strana 49,51. Děkuji
8. 4. 2020HM29. 3. 2020
4.ČjČítanka
Strana 95

KOLIK JE NA SVĚTĚ VĚCÍ

Autor: Jan Vodňanský

Kniha: Jan Vodňanský dětem

Otazky:

1. Jaký druh věty převládá v básničce?

2. V básni vyhledejte, čeho všeho je světe „mnoho“.

3. Co je podle básně na světě „jediné jedno“?

4. Kolik má básnička slok?

5. Kolik veršů básnička obsahuje?

6. V básni vyhledej tři rýmy.
8. 4. 2020HM5. 4. 2020
5.ČjČítanka
Strana 70

LES MEZI SVĚTY

C.S. Lewis

Kniha: Letopisy Narnie: Čarodějův synovec

Otázky:

Rozhodněte na základě článku: Je to pravda?

Digory a Polly jsou sourozenci. Ano – Ne

Strýček dětí Andrew je kouzelník. Ano – Ne

Pomocí zeleného prstenu se děti ocitly v tajuplném světě. Ano – Ne

Nakresli bájného lva Aslana nebo zlou čarodějnici Jadis.
8. 4. 2020HM5. 4. 2020
1.ČjSL do 75
Pís č.3 - dokončit
Pís č. 4 - do 5
Poslat emailem mach.hanka73@seznam.cz
SL - 73, 75
Pís č. 3 - 40
Pís č. 4 - 4

Gramar - čtení s porozuměním - Brno, 2.díl - Zvířata jdou na piknik, Cirkus Humberto

Prosím o komunikaci přes emailovou adresu: Vaněčková. Děkuji

Zítra 30. 3. 2020 k dispozici písanka č.4 před školou od 9.00 do 12.00. Prosím vyzvedněte si je. Děkuji
5. 4. 2020HM29. 3. 2020
1.MPS do 20
Mps do 7

Poslat emailem mach.hanka73@seznam.cz
PS - 18,20
Mps - 7

Zítra 30. 3. 2020 k dispozici početník před školou od 9.00 do 12.00. Prosím vyzvedněte si je. Děkuji
5. 4. 2020HM29. 3. 2020
5.ČjČítanka
strana 59
JOSEF II.
Otázky:
1. Kdo se stal českým panovníkem po smrti Marie Terezie?
2. Na základě textu napište některé vlastnosti císaře Josefa II.
3. Za pomocí textu vysvětlete a napište, co znamenala nejdůležitější reforma Josefa II. - zrušení nevolnictví. Jaký byl rozdíl mezi nevolnictvím a robotou?
4. Robota byla v našich zemích zrušena v roce 1848. Kolik let po zrušení nevolnictví to bylo?

Přečíst, odpovědět na otázky. Je to na známky podle již daných pravidel.
Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
3. 4. 2020HM23. 3. 2020
4.ČjČítanka
strana 90
NIC
Otázky:
1. Čím se živil Rom z příběhu?
2. Proč s ním bylo těžké pořízení?
3. Jak se jmenoval pán, který se u Roma usadil?
4. Proč nechtěl dát kotlář Romovi svou dceru?
5. Co vedlo Roma k tomu, že začal usilovně pracovat od rána do večera?

Přečíst, odpovědět na otázky. Je to na známky podle již daných pravidel.
Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji


Prosím o komunikaci přes emailovou adresu: Šíša. Děkuji
3. 4. 2020HM23. 3. 2020
2.ČjPísanka str. 14,15
Čítanka str. 81 VELIKONOCE -SVÁTKY JARA

Vyberte si čtení 1 článek na webu Gramar.in (čtení s porozuměním) a vypracujte.
2. 4. 2020AO25. 3. 2020
3.ČjPísanka str. 18,19
Čítanka str. 86
Vyberte si čtení 2 články na webu Gramar.in (čtení s porozuměním) a vypracujte.
2. 4. 2020AO25. 3. 2020
4.ČjTP - Apríl
Je to na známky podle již daných pravidel.
Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji

Prosím o komunikaci přes emailovou adresu: Šíša. Děkuji
1. 4. 2020HM5. 3. 2020
5.ČjTP - Apríl
Je to na známky podle již daných pravidel.
Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji

Prosím o komunikaci přes emailovou adresu: Palko. Děkuji
1. 4. 2020HM5. 3. 2020
2.ČjNa základě dotazů jsme vytvořili postup k přihlašování do dvou používaných systémů pro online výuku. Manuál je ke stažení na odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1_NC0FknoFOPAArk1S-ERXXx6jwbZ4W89/view?usp=sharing
1. 4. 2020ChK18. 3. 2020
3.ČjNa základě dotazů jsme vytvořili postup k přihlašování do dvou používaných systémů pro online výuku. Manuál je ke stažení na odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1_NC0FknoFOPAArk1S-ERXXx6jwbZ4W89/view?usp=sharing
1. 4. 2020ChK18. 3. 2020
4.ČjNa základě dotazů jsme vytvořili postup k přihlašování do dvou používaných systémů pro online výuku. Manuál je ke stažení na odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1_NC0FknoFOPAArk1S-ERXXx6jwbZ4W89/view?usp=sharing
1. 4. 2020ChK18. 3. 2020
5.ČjNa základě dotazů jsme vytvořili postup k přihlašování do dvou používaných systémů pro online výuku. Manuál je ke stažení na odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1_NC0FknoFOPAArk1S-ERXXx6jwbZ4W89/view?usp=sharing
1. 4. 2020ChK18. 3. 2020
1.Prvdo 531. 4. 2020HM23. 3. 2020
2.PrvUč - 50
PS - 49
1. 4. 2020HM23. 3. 2020
1.ČjNa webu : www.vcelka.cz je nyní přístup volný, můžete trenovat čtení, skládání slov, hry apod.31. 3. 2020AO19. 3. 2020
2.ČjNa webu : www.vcelka.cz je nyní přístup volný, můžete trenovat čtení, skládání slov, hry apod.31. 3. 2020AO19. 3. 2020
3.ČjNa webu : www.vcelka.cz je nyní přístup volný, můžete trenovat čtení, skládání slov, hry apod.31. 3. 2020AO19. 3. 2020
1.ČjSL - 70
Pís - 38
30. 3. 2020HM23. 3. 2020
1.MPS - 15
Mps - 4
30. 3. 2020HM23. 3. 2020
5.ČjČítanka
strana 56
MARIE TEREZIE
Otázky:
1. Marie Terezie se stala královnou roku 1743 a vládla zde až do své smrti, Za pomocí textu řekněte, kolik roků trvala její vláda.
2. Kde a ve které roce došlo ke střetu sedláků s císařským vojskem?
3. Za pomoci textu vysvětlete lidové rčení "Dopadli jako sedláci u Chlumce".

Přečíst, odpovědět na otázky. Je to na známky podle již daných pravidel.
Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
26. 3. 2020HM23. 3. 2020
4.ČjČítanka
strana 79
MONIKA A FILIP
Otázky:
1. Proč Monika neměla Filipa ráda?
2. Mohl Filip skutečně za Moničino trápení?
3. Kdo přispěl k tomu, že Monika si uvědomila svůj omyl?
4. Vyhledej a napiš větu, která vysvětluje, proč by člověk neměl vůči nikomu cítit nepřátelství.
5. Co je podle cestovatele pro člověka nejdůležitější? Napište jeho názor.

Přečíst, odpovědět na otázky. Je to na známky podle již daných pravidel.
Vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na mou adresu: mach.hanka73@seznam.cz. Děkuji
26. 3. 2020HM23. 3. 2020
1.Prvdo 5125. 3. 2020HM16. 3. 2020
2.PrvUč do 47
Ps do 46
25. 3. 2020HM16. 3. 2020
2.ČjPísanka str. 12,13
Číst - Čítanka str. 80 - Hádanková pohádka
25. 3. 2020AO18. 3. 2020
3.ČjPísanka str. 16,17
Do Čtenářského deníku napsat knihu "Čtyři Breberkos"
Číst - Čítanka str. 84 - Všichni lákám jaro.
Ve volných chvilkách se věnovat četbě vlastní knihy.
25. 3. 2020AO18. 3. 2020
2.ČjNa gramar.in byl zadán nový domácí úkol k vypracování do středy 25.3.2020. Prosím, dodržujte při přihlašování daný postup, který máte ke stažení zde v Aktualitách :-).25. 3. 2020ChK23. 3. 2020
3.ČjNa gramar.in byl zadán nový domácí úkol k vypracování do středy 25.3.2020. Prosím, dodržujte při přihlašování daný postup, který máte ke stažení zde v Aktualitách :-).25. 3. 2020ChK23. 3. 2020
4.ČjNa gramar.in byl zadán nový domácí úkol k vypracování do středy 25.3.2020. Prosím, dodržujte při přihlašování daný postup, který máte ke stažení zde v Aktualitách :-).25. 3. 2020ChK23. 3. 2020
5.ČjNa gramar.in byl zadán nový domácí úkol k vypracování do středy 25.3.2020. Prosím, dodržujte při přihlašování daný postup, který máte ke stažení zde v Aktualitách :-).25. 3. 2020ChK23. 3. 2020
1.ČjSL do 65
Pís do 33
23. 3. 2020HM16. 3. 2020
1.MPs do 11
Mps do 4
23. 3. 2020HM16. 3. 2020
2.ČjČíst - Čítanka - Jak se Škubánek vyklubal.
Písanka str. 9-11
20. 3. 2020AO10. 3. 2020
3.ČjČtení - Čtyři Breberkos - Jak jsme sázeli lesík pro veverku
Psaní - písanka str. 13,14,15
20. 3. 2020AO10. 3. 2020
1.Prvdo strany 4918. 3. 2020HM11. 3. 2020
2.PrvUč - do 45
PS - do 44
Test - Naučit se hodiny - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.
18. 3. 2020HM11. 3. 2020
1.AjZopakovat a naučit se slovíčka z učebnice str. 20, 21 (umět vyslovovat, výslovnost v závorce).
fox (fox)=liška, hare (hér)=zajíc, beetle (bítl)=brouk, owl (oul)=sova, otter (otr)=vydra

clever(klevr)=chytrý, fast(fést)= rychlý,
lovely (lavly)=rozkošný, nimble(nimbl)=hbitý
I can..(Áj ken)= Já umím.., swim(swim)=plavat,run(ran)=běhat,walk(wolk)=chodit, jump(džamp)=skákat,fly(fláj)=létat

přečíst a přeložit si slovíčka z lekce
OUR BODY(Aur bády)= Naše tělo str. 22-23.
head(hed)=hlava, ear(ír)=ucho, body(bády)=tělo, leg(leg)=noha, nose(nous)=nos, eye(áj)=oko, mouth(mauth)=ústa, cub(kab)=mládě

V množném čísle se přidává na konci slova písmenko -s
př. two earS = dvě uši..

Nakreslit a popsat na papír části těla libovolného zvířátka pomocí slovíček z učebnice.
18. 3. 2020HM12. 3. 2020
2.AjZopakovat a umět slovíčka a fráze z lekce FOOD AND DRINK(jídlo a pití) str. 16, 17
(stačí umět vyslovit, výslovnost v závorce).

breakfast(brekfst)=snídaně, lunch(lánč)=oběd, snack(snek)=svačina, dinner(dinr)=večeře
bread(bred)=chléb, cheese(čís)=sýr, milk(milk)=mléko, meat(mít)=maso, grass(gras)=tráva, apple(epl)=jablko, carrot(kerot)=mrkev, plum(plam)= švestka, pear(pér)=hruška, banana(banana)=banán, leaves(lífs)=listy, butter(batr)=máslo, cakes(kejks)=dorty, tea(tý)=čaj, roll(rol)=rohlík, ham(ham)=šunka, cornflakes(kornflejks)=vločky do mléka,

FRÁZE
př. I like fish for lunch.(Áj lajk fiš for lánč)
= Mám rád/a rybu k obědu.
What do you like for breakfast?(Wot do jů lájk for brekfst)
= Co by si rád/a k snídani?
Can I have..? (Ken áj hev) Mohu dostat..?
Here you are. (hír jů ár) Tady máš.
18. 3. 2020HM12. 3. 2020
3.AjZopakovat, naučit se slovíčka z lekce MY HEAD str. 36,37 popř. dopsat do slovníčku.
V PS vypracovat str. 36,37 .
Na papír si nakreslit hlavu a popsat její části (anglicky ) podle slovíček z učebnice.
17. 3. 2020HM12. 3. 2020
2.ČjPS str.13 (doprocvičení párových souhlásek)
do sešitu nebo na papír:
uč.str.69 cv. 9,10,11 + PS str.14,15
Zadané úkoly jsou do 15.3.2020!
16. 3. 2020ChK11. 3. 2020
3.ČjPřídavná jména (procvičování):
PS str.50
Zájmena:
uč.str.91 cv.3 a,b,c (do sešitu přepsat věty, vyznačit podtržením podstatná jména-červeně, slovesa-modře, přídavná jména-zeleně, zájmena-žlutě.
PS str.51
Číslovky:
üč,str.90, přečíst si žlutou tabulku
cv.1 (vyhledat a do sešitu zapsat číslovky)
PS str.52
Zadané úkoly jsou do 15.3.2020
16. 3. 2020ChK11. 3. 2020
1.ČjSL 61
Pís 28
16. 3. 2020HM11. 3. 2020
1.MPS 3.díl - 5
Mps 2.díl - dokončit
mPS - 3.díl - 2
16. 3. 2020HM11. 3. 2020
4.ČjVzory rodu mužského (procvičování):
PS str.51 cv.4,5, str.52 cv.3,4, str.53 cv.4, str.54 cv. 4, str.55 cv.2,3.
PS str.56 cv.1-4.
Slovesa:
uč. str.97 (přečíst žlutou tabulku - zopakovat)
uč.str.97 cv.2 (opsat do sešitu, vyhledat slovesa, určit osobu, číslo, čas, způsob - do tabulky)
PS str.57 cv.1,2.
Zadané úkoly jsou do 15.3.2020!
16. 3. 2020ChK11. 3. 2020
5.Čjdo sešitu: uč.str.70 cv.1 (opsat, vyhledat podstatná jména, určit rod, číslo, pád, vzor - do tabulky)
uč.str.71 cv.5, str.73 cv.4 (opsat, podtrhat post.jména, str.74 cv.7 (lehce tužkou do uč.), str.76 cv.2
PS str.37 cv.3, str.38 cv.1, str.39 cv.4,5.
Zadané úkoly jsou do 15.3.2020!
16. 3. 2020ChK11. 3. 2020
2.MDále budeme pokračovat geometrií - úsečkami.
str.56/2,3 - porovnávání úseček (používáme znaménko větší menší)

str.57/1,2,3 - porovnávání úseček -- zavádíme pojem shodné (rovná se s vlnovkou). Je třeba zdůraznit, že úsečky se nerovnají, ale jsou shodné)

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
3.MBudeme pokračovat dále v probrané látce. Učivo, které bude potřebovat podrobný výklad přeskočíme a po návratu do školy se k němu vrátíme.

str.11/2,3
str.12/1,2,3 (bez sloupečku!!!)

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
3.PrvDo sešitu opsat zápis, který naleznete na odkaze níže

Nadpis: Živočichové

https://drive.google.com/file/d/12R5zy9WPg9q1K4JQpkwID5KAvEb0ut7D/view?usp=sharing

PS:37/1

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
4.MBudeme pokračovat dále v probrané látce. Učivo, které bude potřebovat podrobný výklad přeskočíme a po návratu do školy se k němu vrátíme.

str.32/1,2 - Rozvinutý zápis
str.33/1,2,3,4

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
4.Ajstr.28 a 29 Unit 13 - My new crayons

Trénovat čtení článku a odpovědí na otázky k článku.

Zapsat slovíčka do slovníčků (výslovnost přiložena na odkaze):

https://drive.google.com/file/d/16_JEa1g2Utmi-NBEz1bAC9YVq8np1sXb/view?usp=sharing

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
4.Kapitola Les.
str.35 - 36 - Přečíst o jednotlivých druzích stromů, jak jehličnatých, tak listnatých. Vyhledat vypsané druhy stromů a učit se je poznávat. (podle listů tvaru koruny a plodu). Obrázky jsou ke stažení na odkaze:

https://drive.google.com/file/d/15epGzRQr36VWl5x5HUrlS115cSNf8Ek4/view?usp=sharing

BUDEME OPAKOVAT PO NÁVRATU DO ŠKOLY
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
4.VlV učebnici vyhledat a přečíst kapitolu 10 - V době husitských válek - str.36

Do sešitu napsat zápis, který je na odkaze:

https://drive.google.com/file/d/1b11ykQ9yAdCSnJBnSN-X74GD-WwOPYB_/view?usp=sharing

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
5.MBudeme pokračovat dále v probrané látce. Učivo, které bude potřebovat podrobný výklad (Zlomky) přeskočíme a po návratu do školy se k němu vrátíme.

Vypracovat úlohy na straně 24/1,2,3,4,5,6

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
5.AjTrénovat určování času podle obrázku v učebnici na str.25 Unit 11 - What time?

Cvičit význam slovíček (half past, quarter past, quarter to)

Cvičit !!!!!!
Otázku: What´s the time? (Kolik je hodin?)
Odpověď: It´s ............ (doplňujeme) str.24 ciferníky

NACVIČIT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
5.Pokračovat kapitolou Živočichové na straně 49

Do sešitu zapsat zápis, který je na odkazech:

https://drive.google.com/file/d/12R5zy9WPg9q1K4JQpkwID5KAvEb0ut7D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7TWFvRm9GZ1dyX2M/view?usp=sharing

VYPRACOVAT DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
5.VlPodle seznamu vypracovat referát o jedné z etap 2. světové války. Referát je ručně psán v rozsahu stránky A5.

(zkratky - Jméno.Příjmení)

K.K. - Bitva o Británii
N.K. - Pearl Harbor
R.Z. - Vylodění v Normandii - Den D
I.P. - Bitva o Stalingrad

VŠE ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU: jezevec38@post.cz DO 15.3.2020
16. 3. 2020JK11. 3. 2020
3.ČjČtenářský deník - číst vlastní knihu a udělat zápis do deníku.12. 3. 2020HM17. 1. 2020
1.ČjSL - 58
Pís - 20
Dú - SL 59/modrý balonek
12. 3. 2020HM10. 3. 2020
1.MPS - celý dokončen
MPS - 30
Dú MPS dokončit do str. 30
12. 3. 2020HM10. 3. 2020
4.M30/1,210. 3. 2020JK9. 3. 2020
5.M13/4,510. 3. 2020JK9. 3. 2020
3.ČjNaučit se básničku o slovních druzích.9. 3. 2020ChK3. 3. 2020
1.ČjPísanka do 249. 3. 2020HM5. 3. 2020
1.MMPS - do 279. 3. 2020HM5. 3. 2020
2.ČjČtení- číst str.74-755. 3. 2020ChK3. 3. 2020
1.MPočetník - mají označeno /kromě Julinky a Daníka/5. 3. 2020HM3. 3. 2020
4.Mstr.25/3 + sloupeček5. 3. 2020JK4. 3. 2020
1.ČjDokončit písanku a slabikář. Jen u některých dětí. Označeno v sešitech.5. 3. 2020HM4. 3. 2020
4.ČjČtenářský deník4. 3. 2020HM27. 1. 2020
5.ČjČtenářský deník4. 3. 2020HM27. 1. 2020
1.ČjSL - 54/balonek4. 3. 2020HM3. 3. 2020
3.Čjnaučit se slovní druhy str.853. 3. 2020ChK26. 2. 2020
2.Čjčíst - čítanka str. 72-73 (Van Minh)3. 3. 2020AO28. 2. 2020
3.Čjčíst str. 56-65, Čtyři Breberkos - Jak jsme hledali poklad.3. 3. 2020AO28. 2. 2020
4.Mstr. 21/22. 3. 2020JK28. 2. 2020
2.ČjČítanka str. 68 - Michal nejí brambory25. 2. 2020AO20. 2. 2020
3.ČjČítanka str. 80 - Čarodějnice školou povinné25. 2. 2020AO20. 2. 2020
3.Čjpřečíst 3.kapitolu z knihy Čtyři Breberkos (+ zapsat odpovědi na otázky k textu na PL)25. 2. 2020ChK21. 2. 2020
4.ČjTVŮRČÍ PSANÍ19. 2. 2020HM30. 1. 2020
5.ČjTVŮRČÍ PSANÍ19. 2. 2020HM30. 1. 2020
1.Prvstr. 4019. 2. 2020HM6. 2. 2020
2.PrvUč - 38
PS - 37
19. 2. 2020HM6. 2. 2020
2.Čjčíst str. 66 - Co provedl čaroděj.
Písanka str. 38
18. 2. 2020AO6. 2. 2020
3.ČjDodělat příběh o Kamilovi - obrázek.
Písanka str. 5
18. 2. 2020AO6. 2. 2020
4.Čjuč.str.75, cv.4, do domácího sešitu17. 2. 2020ChK5. 2. 2020
5.ČjPS str.44, cv.1,217. 2. 2020ChK5. 2. 2020
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po V.17. 2. 2020ChK5. 2. 2020
2.Čjprocvičovat párové souhlásky. Když rodiče dovolí na PC www.skolakov.eu, 2.třída, párové souhlásky.17. 2. 2020ChK5. 2. 2020
1.MPS - 43
MPS 21
17. 2. 2020HM6. 2. 2020
1.ČjSL - 44
Pís - 5
Dú - Pís 6
17. 2. 2020HM6. 2. 2020
2.MPRO NEMOCNÉ
Došli jsme na stranu 40 a je udělán pouze sloupeček
V předchozí kapitole jsme probrali TĚLESA (jejich názvy a rozdíly od plošných útvarů).
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
3.MPRO NEMOCNÉ:

Prošli jsme všechna cvičení až po stranu 50, kterou jsme dodělali celou.
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
4.M13/217. 2. 2020JK6. 2. 2020
4.MPRO NEMOCNÉ:

Udělat všechna cvičení po stranu 13/2 včetně.
Probrali jsme rovnoběžky a s tím pojící se pojmy rovnoběžné a různoběžné.
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
5.Mstr. 6/1,217. 2. 2020JK6. 2. 2020
3.PrvPRO NEMOCNÉ:

Začali jsme kapitolu o měření (pojmy veličina a jednotka - délka, hmotnost, objem, teplota a čas). V další kapitole jsme podrobně probrali Délku.

Zápisy do sešitu (odkazy zkopírujte do vyhledávače):

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7b1FLdG01T3BTZVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7VVVhRTJERXhGUnM/view?usp=sharing
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
4.AjPRO NEMOCNÉ:

Probrali jsem lekci 10 How are you? V pracovním sešitě máme udělány celé strany 22 a 23.
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
4.PRO NEMOCNÉ:

V rámci kapitoly Horniny a nerosty jsme doplnili zápisy:
- Usazené a Přeměněné horniny (viz odkaz níže)

https://drive.google.com/file/d/1FJ2c-3MzPfpLkf1GrCVik_D2BwCuaSEK/view?usp=sharing

- Nerosty (viz odkaz níže)

https://drive.google.com/file/d/1xDbV9ehTfk2AznkNOFyl740giHBH38GH/view?usp=sharing
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
4.VlPRO NEMOCNÉ:

Probrali jsme Karla IV. (Lucemburkové na českém trůně), ke kterému jsme dopsali další zápis - Rozkvět země za Karla IV. (viz. odkaz níže).

https://drive.google.com/file/d/1wF4f57MuJWIrJ6yu-Sc8WsjzwehERi6z/view?usp=sharing
17. 2. 2020JK6. 2. 2020
4.Čjpro nemocné:
začali jsme probírat vzory rodu středního - uč. str.68-69, PS str.45.
Možno také procvičovat na www.skolakov.eu nebo www.pripravy.estranky.cz (jazyk český, str.4, testy-vzory rodu středního)
7. 2. 2020ChK4. 2. 2020
2.ČjČíst - čítanka str. 64 - Jak se Lumpíček a Rošťanda seznámili6. 2. 2020AO4. 2. 2020
1.MPS - 43/psát číslici 9
MPS - 20
6. 2. 2020HM4. 2. 2020
3.Mstr.46/46. 2. 2020JK5. 2. 2020
1.PrvSTR. 395. 2. 2020HM30. 1. 2020
1.ČjSL 43
Pís - 3/4 řádky
Dú - SL 43/ růžový a žlutý balonek
5. 2. 2020HM4. 2. 2020
4.Mstr.11/2,45. 2. 2020JK4. 2. 2020
5.Mstr.5/25. 2. 2020JK4. 2. 2020
2.ČjČíst - čítanska str. 60-61 - Jak vařili povidla
Písanka - str. 35
4. 2. 2020AO30. 1. 2020
3.ČjČíst - čítanka str. 62 - Ranec4. 2. 2020AO30. 1. 2020
2.Čjuč.str.60 cv.14 (do domácího sešitu)4. 2. 2020ChK3. 2. 2020
3.Čjučebnice str.73, cv.4 (do domácího sešitu)4. 2. 2020ChK3. 2. 2020
5.Čjuč.str.71, cv.5 (do domácího sešitu)4. 2. 2020ChK3. 2. 2020
4.Čjnaučit se vzory rodu středního4. 2. 2020ChK3. 2. 2020
5.Mstr.63/1,2,3,43. 2. 2020JK29. 1. 2020
1.ČjSL - 39
PÍS - 38
3. 2. 2020HM30. 1. 2020
1.MPS - 37
MPS - 19
3. 2. 2020HM30. 1. 2020
2.Čjčíst článek Pohádka na str.5930. 1. 2020ChK28. 1. 2020
3.Čjčíst článek str.76-77, Roztočená chaloupka30. 1. 2020ChK28. 1. 2020
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po S29. 1. 2020ChK27. 1. 2020
5.ČjPS str.35 cv.1429. 1. 2020ChK28. 1. 2020
4.M7/128. 1. 2020JK27. 1. 2020
5.M58/128. 1. 2020JK27. 1. 2020
2.Mstr.31/228. 1. 2020JK27. 1. 2020
1.ČjDú - SL 35/modrý balonek, 36/zelený balonek - číst28. 1. 2020HM27. 1. 2020
2.Mstr.29/227. 1. 2020JK23. 1. 2020
3.Mstr.34/127. 1. 2020JK23. 1. 2020
4.Mstr. 5/4
Dorýsovat půlkruhy na okraji stránky 4
27. 1. 2020JK23. 1. 2020
2.Čjpro RK:
Tvrdé/měkké souhlásky (naučit se zpaměti) - učebnice str.51,52, PS str.37 - 43.
24. 1. 2020ChK15. 1. 2020
4.ČjČtenářský deník22. 1. 2020HM5. 12. 2019
5.ČjČtenářský deník22. 1. 2020HM5. 12. 2019
4.Čjpopis pokoje nebo pracovního koutku22. 1. 2020ChK15. 1. 2020
2.ČjČíst - čítanka str. 56 - Komu se nelení21. 1. 2020HM17. 1. 2020
3.ČjČíst - čítanka str. 56 Jsem nemocný.21. 1. 2020HM17. 1. 2020
1.ČjSl - 30/zelený a žlutý balonek - číst21. 1. 2020HM20. 1. 2020
2.Čjuč.str.52 cv.10 do domácího sešitu20. 1. 2020ChK15. 1. 2020
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po P20. 1. 2020ChK15. 1. 2020
3.ČjČtenářský deník - vlastní kniha16. 1. 2020HM15. 11. 2019
5.ČjPS str.32 cv.12c15. 1. 2020ChK14. 1. 2020
4.Čjdonést knihu15. 1. 2020ChK14. 1. 2020
3.Čjčtenářský deník
Jméno autora
Název díla
Ilustrátor
Hlavní postavy
Obsah
Vlastní hodnocení, recenze
Obrázek
1. 1. 2020HM22. 9. 2020
1.ČjSL - 21
Pís - 20/dokončit
Dú - SL 21/zelený balonek
19. 12. 2019HM17. 12. 2019
1.MPs - 20/dokončit
Mps - 9/dokončit
19. 12. 2019HM17. 12. 2019
4.ČjTP - Vánoce18. 12. 2019HM14. 11. 2019
5.ČjTP - Vánoce18. 12. 2019HM14. 11. 2019
2.ČjČítanka str. 49, báseň Vánoce -naučit se určenou sloku.17. 12. 2019HM13. 12. 2019
3.ČjČítanka - str. 48 - Štědrý den17. 12. 2019HM13. 12. 2019
1.ČjSL - 18
Pís - 18
Dú - SL 19/ žlutý balonek
17. 12. 2019HM16. 12. 2019
1.MPS - 17
MPS - 8
17. 12. 2019HM16. 12. 2019
4.Čjdodělat PL na opakování vyjmenovaných slov16. 12. 2019ChK10. 12. 2019
4.ČjEV-cv.5 na PL16. 12. 2019ChK11. 12. 2019
5.ČjEV cv.516. 12. 2019ChK11. 12. 2019
2.Čjučebnice str.45 cv.4, do domácího sešitu16. 12. 2019ChK11. 12. 2019
3.ČjPS str.35 cv. 1 - 5 (slyšet - mlýn - blýskat se).
Naučit se vyjmenovaná slova po L.
16. 12. 2019ChK11. 12. 2019
1.ČjSL - 17
Pís - 16
16. 12. 2019HM12. 12. 2019
1.MPS - 16
Mps - 7/dokončit
16. 12. 2019HM12. 12. 2019
4.AjOdpovědi na otázky z lekce Where is the ball?12. 12. 2019JK10. 12. 2019
1.MPS . do str. 13 + str.15 /str.14 ne/
MPS - 6 za Dú dokončit
12. 12. 2019HM10. 12. 2019
2.Čjčíst str. 48-49 (Dopis Ježíškovi)12. 12. 2019ChK10. 12. 2019
3.Čjčíst str.40-42 (Sněhuláci z Mrkvonos)12. 12. 2019ChK10. 12. 2019
4.Čjdopsat sloh (popis pracovního postupu)11. 12. 2019ChK4. 12. 2019
5.Čjdopsat sloh (popis osoby)11. 12. 2019ChK4. 12. 2019
1.Prvstr. 3111. 12. 2019HM5. 12. 2019
2.Mstr.5 cv.211. 12. 2019JK10. 12. 2019
1.ČjSL - 15
pís - 13
Dú - SL 15/ fialový balonek
11. 12. 2019HM10. 12. 2019
2.ČjČítanka str. 40 - Sen pro medvídka10. 12. 2019HM6. 12. 2019
3.ČjČítanka str. 44 - Lucie a medvídek za zdí10. 12. 2019HM6. 12. 2019
1.ČjSL - 13
Pís - 12
10. 12. 2019HM9. 12. 2019
1.MPS - 11
MPS - 5
Dú - PS 11/zelená kytka
10. 12. 2019HM9. 12. 2019
5.Čjpro KK: uč.str.50, přípony -ný/-ní.9. 12. 2019ChK4. 12. 2019
1.ČjSL - 12
Pís - 10
9. 12. 2019HM5. 12. 2019
1.MPS - 7
MPS - 5
9. 12. 2019HM5. 12. 2019
4.M49/29. 12. 2019JK5. 12. 2019
5.M42/2,3,49. 12. 2019JK5. 12. 2019
3.M13/2,49. 12. 2019JK5. 12. 2019
1.MOpakovat sčítání a odčítání do 5 s číslem 0.5. 12. 2019HM27. 11. 2019
4.ČjČtenářský deník4. 12. 2019HM24. 10. 2019
5.ČjČtenářský deník4. 12. 2019HM24. 10. 2019
1.ČjNaučit se číst slova. Přečteme slabiky, poté přečteme celé slovo.4. 12. 2019HM27. 11. 2019
4.ČjEV-cv.3, téma Seznámení4. 12. 2019ChK27. 11. 2019
5.ČjEV-cv.3, téma Seznámení4. 12. 2019ChK27. 11. 2019
4.Mstr.46/1,23. 12. 2019JK2. 12. 2019
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po B2. 12. 2019ChK27. 11. 2019
2.PrvTest
ovoce, zelenina - druhy, 2 zástupce
ptáci - stěhovaví a stálí, 2 zástupce
stavba těla ptáka
Test dostali domů. Zítra píšeme opravný test.
28. 11. 2019HM21. 11. 2019
1.ČjSL - 7
Pís - 3
28. 11. 2019HM27. 11. 2019
1.VvPřinést houbičku na nádobí. Děkuji25. 11. 2019HM19. 11. 2019
2.VvPřinést houbičku na nádobí. Děkuji25. 11. 2019HM19. 11. 2019
1.ČjSL - 3
Pís - 23
Dú - SL 4/fialový balónek
25. 11. 2019HM21. 11. 2019
1.MPS - 57
Mps - 30
Dú - PS 58
25. 11. 2019HM21. 11. 2019
1.Prvstr. 2320. 11. 2019HM14. 11. 2019
2.ČjČítanka, str. 25 - Líný pes19. 11. 2019HM15. 11. 2019
3.ČjČítanka, str. 26 - Dva přátelé a medvěd19. 11. 2019HM15. 11. 2019
3.M56/2,319. 11. 2019JK18. 11. 2019
4.M38/119. 11. 2019JK18. 11. 2019
3.Mstr.55 cv.1,2,3,418. 11. 2019JK14. 11. 2019
1.ČjŽA - 45
PÍS - 17
DÚ - ŽA 46/MODRÝ BALONEK
18. 11. 2019HM14. 11. 2019
1.MPS 53
DÚ PS 57/zelená kytička
Procvičovat sčítání a odčítání do 5 s číslem 0.
18. 11. 2019HM14. 11. 2019
2.ČjČtení str.24, Svátek zvířat14. 11. 2019ChK12. 11. 2019
3.ČjČíst str.24, Nejjedovatější jasnosti.14. 11. 2019ChK12. 11. 2019
1.MPs - 51
Mps - 28/dokončit
14. 11. 2019HM12. 11. 2019
1.ČjŽA - 44
PÍS - 15
DÚ - ŽA 45/ zelený balonek
14. 11. 2019HM13. 11. 2019
4.ČjTP - Výlet13. 11. 2019HM24. 10. 2019
5.ČjTP - Výlet13. 11. 2019HM24. 10. 2019
2.Mstr.40/213. 11. 2019JK7. 11. 2019
1.Prv20/ nakreslit rodinu13. 11. 2019HM7. 11. 2019
2.PrvUč - 20
PS - 19
13. 11. 2019HM7. 11. 2019
1.ČjPís - 13
Dú - Pís 12
13. 11. 2019HM12. 11. 2019
1.ČjŽA - 43
PÍS - 10
12. 11. 2019HM11. 11. 2019
1.MPS - 48
MPS - 26/ DOKONČIT
12. 11. 2019HM11. 11. 2019
5.Mstr.26/211. 11. 2019JK7. 11. 2019
1.ČjŽA - 41
Pís - 8
11. 11. 2019HM7. 11. 2019
1.MPS - 46
Mps - 24
11. 11. 2019HM7. 11. 2019
3.PrvPracovní sešit str.12 cv.15 a,b,c6. 11. 2019JK4. 11. 2019
2.ČjČíst - Čítanka str 18 - Opičí rodina5. 11. 2019HM25. 10. 2019
3.ČjČíst - Čítanka str. 20 Koloušek na výletě
Připravit ČD - dobrodružná kniha - zápis
5. 11. 2019HM25. 10. 2019
3.Mstr.44/35. 11. 2019JK4. 11. 2019
1.ČjDú - Vyhláskovat slova z PL čtení 5. Děti slovo podle sluchu složí.
M - Á - M - A = MÁMA
4. 11. 2019HM24. 10. 2019
1.MPS - 40
MPS - 20/ dokončit
DÚ - PS 41
- Početník 3/ rozklad čísel
4. 11. 2019HM25. 10. 2019
1.ČjŽA - 37
Pís - 4
DÚ - PL čtení 5, 6 - číst
4. 11. 2019HM25. 10. 2019
2.Mstr. 36 - sloupeček - celý4. 11. 2019HM25. 10. 2019
3.Mstr. 42 cv. 2 + sloupeček4. 11. 2019HM25. 10. 2019
1.ČjŽA - 36
Pís - 3
Potřebujeme folii do písanky.
Dú - Vyhláskovat slova z PL čtení 5. Děti slovo podle sluchu složí.
M - Á - M - A = MÁMA
25. 10. 2019HM24. 10. 2019
1.MPS - 39
MPS - 19/list
25. 10. 2019HM24. 10. 2019
4.ČjTvůrčí psaní - Návštěva u veterináře24. 10. 2019HM9. 10. 2019
5.ČjTvůrčí psaní - Návštěva u veterináře24. 10. 2019HM9. 10. 2019
1.ČjŽA - 35
Pís - 3/4řádky
Dú - Čtecí list 5/číst slova
24. 10. 2019HM23. 10. 2019
1.Prvstr. 1624. 10. 2019HM23. 10. 2019
3.Mstr.39/224. 10. 2019JK23. 10. 2019
4.ČjČtenářský deník23. 10. 2019HM18. 9. 2019
5.ČjČtenářský deník23. 10. 2019HM18. 9. 2019
2.ČjDokreslit obrázek nového pokojíčku pro Lisu.
Číst str. 16 - Čítanka - Anička a básnička
22. 10. 2019HM18. 10. 2019
3.ČjDokreslit obrázek - strašidlo, víla + popis
Číst - str. 20 Koloušek na výletě
22. 10. 2019HM18. 10. 2019
1.ČjDú - ŽA - 29,32,33,PL - Číst slabiky, slova.21. 10. 2019HM17. 10. 2019
1.ČjŽA - 33
Pís - 1/4řádky
21. 10. 2019HM18. 10. 2019
1.MPS - 35
Mps - 17
Dú - Mps 16/oříšek
21. 10. 2019HM18. 10. 2019
1.ČjDÚ - Každý den číst slabiky.18. 10. 2019HM14. 10. 2019
2.ČjČtení str.14 - 15 Moje nejkrásnější narozeniny.18. 10. 2019ChK15. 10. 2019
3.ČjČtení str.19, Borina divá18. 10. 2019ChK15. 10. 2019
5.Mstr.22/218. 10. 2019JK16. 10. 2019
1.MPS - 34
Dú - Početník
18. 10. 2019HM17. 10. 2019
2.ČjPísanka str. 1117. 10. 2019HM10. 10. 2019
3.ČjPísanka str. 1117. 10. 2019HM10. 10. 2019
1.MPS - 31
MPS - 15
PPP - 4/ čtyřky
17. 10. 2019HM15. 10. 2019
1.ČjDÚ - PL Mo,Lo,So - číst slabiky cv.217. 10. 2019HM16. 10. 2019
1.Prvstr. 1517. 10. 2019HM16. 10. 2019
2.Mstr.32/117. 10. 2019JK16. 10. 2019
4.ČjEV-bobřík dobrých skutků (zapisovat)16. 10. 2019ChK9. 10. 2019
5.ČjEV-bobřík dobrých skutků (zapsat)16. 10. 2019ChK9. 10. 2019
1.Prvstr. 1416. 10. 2019HM10. 10. 2019
2.PrvTEST - PS str. 15/ naučit16. 10. 2019HM10. 10. 2019
3.Mstr33/116. 10. 2019JK15. 10. 2019
2.ČjPS str.19 cv.316. 10. 2019ChK15. 10. 2019
5.M20/1,216. 10. 2019JK15. 10. 2019
4.M23/316. 10. 2019JK15. 10. 2019
1.ČjŽA - 32
Dú - ŽA 32/ modrý balónek - číst
16. 10. 2019HM15. 10. 2019
2.ČjČítanka str. 12 - Dvě tety15. 10. 2019HM11. 10. 2019
3.ČjČítanka str. 18 báseň - Bačkůrky z mechu15. 10. 2019HM11. 10. 2019
5.Mstr.19/314. 10. 2019JK11. 10. 2019
2.MProcvičovat sčítání s přechodem přes desítku s rozkladem. V rozkladu vždy rozkládáme, tak abychom doplnili do celé desítky.

Př.:

8 + 7 = 15 číslo 7 rozložíme na 2 a 5 (Získáme 8+2 tj. 10, pak přičteme číslo 5)
14. 10. 2019JK11. 10. 2019
1.MPS 2914. 10. 2019HM11. 10. 2019
1.ČjŽA - 30
DÚ - procvičovat čtení
14. 10. 2019HM11. 10. 2019
3.Mstr.31/sloupeček14. 10. 2019JK11. 10. 2019
1.TvTrénovat skoky přes švihadlo.11. 10. 2019HM17. 9. 2019
2.TvTrénovat skoky přes švihadlo.11. 10. 2019HM17. 9. 2019
1.ČjŽA - 29 / DÚ číst11. 10. 2019HM10. 10. 2019
1.MPS - 27
Mpp - 3 / dokončit
11. 10. 2019HM10. 10. 2019
1.ČjŽA - 28
MPP - 35
DÚ - ŽA 29/zelený balónek - číst
10. 10. 2019HM9. 10. 2019
1.Prvstr. 1310. 10. 2019HM9. 10. 2019
2.ČjČíst - čítanka str. 11 - Ze života Spejbla a Hurvínka
Písanka - str. 8
8. 10. 2019AO4. 10. 2019
3.ČjČíst Čítanka str. 14-15 - Prvouka, druhouka, třetiuka
Písanka str. 8
8. 10. 2019AO4. 10. 2019
2.ČjČtení- číst čítanka str.11, Podívánky4. 10. 2019ChK1. 10. 2019
3.ČjČtení - číst str.12 - 13, Pipi jde do školy.4. 10. 2019ChK1. 10. 2019
4.M18/24. 10. 2019JK2. 10. 2019
5.MPokračovat v písemném dělení jednociferným číslem
str. 16/1
4. 10. 2019JK2. 10. 2019
2.Mstr. 21/2 Slovní úloha musí mít zápis, výpočet a odpověď3. 10. 2019JK2. 10. 2019
3.Mstr.20/33. 10. 2019JK2. 10. 2019
4.ČjTvůrčí psaní - Jak jsem se dostal(a) do svého domova.2. 10. 2019HM18. 9. 2019
5.ČjTvůrčí psaní - Jak jsem se dostal(a) do svého domova.2. 10. 2019HM18. 9. 2019
1.Prvstr.92. 10. 2019HM25. 9. 2019
2.PrvPS - 92. 10. 2019HM25. 9. 2019
4.ČjPS str.11 cv.3, dodělat2. 10. 2019ChK1. 10. 2019
5.ČjPS str.8 cv.32. 10. 2019ChK1. 10. 2019
2.ČjČítanka str. 10 - Maminka1. 10. 2019AO27. 9. 2019
3.ČjČítanka str. 9-111. 10. 2019AO27. 9. 2019
3.Čjuč.str.15 cv.6 (do dom.sešitu)1. 10. 2019ChK30. 9. 2019
1.ČjZkratky
ŽA - Živá abeceda
MPP - Moje první psaní
30. 9. 2019HM9. 9. 2019
1.MZkratky
PS - Pracovní sešit matematiky velký
MPS - Malý pracovní sešit - Minutovky
Poč - Početník (většinou budu mít u sebe)
30. 9. 2019HM9. 9. 2019
1.ČjMpp - 2130. 9. 2019HM27. 9. 2019
1.MPs - 17
Mps - 8
Dú - PS 18
30. 9. 2019HM27. 9. 2019
1.MPs - 16
Mps - 7
27. 9. 2019HM24. 9. 2019
2.ČjČtení - čítanka str.9 (báseň), naučit se číst s přednesem27. 9. 2019ChK25. 9. 2019
3.ČjČtení-str.8 v čítance, báseň. Naučit se číst s přednesem.27. 9. 2019ChK25. 9. 2019
1.ČjŽA - 19
Mpp - 20
27. 9. 2019HM25. 9. 2019
1.Prvstr.825. 9. 2019HM19. 9. 2019
2.PrvPS - 825. 9. 2019HM19. 9. 2019
1.ČjŽA - 18
Mpp - 18 - Dú - dokončit
25. 9. 2019HM24. 9. 2019
2.ČjČítanka str. 6,724. 9. 2019AO20. 9. 2019
3.ČjČítanka str. 6,724. 9. 2019AO20. 9. 2019
1.ČjŽA - 17
Mpp - 17
24. 9. 2019HM23. 9. 2019
1.MPS - 14
Mps - 6
24. 9. 2019HM23. 9. 2019
5.Mstr.11/5
str.12/1
24. 9. 2019JK23. 9. 2019
2.ČjNaučit se abecedu!23. 9. 2019ChK18. 9. 2019
2.Čjčíst str.4-5 v čítance20. 9. 2019ChK17. 9. 2019
3.Čjčíst v čítance str.5 Září20. 9. 2019ChK17. 9. 2019
5.M10/2,320. 9. 2019JK18. 9. 2019
1.MDú - Mps 5/oříšek20. 9. 2019HM19. 9. 2019
1.ČjŽa - 15
Mpp - 13
20. 9. 2019HM19. 9. 2019
1.MPs - 1119. 9. 2019HM17. 9. 2019
1.ČjŽA - 14
Dú - Mpp - 12
19. 9. 2019HM18. 9. 2019
1.Prvstr.719. 9. 2019HM18. 9. 2019
2.PrvPS - 719. 9. 2019HM18. 9. 2019
4.Čjčtenářský deník
obal na knihu
18. 9. 2019HM11. 9. 2019
5.Čjčtenářský deník
obal na knihu
18. 9. 2019HM11. 9. 2019
5.ČjSloh - zjistit charakteristiku svého znamení.18. 9. 2019ChK11. 9. 2019
1.Prvstr. 618. 9. 2019HM12. 9. 2019
2.PrvPS - 5/2,318. 9. 2019HM12. 9. 2019
2.ČjNutné zopakovat psací písmo!18. 9. 2019ChK16. 9. 2019
4.M8/4,518. 9. 2019JK17. 9. 2019
1.ČjŽa -13/pastelka,hvězda
Mpp - 10
18. 9. 2019HM17. 9. 2019
1.ČjŽA - 12
Mpp - 8
Dú - Mpp 9
17. 9. 2019HM16. 9. 2019
1.MPs - 9
Mps - 4
17. 9. 2019HM16. 9. 2019
2.ČjDokončit cv. v PS str.416. 9. 2019ChK11. 9. 2019
1.ČjŽa - 10
Mpp - 6,7
Dú - Mpp 7
16. 9. 2019HM13. 9. 2019
1.MPS - 7
Mps - 3
16. 9. 2019HM13. 9. 2019
4.M6/113. 9. 2019JK11. 9. 2019
5.M5/313. 9. 2019JK11. 9. 2019
5.M5/313. 9. 2019JK11. 9. 2019
3.Čjnapsat knihy (+autor),které děti přečetly v průběhu prázdnin13. 9. 2019ChK11. 9. 2019
1.MPs - 7/modré sluníčko
Mps - 2
13. 9. 2019HM12. 9. 2019
1.ČjŽa - 913. 9. 2019HM12. 9. 2019
1.MPs - 512. 9. 2019HM10. 9. 2019
1.ČjŽA - 8
Mpp - 4
12. 9. 2019HM11. 9. 2019
1.Prvstr. 512. 9. 2019HM11. 9. 2019
1.ČjŽa - 6
Mpp - 2
11. 9. 2019HM10. 9. 2019
1.ČjŽA - 5
MPP - 1
10. 9. 2019HM9. 9. 2019
1.MPS - 4
Mps - 1/list
Dú - Mps 1/oříšek
10. 9. 2019HM9. 9. 2019
3.ČjČíst vlastní knihu. Zapsat do ČD.14. 6. 2019AO10. 5. 2019
5.VlProjekt cestovní kancelář
- Vymyslet název
- Nakreslit vlastní logo
- Popis 3 dnů výletů s fotografiemi
- Nakreslit ručně vlajku vybraného státu
- Vytvořit plakát pro svůj zájezd (Reklama - s názvem a logem)

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7YXdBVUJjdUV5Uk0/view?usp=sharing

Vypracovat ve wordu a zaslat emailem (jezevec38@post.cz) vlajku donést na papíře A4
14. 6. 2019JK29. 5. 2019
3.Mstr.54/2,3,43. 6. 2019JK31. 5. 2019
4.Mstr.10/2,3
str.11/2,3
31. 5. 2019JK29. 5. 2019
4.Čjčtenářský deník30. 5. 2019HM3. 4. 2019
5.Čjčtenářský deník30. 5. 2019HM3. 4. 2019
3.Mstr.51/130. 5. 2019JK28. 5. 2019
4.AjRozstříhat přesně barevné papíry na 8 částí (každý papír - modrý, červený a zelený)29. 5. 2019JK24. 5. 2019
3.Ajnaučit se spelovat (hláskovat) své jméno29. 5. 2019ChK28. 5. 2019
3.Ajnaučit se zpaměti abecedu str.5828. 5. 2019ChK21. 5. 2019
4.ČjNaučit se pravidla přímé a nepřímé řeči uč.str.12928. 5. 2019ChK27. 5. 2019
5.ČjZopakovat si pravidla přímé a nepřímé řeči str.173-17428. 5. 2019ChK27. 5. 2019
2.Msloupeček na str. 45
Cvičit a trénovat násobilku čísly 1,2,3 a 4
28. 5. 2019JK27. 5. 2019
4.Mstr.50/1,227. 5. 2019JK24. 5. 2019
5.Mstr.46/14,1527. 5. 2019JK24. 5. 2019
2.MStéle trénovat a cvičit násobilku čísly 2 a 327. 5. 2019JK24. 5. 2019
2.Čjpísanka str. 20,21
Hravá čítanka str. 70 - dokončit
24. 5. 2019AO17. 5. 2019
3.ČjPísanka str. 22
dokončit příběh - "Krotitel lvů" a namalovat obrázek
24. 5. 2019AO17. 5. 2019
2.Mstr.40/3
str.41/1
24. 5. 2019JK23. 5. 2019
3.Mstr.46/1,224. 5. 2019JK23. 5. 2019
2.Mstr.39 cv.1
Procvičovat násobení a dělení číslem 2 a 3.
23. 5. 2019JK21. 5. 2019
3.Ajnaučit se číst a překládat str.56 - 57.21. 5. 2019ChK15. 5. 2019
2.MCvičit a trénovat násobení a dělení číslem 2.20. 5. 2019JK16. 5. 2019
2.ČjPísanka str. 1717. 5. 2019AO10. 5. 2019
3.ČjPísanka str. 1917. 5. 2019AO10. 5. 2019
3.Mstr.41/1,317. 5. 2019JK16. 5. 2019
4.ČjČarodějnice15. 5. 2019HM26. 4. 2019
5.ČjČarodějnice15. 5. 2019HM26. 4. 2019
3.Ajnapsat a naučit slovíčka str.5414. 5. 2019ChK7. 5. 2019
1.Prvstr.6413. 5. 2019HM6. 5. 2019
5.AjVyprávění o zaměstnání jednoho z rodičů. Podle cvičení v učebnici Lekce Jobs13. 5. 2019JK10. 5. 2019
5.MCvičení v učebnici na straně 41 cv. 2 - hody kostkou13. 5. 2019JK10. 5. 2019
4.Mdoplnit reálné hodnoty obvodu k odhadům. Učebnice str.41 cv.613. 5. 2019JK10. 5. 2019
1.ČjSL - 95
Pís - 26
Dú - SL/93
13. 5. 2019HM10. 5. 2019
1.MPS - 28/nedělat
PS - 29
Mps - 11/1
13. 5. 2019HM10. 5. 2019
2.Mstr.26 celá. Pracovat spíše graficky (znázornit si obrázkem) pro zažití a pochopení systému násobilky.

Zatím není potřeba učit se jednotlivé násobky. Budeme dělat následně zbytek šk. roku.
13. 5. 2019JK10. 5. 2019
1.ČjSL - 92
Pís - 25
10. 5. 2019HM7. 5. 2019
3.ČjČíst vlastní knihu, vypracovat zápis do čtenářského deníku.7. 5. 2019AO20. 3. 2019
3.AjPs str.53 cv.5-107. 5. 2019ChK30. 4. 2019
1.ČjSL - 91
Pís - 25/3 řádky
Dú - SL 90,91/číst sloupečky
7. 5. 2019HM6. 5. 2019
1.MPS - 277. 5. 2019HM6. 5. 2019
3.Mstr.33 cv.26. 5. 2019JK30. 4. 2019
4.Čjuč.str.114 cv.16. 5. 2019ChK30. 4. 2019
5.ČjPS str.62 cv.3,46. 5. 2019ChK30. 4. 2019
1.ČjSL - 88
Pís - 22
29. 4. 2019HM26. 4. 2019
1.MPS - 25
Mps - 9
29. 4. 2019HM26. 4. 2019
4.AjPopsat svůj den po hodinách. Co děláme a kdy? Podle cvičení, které jsme dělali ve škole.26. 4. 2019JK17. 4. 2019
2.Mstr.20/3
str.21/1
(Slovní úlohy)
26. 4. 2019JK25. 4. 2019
3.Mdodělat PS do cv.1 str.2525. 4. 2019ChK23. 4. 2019
4.Mdodělat do str.33 cv.425. 4. 2019ChK23. 4. 2019
5.Mdodělat do str.34 cv. 4,5,625. 4. 2019ChK23. 4. 2019
2.Mdodělat do cv. 3 na str.1824. 4. 2019ChK23. 4. 2019
1.ČjSL - 85
Pís - 19
24. 4. 2019HM23. 4. 2019
2.Čjpro KP: opakování: Slovní druhy, PS str. 28, 29.24. 4. 2019ChK23. 4. 2019
1.MPS - 23
Mps - 8
24. 4. 2019HM23. 4. 2019
2.Mpro KP:
dodělat do cv. 3 na str.18 v PS
24. 4. 2019ChK23. 4. 2019
5.Čjnaučit se druhy zájmen ze strany 12423. 4. 2019ChK16. 4. 2019
3.Ajnaučit se nová slovíčka z lekce 2523. 4. 2019ChK17. 4. 2019
5.Čjdo domácího sešitu - str. 116, cv. 1117. 4. 2019AO10. 4. 2019
1.Prv51/druhý obrázek vybarvit17. 4. 2019HM15. 4. 2019
1.ČjSL - 81
Pís - 15
16. 4. 2019HM15. 4. 2019
1.MPS - 22
Mps - 7/1 - dokončit
16. 4. 2019HM15. 4. 2019
5.ČjNa pondělí 15.4. - připravit diktát str. 115 cv.815. 4. 2019AO10. 4. 2019
1.Prv51/ vybarvený první obrázek15. 4. 2019HM10. 4. 2019
1.ČjSL - 80
Pís - 13
Dú - SL/81 - žlutý balónek - číst
15. 4. 2019HM12. 4. 2019
1.MPS - 21/dokončit15. 4. 2019HM12. 4. 2019
2.ČjPsaní - str. 6
Naučit básničku - Tráva,tráva
básničku mají na papíru.
12. 4. 2019AO5. 4. 2019
3.ČjPsaní - str. 12
Naučit se básničku -Vítáme tě jaro!
Básničku mají na papíru.
12. 4. 2019AO5. 4. 2019
1.ČjDú - SL 77/básnička zpaměti/ jednu vybrat12. 4. 2019HM9. 4. 2019
1.ČjSL - 78
Pís - 11
Dú - SL/79 - růžový balónek číst
Pís - 10
12. 4. 2019HM10. 4. 2019
4.Mstr.27/112. 4. 2019JK10. 4. 2019
1.MPS - 18/oranžová kytička
Dú - Mps 4/2
11. 4. 2019HM9. 4. 2019
1.ČjSL - 77
Pís - 9
Dú - SL 77/sloupeček
10. 4. 2019HM9. 4. 2019
3.Ajnaučit se slovíčka, číst a překládat cv.1 str.50 + nakreslit obrázek mazlíčka9. 4. 2019ChK3. 4. 2019
2.PrvPro:P.Š. - Hospodářská zvířata ( Tur dom., Kůň, ovce, koza, Prase, Kur dom., atd.)
- poznávat
- znát názvy příslušníků rodiny (Prase domácí: vepř - prasnice - sele).
8. 4. 2019JK27. 3. 2019
2.MPro: P.Š.- Dokončili jsme celou učebnici díl II. Děti již mají další díl a máme hotové všechny cvičení na str. 3 a na str. 4 jsme udělali sloupeček + cv.1

DÚ - str.4 cv. 2

Jelikož nemáte knížku, děti dostávali ve škole, posílám naskenováno:

https://drive.google.com/file/d/1gDop3kQRWthAamDpGek1xDdd44oKcm2S/view?usp=sharing
8. 4. 2019JK27. 3. 2019
2.Čjnaučit se vyjmenovat zpaměti slovní druhy, uč.str.76.8. 4. 2019ChK3. 4. 2019
3.ČjPS str.68 cv.1, str.69 cv.1-3 (kdo nestačil, dokončí)8. 4. 2019ChK3. 4. 2019
4.AjPro V.Z. - dokončili jsme lekci 20.
WB - str.42/1,2
WB - str.43/4
Na pátek umět slovíčka z lekce 19.
8. 4. 2019JK3. 4. 2019
1.Prvstr. 508. 4. 2019HM3. 4. 2019
4.Pro V.Z. - Keře a byliny v lese. Ukazovali jsme si a psali do sešitu seznam keřů a bylin na poznávání.

Ostružiník maliník, Ostružiník křovitý, Brusnice borůvka, Brusnice brusinka, Jahoda lesní, Líska, Bez černý, Jalovec, Vraní oko, Rulík, Konvalinka, Lýkovec, Náprstník, Lilek potměchuť.
8. 4. 2019JK3. 4. 2019
4.VlPro V.Z. - Václav IV. a Husitské bouře + Jan Hus - dělali jsme si zápis, posláno po sourozenci.8. 4. 2019JK3. 4. 2019
4.MPro V.Z. -Došli jsme na stranu 24 a máme ji hotovou celou.8. 4. 2019JK3. 4. 2019
1.MPS - 13
Mps - 3
8. 4. 2019HM4. 4. 2019
3.Mstr. 21, cv 18. 4. 2019AO5. 4. 2019
2.ČjHravá čítanka str. 64-65
Písanka str. 4
5. 4. 2019AO27. 3. 2019
3.ČjDopsat vymyšlenou pohádku.
Písanka str. 10
5. 4. 2019AO27. 3. 2019
1.ČjSL - 73
Pís - 3
Dú - 73,74 - číst
5. 4. 2019HM3. 4. 2019
3.VvNa výtvarnou výchovu si přinesou krabici od Granka či lupínku nebo něco podobného.4. 4. 2019AO29. 3. 2019
1.MPS - 114. 4. 2019HM2. 4. 2019
4.Čjpro VZ:
opakování určování mluvnických kategorií u Sloves (uč.str.97 cv.2, 3), PS str.57 cv.1 a-d, cv.2
4. 4. 2019ChK2. 4. 2019
5.Čjpro VZ:
v PS str.55 cv. 1-4 (procvičení vzorů předseda, soudce)
Opakování - Podstatná jména: PS str.56 celou + uč.str.96 cv.1, 2. Začali jsme opakovat určování mluvnických kategorií u sloves, takže zopakovat si osoby, číslo, časy a způsoby u sloves, tj. zatím stačí jen připomenout si :-) (uč.str.97_osoba, číslo, čas, str.106-108 slovesný způsob)
3. 4. 2019ChK1. 4. 2019
1.ČjSL - 72
Pís - 1
3. 4. 2019HM2. 4. 2019
4.ČjČtenářský deník2. 4. 2019HM13. 2. 2019
5.ČjČtenářský deník2. 4. 2019HM13. 2. 2019
3.Na úterý na Pč si přinesou ostrou jehlu s velkým okem.2. 4. 2019AO29. 3. 2019
1.ČjSL - 71
Pís - 39/dokončit
2. 4. 2019HM1. 4. 2019
1.MPS - 9
Mps - 3/1 - dokončit
2. 4. 2019HM1. 4. 2019
1.ČjSL - 69
Pís - 36
Dú - pís/37
1. 4. 2019HM27. 3. 2019
1.MPS - 5
Mps - 2
29. 3. 2019HM27. 3. 2019
3.Mstr.14/3
str.15/1
29. 3. 2019JK27. 3. 2019
2.Mstr.4/229. 3. 2019JK27. 3. 2019
2.Čjpro PŠ: slova s dě, tě, ně - uč.str.68, 69 (všechna cvičení)- stačí ústně.
slova s bě, pě, vě, mě - uč.str.70, 71 (všechna cvičení).
PS: str.14, 15.
Na pondělí připravit diktát uč.str.72 cv.12.
28. 3. 2019ChK26. 3. 2019
3.Mstr. 13/2,327. 3. 2019JK26. 3. 2019
5.Mstr. 22/127. 3. 2019JK26. 3. 2019
1.ČjSL - 68
Pís - 35
27. 3. 2019HM26. 3. 2019
1.Mmps - 2/1cvičení27. 3. 2019HM26. 3. 2019
2.ČjPísanka str. 226. 3. 2019AO20. 3. 2019
3.ČjPísanka str. 826. 3. 2019AO20. 3. 2019
3.Čjnaučit se pádové otázky str.10226. 3. 2019ChK25. 3. 2019
1.ČjSL - 66
Pís - 33
Dú - Pís 32/dokončit
26. 3. 2019HM25. 3. 2019
1.MPS - 4
Mps - 1
26. 3. 2019HM25. 3. 2019
1.Prvstr. 4926. 3. 2019HM25. 3. 2019
1.Prvstr. 48
Dú - test PL
25. 3. 2019HM19. 3. 2019
1.ČjSL - 65
Pís 31
Dú - SL 66/zelený balonek
25. 3. 2019HM20. 3. 2019
1.MPS - 3
Mps - 1/1cvičení
25. 3. 2019HM22. 3. 2019
3.Čjpro SK: určování rodu u podstatných jmen, uč.str. 98, 99 a procvičovat na PC: www.skolakov.eu (podst.jména, čítárna)22. 3. 2019ChK19. 3. 2019
2.Čjpro PŠ: slova se slabikami dě, tě, ně (uč. str.67) + PS str.1522. 3. 2019ChK19. 3. 2019
5.Čjpro TK: Skloňování přídavných jmen tvrdých uč.str.94, + PS str.46,47.
Ve slohu jsme si povídali o nebezpečí internetu, uč.str.95.
22. 3. 2019ChK19. 3. 2019
3.Ajnová slovíčka - nápoje20. 3. 2019ChK18. 3. 2019
1.ČjSL - 62
Pís - 29
Dú - SL 63/modrý balonek
20. 3. 2019HM19. 3. 2019
1.MPS - dokončeno
Mps - dokončeno
20. 3. 2019HM19. 3. 2019
3.ČjČíst vlastní knihu, vypracovat zápis do nového sešitu "Čtenářský deník"19. 3. 2019AO29. 1. 2019
2.ČjPísanka str. 39
Hravá čítanka str. 58
19. 3. 2019AO12. 3. 2019
3.ČjPísanka str. 619. 3. 2019AO12. 3. 2019
1.ČjSL - 59
Pís - 28/4 řádky
Dú - oprava přepisu
19. 3. 2019HM18. 3. 2019
1.MPS - 60
Mps - 30
19. 3. 2019HM18. 3. 2019
1.Prvstr. 4719. 3. 2019HM18. 3. 2019
3.ČjSloh - napsat reportáž o horách (o hodině tělocviku)18. 3. 2019ChK11. 3. 2019
1.ČjSL - 58/?
Pís - 26/dokončit
Dú - SL 59/ modrý balonek - číst
18. 3. 2019HM13. 3. 2019
3.Mstr.6 cv.118. 3. 2019JK15. 3. 2019
1.MPS - 59
Početník - dokončit stránku (15 nebo 16)
18. 3. 2019HM15. 3. 2019
2.Mstr. 53/2,313. 3. 2019JK12. 3. 2019
4.Mstr.9/3
str.10/3
12. 3. 2019JK11. 3. 2019
1.Prvstr. 60
DÚ - 61
11. 3. 2019HM26. 2. 2019
3.Ajnová slovíčka11. 3. 2019ChK6. 3. 2019
1.ČjSL - 51
Pís - 17
Dú- Pís 17/dokončit
8. 3. 2019HM6. 3. 2019
4.AjNa pátek 8.3. si vezměte anglicko-české slovníky, budeme s nimi pracovat.8. 3. 2019JK7. 3. 2019
5.AjNa pátek 8.3. si vezměte anglicko-české slovníky, budeme s nimi pracovat.8. 3. 2019JK7. 3. 2019
1.MPS - 56
Mps - 27
7. 3. 2019HM6. 3. 2019
1.ČjSL - 50
Pís - 15
Dú - PL ou,au - číst
6. 3. 2019HM27. 2. 2019
3.Ajnaučit se dny v týdnu6. 3. 2019ChK4. 3. 2019
1.ČjNOVÉ ZKRATKY v žákovské knížce
O - opis
P - přepis
D - diktát
1. 3. 2019HM12. 2. 2019
1.MPS - 5328. 2. 2019HM27. 2. 2019
2.Mstr. 46, cv. 328. 2. 2019HM27. 2. 2019
3.Mstr. 56, cv. 1/žlutý chodník28. 2. 2019HM27. 2. 2019
1.ČjSL - 49/DÚ číst
pís - 13
27. 2. 2019HM26. 2. 2019
1.MPS - 53/modré sluníčko27. 2. 2019HM26. 2. 2019
2.ČjNa PL - napsat hodnocení Čtenářské dílny.26. 2. 2019AO19. 2. 2019
3.ČjDonést vlastní knihu.
Dokončit Hravá čítanka do str. 55.
26. 2. 2019AO19. 2. 2019
1.ČjSL - 47
Pís - 11
Dú - SL/ číst sloupeček
26. 2. 2019HM25. 2. 2019
1.MPS - 52/oranžová kytička
Mps - 26
26. 2. 2019HM25. 2. 2019
1.Prvstr. 5826. 2. 2019HM25. 2. 2019
1.Prvstr 5725. 2. 2019HM19. 2. 2019
5.Čjpro PP:
doprocvičit Skloňování podstatných jmen rodu ženského, středního (uč.str.80-84), PS Pravopis PJ rodu ženského a středního + Souhrnné opakování koncovek PJ + Opakování s Fipíkem - Podstatná jména.
24. 2. 2019ChK20. 2. 2019
2.MP.Š. - došli jsme na str.37 a máme hotové cv. 222. 2. 2019JK18. 2. 2019
3.Ajnová slovíčka + dokončit str.39 v PS20. 2. 2019ChK18. 2. 2019
5.MNa čtvrtku vypracovat druhy čar dle vzoru, který jsme si ukazovali o hodině20. 2. 2019JK18. 2. 2019
4.Mstr.6 cv.120. 2. 2019JK19. 2. 2019
1.MPS - 4820. 2. 2019HM19. 2. 2019
1.ČjSL - 45
Pís - 6
20. 2. 2019HM19. 2. 2019
2.ČjNaučit se básničku str. 53 (Hravá čítanka)
ČÍST, přinést rozečtenou knihu.
Psaní - písanka str. 33
19. 2. 2019AO13. 2. 2019
3.ČjHravá čítanka - dokončit str. 50
Písanka str. 1
19. 2. 2019AO13. 2. 2019
1.ČjSL - 44/ číst
Pís - 4/ dokončit
19. 2. 2019HM18. 2. 2019
1.MPS - 47
Mps - 24/ dokončit
19. 2. 2019HM18. 2. 2019
1.Prvstr. 55
Dú - 57/ domeček
Test - učit se PL
19. 2. 2019HM18. 2. 2019
2.Mstr.37/219. 2. 2019JK18. 2. 2019
3.Mstr.45/3,419. 2. 2019JK18. 2. 2019
4.Mstr.3/219. 2. 2019JK18. 2. 2019
5.Čjdopsat dopis významné osobnosti18. 2. 2019ChK11. 2. 2019
1.Prv6. téma Na jaře vynecháváme(str. 44-53). K tématu se vrátíme v březnu.

Dú - str 54 - dokončit
18. 2. 2019HM12. 2. 2019
1.ČjSL - 43/ dú - číst
Pís - 2/ dokončit
18. 2. 2019HM13. 2. 2019
2.MP.Š.-Pokračujeme dále v učebnici. Došli jsme na stranu 35 a udělali jsme ji celou.18. 2. 2019JK14. 2. 2019
2.PrvP.Š.- Stále pracujeme s tématem Rodina a Pomoc rodičům.
V pracovním sešitě jsme opakovali na straně 31 cv.1 a 2
18. 2. 2019JK14. 2. 2019
1.MPS - 45
Mps - 22
14. 2. 2019HM13. 2. 2019
3.Ajnaučit se nová slovíčka + popis hlavy podle obrázku13. 2. 2019ChK11. 2. 2019
1.ČjSL - 41
Dú - dokončit písanku
13. 2. 2019HM12. 2. 2019
1.MPS - 4313. 2. 2019HM12. 2. 2019
2.ČjDodělat Hr. čítanka str. 52
Trénovat hlasité čtení s porozuměním.
12. 2. 2019AO29. 1. 2019
1.ČjSL - 38
Pís - 37 (dokončit)
Dú - SL 39 čtení/ zavírací špendlík, žlutý balonek
12. 2. 2019HM11. 2. 2019
1.MPS - 4112. 2. 2019HM11. 2. 2019
1.Prvstr. 4312. 2. 2019HM11. 2. 2019
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po Z12. 2. 2019ChK11. 2. 2019
5.Mstr.7 cv. 2 A,B,C,D,E,F12. 2. 2019JK11. 2. 2019
1.ČjDú - SL - 36,37/ číst
Pís - do str 35
11. 2. 2019HM30. 1. 2019
1.MPS - 38
Mps - 20
Dú - Početník do str. 12
11. 2. 2019HM30. 1. 2019
1.MPS - 40
Mps - 21
11. 2. 2019HM31. 1. 2019
1.Prvdo str. 4111. 2. 2019HM31. 1. 2019
2.MP.Š. - došli jsme na stranu 30 a máme hotovou celou stranu5. 2. 2019JK28. 1. 2019
2.PrvP.Š. -Máme probranou Českou republiku
- znak
- vlajka
- hymna
- 3 města (Praha, Brno, Ostrava)
- 3 řeky (Vltava, Labe, Morava)

Moje rodina doplnit rodokmen
5. 2. 2019JK30. 1. 2019
3.Mstr.34/131. 1. 2019JK30. 1. 2019
2.Mstr.29 cv.230. 1. 2019JK29. 1. 2019
3.ČjČíst vlastní knihu - odevzdat čtenářský deník ke knize.
Napsat do sešitu ke knize "Lenka a dva kluci"
29. 1. 2019AO4. 12. 2018
3.Mstr.32/2
str.33/2
29. 1. 2019JK28. 1. 2019
1.ČjSL - 33/číst
Pís - 31/dokončit
29. 1. 2019HM28. 1. 2019
1.MMps - 19/dokončit29. 1. 2019HM28. 1. 2019
1.Prvstr. 4029. 1. 2019HM28. 1. 2019
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po V.28. 1. 2019ChK22. 1. 2019
1.Prvdo str. - 3928. 1. 2019HM22. 1. 2019
1.ČjSL - 31
Pís - 30
Dú - Číst
28. 1. 2019HM23. 1. 2019
1.MPS - 36
MPS - 18 (samostatná práce 25 min.)
DÚ - Početník - zakroužkováno
28. 1. 2019HM24. 1. 2019
3.MPS str.31 cv.328. 1. 2019ChK24. 1. 2019
1.MPS - 35
MPS - 17
24. 1. 2019HM23. 1. 2019
1.ČjSL - 29
Pís - 29
23. 1. 2019HM22. 1. 2019
1.MPS - 34
MPS - 16
DÚ - dokončit MPS 16
23. 1. 2019HM22. 1. 2019
2.ČjČtení/Psaní
Nakreslit obrázek ve velké čítance str.42 + dopsat písanku str.28
22. 1. 2019ChK15. 1. 2019
3.ČjPsaní - dopsat str.28 v písance22. 1. 2019ChK15. 1. 2019
3.Na úterý 22.1. přinést 5 knoflíků, jehlu, niť.22. 1. 2019AO21. 1. 2019
1.ČjSL - 27
Pís - 27
Dú - číst
22. 1. 2019HM21. 1. 2019
1.MPS - 3322. 1. 2019HM21. 1. 2019
1.Prvdo str. 3822. 1. 2019HM21. 1. 2019
1.Prvstr. 3621. 1. 2019HM15. 1. 2019
1.ČjSL - 25
Pís - 25
Dú - pís 25
21. 1. 2019HM16. 1. 2019
1.MPs - 29
Mps - 14
17. 1. 2019HM16. 1. 2019
4.Čjdopsat cv.2, str.42 PS17. 1. 2019ChK16. 1. 2019
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po S.16. 1. 2019ChK14. 1. 2019
3.Ajnaučit se slovíčka str.3116. 1. 2019ChK14. 1. 2019
1.MPS - 28
MPS - 14/ptáček - dokončit
16. 1. 2019HM15. 1. 2019
1.ČjSL - 24
PÍS - 23/3řádky
DÚ - SL 23,24/barevné sloupečky - číst
16. 1. 2019HM15. 1. 2019
2.ČjHravá čítanka - dodělat str. 39, na str. 38 nakreslit obrázek15. 1. 2019AO18. 12. 2018
2.ČjHravá čítanka - dodělat str. 39, na str. 38 nakreslit obrázek15. 1. 2019AO18. 12. 2018
1.ČjSL - 22
PÍS - 20
15. 1. 2019HM14. 1. 2019
1.MPS - 27
MPS - 12
15. 1. 2019HM14. 1. 2019
3.Mstr.23/215. 1. 2019JK14. 1. 2019
1.ČjSL - 199. 1. 2019HM8. 1. 2019
1.MPS - 249. 1. 2019HM8. 1. 2019
1.ČjSL - 18
Pís - 18
8. 1. 2019HM7. 1. 2019
1.Mstr.238. 1. 2019HM7. 1. 2019
4.Čjčtenářský deník20. 12. 2018HM9. 11. 2018
5.Čjčtenářský deník20. 12. 2018HM9. 11. 2018
2.ČjHravá čítanka str. 34 - nakreslit obr k článku.18. 12. 2018AO12. 12. 2018
3.ČjPísanka str. 2618. 12. 2018AO12. 12. 2018
4.MPS str.52/118. 12. 2018ChK17. 12. 2018
5.MPS str.59/118. 12. 2018ChK17. 12. 2018
1.ČjSl - 14
Pís - 11
Dú - Pís 10

Kdo ještě neodevzdal kopii kartičky zdravotní pojišťovny, nechť tak učiní v nejkratší možné době. Děkuji Šmídová
17. 12. 2018HM12. 12. 2018
1.MPs - 18
Mps - 9
17. 12. 2018HM13. 12. 2018
1.MPs - 17
Mps - 8
13. 12. 2018HM12. 12. 2018
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po M12. 12. 2018ChK10. 12. 2018
2.ČjHravá čítanka str. 3111. 12. 2018AO4. 12. 2018
1.ČjSl - 11
Pís - 6
Dú - dokončení
11. 12. 2018HM10. 12. 2018
1.MPs - 13
Mps - 7
Dú - dokončení
11. 12. 2018HM10. 12. 2018
1.Prvstr. 3211. 12. 2018HM10. 12. 2018
4.Mstr.49/210. 12. 2018JK5. 12. 2018
5.Mstr.54/1

str.55/1 podle plánovacího kalendáře vyhledat počet prac. dnů v jednotlivých měsících pro rok 2018 a dopočítat tabulku.
10. 12. 2018JK5. 12. 2018
2.Prv-Měsíce v roce
-Počet dnů v měsících
-Datum kdy začínají jednotlivé roční období
10. 12. 2018JK5. 12. 2018
1.ČjSl - 9
Pís - 5
Dú - Sl 9/růžový balonek
10/žlutý balonek
10. 12. 2018HM5. 12. 2018
5.ČjPS str.32 cv.1010. 12. 2018ChK6. 12. 2018
4.ČjPS str.36 cv.410. 12. 2018ChK6. 12. 2018
1.MPs - 11
Dú - Ps 15/číslice 6
10. 12. 2018HM6. 12. 2018
1.MPs - 10/oranžová kytka
Mps - 6
Dú . dokončit Mps
6. 12. 2018HM3. 12. 2018
2.Čjdodělat PS str.366. 12. 2018ChK5. 12. 2018
3.Ajnová slovíčka, lekce 125. 12. 2018ChK3. 12. 2018
2.Mstr.63/3,4
V.Z.- cvičit číselnou řadu 0-100
5. 12. 2018JK4. 12. 2018
3.Mstr.10 cv.35. 12. 2018JK4. 12. 2018
3.ČjOdevzdat čtenářský deník - Lenka a dva kluci4. 12. 2018AO6. 11. 2018
1.ČjSl - 8
Pís - 4
Dú - dokončit písanku
4. 12. 2018HM3. 12. 2018
1.Prvstr. 304. 12. 2018HM3. 12. 2018
5.Mstr.52/24. 12. 2018JK3. 12. 2018
5.VlZpracovat referát na stránku formátu A5 - významné bitvy II.sv. války
V.K. - bitva o Británii
A.K. - bitva v Ardenách
T.K. - Bitva u Tobruku
N.K. - Vylodění v Normandii
F.P. - bitva o Stalingrad
J.P. - bitva u Kursku
M.P. - Bitva o Filipíny
K.P. - napadení Pearl Harbor
F.V. - Napadení Polska Německem
3. 12. 2018JK28. 11. 2018
3.AjPS str.24 cv.23. 12. 2018ChK28. 11. 2018
1.ČjSL - 7
Pís - 3
Dú - Sl 7/modrý balonek
3. 12. 2018HM28. 11. 2018
1.MPs - 6
Mps - 3
29. 11. 2018HM28. 11. 2018
3.Ajnaučit se slovíčka lekce 928. 11. 2018ChK21. 11. 2018
3.Ajpřinést fotografie rodiny28. 11. 2018ChK26. 11. 2018
3.Mstr.5/2 (II. díl učebnice)28. 11. 2018JK27. 11. 2018
2.ČjPísanka str. 2327. 11. 2018AO23. 11. 2018
3.ČjPísanka str. 2327. 11. 2018AO23. 11. 2018
1.ČjSl - 4/žlutý balonek
Pís - 1
Dú - 4/fialový balonek
27. 11. 2018HM26. 11. 2018
1.MPs - 4
Mps - 1 za dú dokončit
27. 11. 2018HM26. 11. 2018
1.Prvdo 2927. 11. 2018HM26. 11. 2018
4.ČjPS str.32 cv.1526. 11. 2018ChK21. 11. 2018
5.ČjPS str.27 cv.626. 11. 2018ChK21. 11. 2018
3.Ajnaučit se překladové věty (i písemně).26. 11. 2018ChK21. 11. 2018
5.MNa čtvrtku A4 narýsovat co nejvíce pravidelných šestiúhelníků, které navazují na sebe (jako plástve).

šestiúhelníky mají stranu 2,5 cm.

Čtvrtku lze vyzvednout ve škole.
26. 11. 2018JK21. 11. 2018
5.Čjpro N.K.
procvičovat přípony ny/ní, uč.str.50-51, PS str.26 cv.1,2.
Na PO připravit PS str.27 cv.9.
Za DÚ PS str.27 cv.6
26. 11. 2018ChK21. 11. 2018
4.Čjpro R.Z.
opakování vyjmenovaných slov - PS str.31 cv.10-12, str.32 cv.13, cv.15 za DÚ.
Na PO připravit uč.str.43 cv.19.
26. 11. 2018ChK21. 11. 2018
1.ČjŽA - celá
PÍS - celá
DÚ - dokončit písanku
26. 11. 2018HM21. 11. 2018
3.Mstr.60/322. 11. 2018JK21. 11. 2018
1.MPS - 61
MPS - celá - dú - dokončit
22. 11. 2018HM21. 11. 2018
2.Mstr.50/221. 11. 2018JK20. 11. 2018
5.Mstr.42/121. 11. 2018JK20. 11. 2018
1.PrvSTR. 2520. 11. 2018HM13. 11. 2018
2.ČjHravá čítanka - dobře se naučit číst str. 26-27. Jak Rákosníček neudělal vítr.20. 11. 2018AO14. 11. 2018
3.ČjHravá čítanka str. 28-29.20. 11. 2018AO14. 11. 2018
3.Ajnaučit se básničku str.1720. 11. 2018ChK14. 11. 2018
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po B.20. 11. 2018ChK19. 11. 2018
1.ČjŽA - 46 - číst
Pís - 21/napsané 3 řádky
20. 11. 2018HM19. 11. 2018
1.MDú - PS 58/dokončit
MPS - 29/list, 30/list
20. 11. 2018HM19. 11. 2018
1.Prvstr. 2620. 11. 2018HM19. 11. 2018
3.Mstr.59/120. 11. 2018JK19. 11. 2018
2.MK.P. -
středa
- rýsování čar (lomená čára)
- str.45/4,5,6,7
- str.46/1,2,3

čtvrtek
- procvičování
- str.47/1,2,3
- str.48/1,2 (u těchto příkladů jsme skončili)
19. 11. 2018JK13. 11. 2018
2.PrvK.P.
Středa
- Savci v lese + popis těla savce
- učebnice str.28 - 29
19. 11. 2018JK13. 11. 2018
1.ČjŽA - 45
PÍS - 18
DÚ - PÍS 19
ŽA 46/ modrý balonek - číst
19. 11. 2018HM14. 11. 2018
4.Ajnaučit se nová slovíčka19. 11. 2018ChK14. 11. 2018
3.Mstr. 57/1,319. 11. 2018JK15. 11. 2018
1.MPS - 57
MPS - 28
19. 11. 2018HM15. 11. 2018
4.A.K.- Do sešitu nadpis ze strany 16 "Dělení živočichů"
nakreslit jednoduchý diagram, též na straně 16 dole
19. 11. 2018JK15. 11. 2018
4.VlA.K. -Do sešitu jsme si zakreslily rodokmen Mojmírovců.

Mojmír I. ----- Rastislav ----- Svatopluk ---- Mojmír II.
19. 11. 2018JK15. 11. 2018
4.MA.K. - Došli jsme na stranu 38 a udělali jsme ji celou.19. 11. 2018JK15. 11. 2018
4.Čjpro AK:probrali jsme předpony (uč. str.29-34), v PS str.24 cv.2,3, str.25 cv.3,4,5, str.27 cv. 3.
Od pondělí 12.11. začínáme opakovat vyjmenovaná slova, proto je potřeba zopakovat si řady vyjmenovaných slov.
16. 11. 2018ChK8. 11. 2018
4.VlA.K.
- Sámova říše
https://drive.google.com/file/d/1oBur-JYh8A10R6BhS-fRcdodQi8NaAHo/view?usp=sharing

- Velká Morava
https://drive.google.com/file/d/1psj102NhtCybWqX47fyJMX_Tt2BDdbsV/view?usp=sharing
16. 11. 2018JK9. 11. 2018
1.MPS - 5615. 11. 2018HM14. 11. 2018
3.Ajnová slovíčka14. 11. 2018ChK12. 11. 2018
1.ČjŽA - 44
PÍS - 15
DÚ - ŽA 44/HVĚZDIČKA číst
14. 11. 2018HM13. 11. 2018
1.MPS - 55, 57/2 DOMEČKY
MPS - 27
14. 11. 2018HM13. 11. 2018
3.ČjPísanka str. 2013. 11. 2018AO6. 11. 2018
3.ČjHravá čítanka str. str. 22-23 vyplnit. Naučit se vzorně číst básničku na str. 22.13. 11. 2018AO6. 11. 2018
2.ČjPísanka str. 2013. 11. 2018AO6. 11. 2018
2.ČjHravá čítanka str. 22-23 číst.13. 11. 2018AO6. 11. 2018
1.ČjŽA - 43
PÍS - 13
13. 11. 2018HM12. 11. 2018
1.MPS - 54
MPS - 26
DÚ - Kdo nestihl, dodělat pracovní sešity.
13. 11. 2018HM12. 11. 2018
1.Prvstr. 22 - 2313. 11. 2018HM12. 11. 2018
1.MDÚ - ps 49 dokončit
mps 25 dokončit
12. 11. 2018HM6. 11. 2018
1.Prvdo 21
DÚ - 20/ dokreslit rodinu
12. 11. 2018HM6. 11. 2018
4.Čjzopakovat si řady vyjmenovaných slov12. 11. 2018ChK8. 11. 2018
1.MPS - 53
DÚ - POČETNÍK (taktik), str. 4-5 dokončit (kdo nestihl za 3 dny ve škole)
12. 11. 2018HM8. 11. 2018
5.ČjČtenářský deník8. 11. 2018HM3. 10. 2018
4.ČjČtenářský deník8. 11. 2018HM3. 10. 2018
5.VvProsím přinést na VV pomůcky(např. zn. Koh-i-noor)tužku č. 2,4,8 dále gumu v tužce a platickou gumu. Ořezávátko, vatové tyčinky 10 ks.7. 11. 2018AO2. 11. 2018
3.Ajnaučit se nová slovíčka7. 11. 2018ChK5. 11. 2018
1.ČjŽA - 41
PÍS - 11
DÚ - ŽA 41/fialový balonek - číst
7. 11. 2018HM6. 11. 2018
2.Čjpísanska str. 15,16,17,186. 11. 2018AO26. 10. 2018
3.Čjpísanka str.14,15,16,176. 11. 2018AO26. 10. 2018
2.ČjČtení - udělat str. 18,19 - Hravá čítanka
Hravá čítanka - číst str. 20
6. 11. 2018AO26. 10. 2018
3.ČjČtení - Hravá čítanka číst a vypracovat str. 16 - 196. 11. 2018AO26. 10. 2018
5.Čjnaučit se vyjímky u předpon -z, uč.str. 396. 11. 2018ChK5. 11. 2018
3.Mstr.45/2,3,46. 11. 2018JK5. 11. 2018
1.Prvstr.19
dú - jména členů rodiny(připravený list papíru)
6. 11. 2018HM5. 11. 2018
1.ČjŽA - 39
PÍS - 9
DÚ - PÍS 10/pět řádků
6. 11. 2018HM5. 11. 2018
1.MPS - 466. 11. 2018HM5. 11. 2018
1.ČjŽA - 38/1. vyznačit U,u,ú,ů
Pís 8
Dú - pís 8/ dokončit
5. 11. 2018HM31. 10. 2018
5.Čjnaučit se vyjimky uč.str.385. 11. 2018ChK1. 11. 2018
1.MPS - 44/oranžová kytička
MPS - 22
v pátek 2.11.2018 s sebou penál.
5. 11. 2018HM1. 11. 2018
1.MPS - 42
MPS - 22/lístek
DÚ - PS 41/zelená kytka
1. 11. 2018HM31. 10. 2018
3.Ajnaučit se nová slovíčka + říkanku uč.str.1231. 10. 2018ChK24. 10. 2018
2.Mstr.38 cv.126. 10. 2018JK25. 10. 2018
3.Mstr.39 cv.226. 10. 2018JK25. 10. 2018
2.Mstr.36 cv.325. 10. 2018JK23. 10. 2018
1.PrvSTR. 1824. 10. 2018HM22. 10. 2018
3.Ajzopakovat si číslovky do 10.24. 10. 2018ChK23. 10. 2018
4.Mstr.26/224. 10. 2018JK23. 10. 2018
5.M27/424. 10. 2018JK23. 10. 2018
3.Ajnapsat a naučit slovíčka str.1123. 10. 2018ChK16. 10. 2018
1.ČjŽA - 36
PÍS - 5
23. 10. 2018HM22. 10. 2018
1.MPS - 38
MPS - 20
23. 10. 2018HM22. 10. 2018
1.ČjDÚ - číst, číst, číst
- hlásky, slabiky, první slova
- průběžně
22. 10. 2018HM9. 10. 2018
1.Prvstr. 1722. 10. 2018HM15. 10. 2018
1.ČjŽA - 34
PÍS - 3
22. 10. 2018HM19. 10. 2018
1.MPS - 37
MPS - 19
DÚ - dokončit MPS
22. 10. 2018HM19. 10. 2018
2.Čjpísanka str. 12
Hravá čítanka str. 13
číst str 16. Lev a moucha
19. 10. 2018AO12. 10. 2018
3.Čjpísanka str.10
číst str. 12 - udělat str. 13
19. 10. 2018AO12. 10. 2018
5.Mstr.24/219. 10. 2018JK16. 10. 2018
1.ČjŽA - 33
DÚ - pís 2
- PL Mo, Lo, So
19. 10. 2018HM16. 10. 2018
5.ČjPS str.12 cv.318. 10. 2018ChK16. 10. 2018
4.Čjuč. str.17 cv.6 (opsat, určit slovní druhy).18. 10. 2018ChK16. 10. 2018
3.Čjuč.str.21 cv.1418. 10. 2018ChK16. 10. 2018
2.Čjuč.str.20 cv. 2 (napsat věty ve správném pořadí)18. 10. 2018ChK16. 10. 2018
1.MMPP - 5
PS 33
MPS - 17
DÚ - PS 33/modré sluníčko
18. 10. 2018HM16. 10. 2018
3.PrvM.E.
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7ZnVoV3N6Q3pfMTQ/view?usp=sharing
17. 10. 2018JK15. 10. 2018
3.Ajnaučit se slovíčka ze str.1016. 10. 2018ChK10. 10. 2018
1.ČjŽA - 32
Pís - 1
folie stále nosit
16. 10. 2018HM15. 10. 2018
1.Mps - 31
mps - 16
16. 10. 2018HM15. 10. 2018
1.PrvSTR. 1615. 10. 2018HM10. 10. 2018
2.Mstr. 28 cv.1
neustále cvičit slovní úlohy !!!
15. 10. 2018JK12. 10. 2018
1.ČjŽA - 31
MPP - 39
DÚ - MPP 39 dokončit.
Už nosíme folii do písanky.
15. 10. 2018HM12. 10. 2018
1.MPS - 29
MPS - 15
15. 10. 2018HM12. 10. 2018
2.ČjHravá čítanka str. 10-11 - dokončit úkoly
číst str. 14 - A může začít houbová pohádka.
12. 10. 2018AO5. 10. 2018
3.ČjHravá čítanka str. 10-11 - napsat referát o přečtené knize
Číst svoji knihu.
12. 10. 2018AO5. 10. 2018
2.ČjPísanka str. 912. 10. 2018AO5. 10. 2018
3.ČjPís.- str. 712. 10. 2018AO5. 10. 2018
1.ČjŽA - 29
MPP - 37
12. 10. 2018HM10. 10. 2018
1.Vvdonést noviny11. 10. 2018HM4. 10. 2018
2.Vvdonést noviny11. 10. 2018HM4. 10. 2018
1.MPS - 27
MPS - 13
MPP - 4
Dú - PS 28/pero,dokončit
11. 10. 2018HM9. 10. 2018
4.ČjČítanka str. 18 číst10. 10. 2018HM3. 10. 2018
2.PrvUčit se:
-poznávat podle obrázků ptáky z učebnice na straně 20 a rozřadit je na stálé a stěhovavé.

- stavba těla ptáci
10. 10. 2018JK8. 10. 2018
1.PrvDO STR. 1410. 10. 2018HM8. 10. 2018
3.AjPS str.9, cv.610. 10. 2018ChK9. 10. 2018
1.Čjža - 29
MPP - 36
10. 10. 2018HM9. 10. 2018
4.Mstr.19 cv.210. 10. 2018JK9. 10. 2018
2.MP.Š. - došli jsme na stranu 18 a máme ji celou.9. 10. 2018JK1. 10. 2018
3.Ajnaučit se nová slovíčka (na středu 3.10. foneticky, do úterý 9.10. i psát).9. 10. 2018ChK2. 10. 2018
4.Mstr.17/3
str.18/2
9. 10. 2018JK8. 10. 2018
5.Mstr.18/29. 10. 2018JK8. 10. 2018
2.Mstr.24 cv.1,29. 10. 2018JK8. 10. 2018
1.ČjŽA - 28
MPP - 35
DÚ - ŽA 29/zelený balonek - číst
9. 10. 2018HM8. 10. 2018
1.MMPP - 3
PS - 26
MPS - 12
9. 10. 2018HM8. 10. 2018
1.Prvstr. 128. 10. 2018HM3. 10. 2018
1.MPS 23
Dú - PS 23/oranžová kytička
8. 10. 2018HM4. 10. 2018
5.Mstr.17/28. 10. 2018JK5. 10. 2018
3.Mstr.23 cv.1,28. 10. 2018JK5. 10. 2018
1.ČjŽA - 26
MPP - 33
8. 10. 2018HM5. 10. 2018
1.MPS - 24
MPS - 11
MPP - 2 číslice 2
8. 10. 2018HM5. 10. 2018
2.ČjPís - str.3-4 dokončit
Dú - str. 5,6
5. 10. 2018HM14. 9. 2018
3.ČjDú - pís str. 2, 3, 45. 10. 2018HM14. 9. 2018
1.ČjŽA - 24
mpp - 31
5. 10. 2018HM3. 10. 2018
2.MSLOVNÍ ÚLOHY !!!!
Procvičovat slovní úlohy se vším co do nich patří v tomto pořadí:
1) zápis: zjednodušený zápis ze zadání s důležitými hodnotami
2) Sestavení výpočtu.
3) Odpověď - odpověď na otázku v zadání

Všímat si v zadání důležitého slova, které nám poradí jak sestavíme výpočet ( ve vzorových příkladech jsou podtržené zeleně).

Celkem - naznačuje dohromady (+)
Odletěli, snědli jsme, odešli atd. .... něco nám mizí a ubývá (-)

Vzorové příklady na sčítání a odčítání:

https://drive.google.com/file/d/1h6s1oP0g0qeuoigQqedl5aCUdbOOXUk6/view?usp=sharing
4. 10. 2018JK27. 9. 2018
3.Mstr.21/14. 10. 2018JK2. 10. 2018
1.MPS - 20
Mps - 10
Dú - ps 19/modré sluníčko
mps 10/oříšek
4. 10. 2018HM2. 10. 2018
4.ČjPL k čítance str 124. 10. 2018HM3. 10. 2018
1.Prvstr. 123. 10. 2018HM1. 10. 2018
1.ČjŽA - 23
MPP - 30
3. 10. 2018HM2. 10. 2018
3.Na úterý 2.10. přinést 10 vylisovaných listů, nůžky, lepidlo, tempery2. 10. 2018AO29. 9. 2018
1.ČjŽA - 22
MPP - 28
DÚ - dokončit MPP 28
2. 10. 2018HM1. 10. 2018
1.MPS - 18
Mps - 9
2. 10. 2018HM1. 10. 2018
2.Mstr.18 cv.22. 10. 2018JK1. 10. 2018
1.ČjŽA - 21
MPP - 27
1. 10. 2018HM26. 9. 2018
1.Prvstr. 91. 10. 2018HM26. 9. 2018
2.Mstr. 17/127. 9. 2018JK25. 9. 2018
1.MMps - 8/list
PS - 17
DÚ - dodělat pracovní sešity k zadaným stránkám
27. 9. 2018HM25. 9. 2018
3.Čjpřinést svoje foto na slohovou výchovu.26. 9. 2018ChK19. 9. 2018
2.Čjnaučit se abecedu26. 9. 2018ChK24. 9. 2018
1.Prvstr. 826. 9. 2018HM24. 9. 2018
4.Mstr. 12/426. 9. 2018JK25. 9. 2018
5.Mstr. 15/226. 9. 2018JK25. 9. 2018
3.Ajnapsat a naučit slovíčka z 2.lekce (str.6,7)25. 9. 2018ChK19. 9. 2018
1.ČjŽA - 20
MPP - 24
DÚ - ŽA - 20/červená tužka- číst řádek
25. 9. 2018HM24. 9. 2018
1.MMPS - 5
PS - 14
25. 9. 2018HM24. 9. 2018
3.PrvDěti dostaly dopravní značky a jejich dělení, které se učí.24. 9. 2018JK17. 9. 2018
1.ČjŽA - 18
MPP - 22
DÚ - MPP 23
24. 9. 2018HM19. 9. 2018
1.Prvstr. 724. 9. 2018HM19. 9. 2018
1.MPS - 13
Mps - 3
24. 9. 2018HM20. 9. 2018
2.Mstr.14/sloupeček21. 9. 2018JK20. 9. 2018
3.Mstr.13 cv.321. 9. 2018JK20. 9. 2018
1.MPS - 12
Mps - 2
MPP - číslice - 1
20. 9. 2018HM18. 9. 2018
1.Prvstr. 619. 9. 2018HM17. 9. 2018
1.ČjŽA - 16
MPP - 21
19. 9. 2018HM18. 9. 2018
3.Ajnaučit se slovíčka z lekce 1.19. 9. 2018ChK18. 9. 2018
3.PrvUčit se svojí adresu, tak abych dokázal vyplnit políčka na dopise. Znát 5 největších měst a umět je přiřadit k puntíkům na mapě.18. 9. 2018JK12. 9. 2018
3.Mstr.10/318. 9. 2018JK17. 9. 2018
1.ČjŽA - 14
mpp - 19
18. 9. 2018HM17. 9. 2018
3.PrvM. + T.A. - Zápis z hodiny:

Cesta do školy

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7d1BheGRxclBnMEE/view?usp=sharing
18. 9. 2018JK17. 9. 2018
1.MPS - 11
MPs - 1
Dú - PS 12/oranžová kytička
18. 9. 2018HM17. 9. 2018
3.Čjdodělat PL18. 9. 2018ChK17. 9. 2018
5.Čjpřinést si charakteristiku svého znamení zvěrokruhu podle data narození17. 9. 2018ChK10. 9. 2018
1.Prvstr. 517. 9. 2018HM12. 9. 2018
2.MA.K.- došli jsme na stranu 9 a máme hotové cvičení 1.17. 9. 2018JK13. 9. 2018
1.ČjŽA - 1317. 9. 2018HM14. 9. 2018
1.Mstr. 1017. 9. 2018HM14. 9. 2018
2.M9/3,10/1, 10/2 - dokončit17. 9. 2018HM14. 9. 2018
4.VlM.H. - obrázek - vyvození času

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7U3l6THZiQ1lTVzg/view?usp=sharing
16. 9. 2018JK12. 9. 2018
4.VlM.H. Vlastivěda - vyvození času

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7U3l6THZiQ1lTVzg/view?usp=sharing
15. 9. 2018JK10. 9. 2018
2.ČjHravá čítanka - namalovat domeček Knihomola.14. 9. 2018ChK7. 9. 2018
3.ČjHravá čítanka - přečíst str. 6-8, úryvek z Harry Potter a kámen Mudrců.14. 9. 2018ChK7. 9. 2018
5.AjKdo nedokončil str.5 cv.5 v PS.
Všichni PS str.5 cv.6
14. 9. 2018ChK11. 9. 2018
5.Mstr.9/214. 9. 2018JK12. 9. 2018
1.ČjŽA - 12/červená pastelka
MPP - 16
DÚ - MPP 16 - dokončit
14. 9. 2018HM12. 9. 2018
3.Mstr.7/213. 9. 2018JK11. 9. 2018
1.Mstr. 713. 9. 2018HM11. 9. 2018
3.ČjPS str.6 cv.1713. 9. 2018ChK12. 9. 2018
4.Čjkdo nestačil dopíše PS str.4 cv. 1c, 213. 9. 2018ChK12. 9. 2018
3.Ajzapsat zbývající slovíčka na str.412. 9. 2018ChK11. 9. 2018
1.ČjŽA - 9
MPP - 13
12. 9. 2018HM11. 9. 2018
1.Prvstr.412. 9. 2018HM11. 9. 2018
4.Mstr.6/111. 9. 2018JK10. 9. 2018
5.Mstr.6/111. 9. 2018JK10. 9. 2018
1.Mstr. 6 (bez značek str.5)11. 9. 2018HM10. 9. 2018
1.ČjŽA - 7
MPP - 10
11. 9. 2018HM10. 9. 2018
2.PrvPS str.3 cv.310. 9. 2018JK5. 9. 2018
1.ČjMPP - 2526. 6. 2018HM25. 9. 2018
5.VlZávěrečný projekt "Cestovní kancelář". Pod odkazem je vzorový příklad společně se zadáním.
Každý vypracuje výlet do země, kterou si vybral.
A.D.- Chorvatsko
V.N.- Rakousko
M.V.- Malta
J.U.- Německo
M.F.- Polsko

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7YXdBVUJjdUV5Uk0/view?usp=sharing
25. 6. 2018JK4. 6. 2018
3.Ajnaučit se anglickou abecedu, uč. str.5820. 6. 2018ChK13. 6. 2018
1.Prv75/celá15. 6. 2018HM11. 6. 2018
1.ČjSl - 114
Pís - 39
Dú -Sl - 112-114/cv. lístečky
15. 6. 2018HM14. 6. 2018
2.Mstr.62 cv.1,314. 6. 2018JK13. 6. 2018
3.Mstr.58 cv.3,414. 6. 2018JK13. 6. 2018
1.ČjSL - 11114. 6. 2018JK13. 6. 2018
1.ČjSL - 108/1413. 6. 2018HM11. 6. 2018
2.Ajnová slovíčka12. 6. 2018ChK4. 6. 2018
1.Muč - 57/oranžová kytička12. 6. 2018HM11. 6. 2018
3.Mstr.56/1,2,311. 6. 2018JK8. 6. 2018
1.Mdodělat do str. 558. 6. 2018KB6. 6. 2018
2.Mstr.52/38. 6. 2018JK7. 6. 2018
3.Mstr.53 cv.3,48. 6. 2018JK7. 6. 2018
2.Mstr.51/1,37. 6. 2018JK6. 6. 2018
3.Mstr.51/47. 6. 2018JK6. 6. 2018
4.MPopis svého dne podle učebnice - lekce "Dan´s day"7. 6. 2018JK6. 6. 2018
4.Čjčtenářský deník6. 6. 2018HM2. 5. 2018
5.Čjčtenářský deník6. 6. 2018HM2. 5. 2018
2.Mstr.49 cv.2 + rámeček6. 6. 2018JK4. 6. 2018
1.ČjMoje první čítanka
48/dramatizace
Vypravěč - Kačka, Kotě - Ani, Kůň - Péťa, Kráva - Verča, Kozlík - Karel, Ovečka - Kačenka, Kocour - Petřík
37/ Vrtulníky na výletě - Valča
37/ Vlak - Vládík
6. 6. 2018JK4. 6. 2018
1.Mstr. 46 dodělat + str. 49 celou stranu5. 6. 2018KB30. 5. 2018
1.Prvstrana 72
dú -70
Závěrečné práce viz aktuality
4. 6. 2018HM28. 5. 2018
4.Mstr.19/24. 6. 2018JK30. 5. 2018
2.Mstr.45/2+sloupek4. 6. 2018JK31. 5. 2018
3.Mstr.46/1,24. 6. 2018JK31. 5. 2018
1.ČjSL - 107
pís - 35
Dú - Sl 106/13 kluci čtou vlka, dívky Karkulku
4. 6. 2018JK31. 5. 2018
1.Přinést - jehlu, bavlnku - hnědá, žlutá, zelená31. 5. 2018HM17. 5. 2018
2.Přinést - jehlu, bavlnku - hnědá, žlutá, zelená31. 5. 2018HM17. 5. 2018
3.Přinést - jehlu, bavlnku - hnědá, žlutá, zelená31. 5. 2018HM17. 5. 2018
2.PrvUčit se podle učebnice členy rodin hospodářských zvířat.31. 5. 2018JK25. 5. 2018
2.Mstr.41/sloupeček31. 5. 2018JK30. 5. 2018
3.Mstr.43/1,231. 5. 2018JK30. 5. 2018
1.ČjSL - 104
Diktát - věty v sešitu Abeceda
30. 5. 2018HM28. 5. 2018
1.M46/oranžová kytička30. 5. 2018HM28. 5. 2018
3.Ajslovíčka str.5330. 5. 2018ChK29. 5. 2018
2.ČjPísanka str.19 (dopsat)28. 5. 2018ChK23. 5. 2018
3.ČjPísanka str.13 (dopsat)28. 5. 2018ChK23. 5. 2018
3.Ajnaučit se nová slovíčka str.5228. 5. 2018ChK23. 5. 2018
4.Čjstr.129 - pravidla pro přímou a nepřímou řeč (naučit)28. 5. 2018ChK24. 5. 2018
2.Mstr.39 cv.2,328. 5. 2018JK25. 5. 2018
3.Mstr.39/3
str. 40/1
28. 5. 2018JK25. 5. 2018
4.ČjTvůrčí psaní23. 5. 2018HM2. 5. 2018
5.ČjTvůrčí psaní23. 5. 2018HM2. 5. 2018
4.Přinést - jehlu, bavlnku - hnědá, žlutá, zelená23. 5. 2018HM17. 5. 2018
5.Přinést - jehlu, bavlnku - hnědá, žlutá, zelená23. 5. 2018HM17. 5. 2018
2.Mstr.34/123. 5. 2018JK21. 5. 2018
5.Mstr.10/323. 5. 2018JK22. 5. 2018
5.Čjuč. str. 154/4 do sešitu22. 5. 2018BK21. 5. 2018
1.ČjSL - 98
Pís - 30
21. 5. 2018HM18. 5. 2018
1.Mdo strany 4021. 5. 2018HM18. 5. 2018
1.Prvdo strany 68
Píšeme test - vyzkoušeno dnes(dostali domů)
21. 5. 2018HM18. 5. 2018
4.Mstr.6 cv.1,2,321. 5. 2018JK18. 5. 2018
2.MNásobilka 2 a 318. 5. 2018JK16. 5. 2018
4.Mstr.4/118. 5. 2018JK16. 5. 2018
1.ČjSL 96
Pís - 28
18. 5. 2018HM17. 5. 2018
1.ČjDú SL 94/417. 5. 2018HM16. 5. 2018
3.AjDÚ popsat svého domácího mazlíčka (dle vzoru ze str.50 cv.1,51 cv.2) - naučit se vyprávění nazpaměť.16. 5. 2018BK14. 5. 2018
4.Mstr.3/116. 5. 2018JK15. 5. 2018
4.Čjdokončit cv.3 str.12515. 5. 2018ChK14. 5. 2018
5.Mstr.61/2,315. 5. 2018JK14. 5. 2018
3.AjDÚ - napsat slovíčka ze str.50,51 + naučit se slovíčka z lekce 22,2314. 5. 2018BK9. 5. 2018
1.ČjSl - 93
pís - 27
dú - Sl 93/3
14. 5. 2018HM11. 5. 2018
1.Mdo 3514. 5. 2018HM11. 5. 2018
1.Prvdo 6514. 5. 2018HM11. 5. 2018
1.Mdodělat str. 3311. 5. 2018KB9. 5. 2018
4.Mstr.61/2,311. 5. 2018JK9. 5. 2018
5.MSestavit obecný vzorec pro výpočet povrchu kvádru.11. 5. 2018JK9. 5. 2018
2.PrvE.Dodo
Jarní rostliny. Vybarvit a umět poznávat. Na odkaze lze stáhnout a vytisknout:

https://drive.google.com/file/d/1DJ8UVedVgxZeVl92kmQ8MSRcKG5mmwCV/view?usp=sharing
10. 5. 2018JK4. 5. 2018
2.Mstr.22 cv.310. 5. 2018JK9. 5. 2018
3.AjDÚ - do sešitu napsat svůj týdenní rozpis zdravého jídelníčku (jídlo + pití) na každý den, dle vzoru z uč. str. 49 - healthy week. Učit se všechna probraná slovíčka!9. 5. 2018BK2. 5. 2018
4.AjZvíře, o kterém se psalo v minulém DÚ umět vyprávět z hlavy. Nemusí být doslova, jde o souvislý projev a předání informace ostatním.9. 5. 2018JK3. 5. 2018
4.Mstr.60/4,59. 5. 2018JK4. 5. 2018
2.Mstr.20cv.3 + sloupeček9. 5. 2018JK4. 5. 2018
4.ČjPS str.68 cv. 84. 5. 2018ChK25. 4. 2018
4.Mstr. 58/2,34. 5. 2018JK2. 5. 2018
5.M52/2,34. 5. 2018JK2. 5. 2018
2.Mstr. 18 cv. 2,34. 5. 2018JK3. 5. 2018
3.Mstr.22/24. 5. 2018JK3. 5. 2018
4.AjLekce "We love dogs" číst a překládat článek
- napsat podobné vyprávění o svém zvířeti.
3. 5. 2018JK2. 5. 2018
2.Mstr. 16/3 + sloupek3. 5. 2018JK2. 5. 2018
1.ČjSl - 86
Pís - 23
Dú - sl - 85,86/ sloupečky čtení
3. 5. 2018HM2. 5. 2018
4.ČjTvůrčí psaní, čtenářský deník
ze dne 28.3.
2. 5. 2018HM8. 3. 2018
5.ČjTvůrčí psaní, čtenářský deník
ze dne 28.3.
2. 5. 2018HM8. 3. 2018
2.Ajnová slovíčka + AJ na středu 2.5.20182. 5. 2018ChK23. 4. 2018
3.AjDÚ uč. str. 48, 49 - napsat a naučit se nová slovíčka + nacvičit plynulý rozhovor ve dvojicích o nakupování - použít v rozhovoru věty - I need...,I don´t like...,I like...,Put it in the basket.2. 5. 2018BK26. 4. 2018
3.Mstr.20 cv.2,32. 5. 2018JK26. 4. 2018
2.Mstr. 13 cv.127. 4. 2018JK25. 4. 2018
3.Mstr.19 cv.1 (kontrolu u odčítání provést sčítáním a naopak)26. 4. 2018JK25. 4. 2018
3.Mstr. 16/125. 4. 2018JK23. 4. 2018
1.Mstr. 25 dodělat 3 slovní úlohy23. 4. 2018KB18. 4. 2018
2.Mstr.9/2
str.10/1
23. 4. 2018JK19. 4. 2018
3.Mstr.15/223. 4. 2018JK19. 4. 2018
3.AjDÚ přinést kartičky s jídlem, které je v lekci 21 - buď vystřižené z obchodních letáků nebo nakreslené23. 4. 2018BK19. 4. 2018
1.ČjSL - 79
Pís - 12
dú - sl - 81/tulipán 15
23. 4. 2018HM19. 4. 2018
4.Čjbáseň viz čtenářské dílny18. 4. 2018HM11. 4. 2018
5.Čjbáseň viz čtenářské dílny18. 4. 2018HM11. 4. 2018
1.Čjbáseň sl viz úkolníček.....16. 4. 2018HM11. 4. 2018
2.Čjpro ME: Vlastní a obecná jména-pravidla, uč.str.84,86.
Uč.str.84 cv.1,2, str.85 cv.3,5,6,7 (na procvičení)
16. 4. 2018ChK12. 4. 2018
1.ČjSL - 75
Pís - 8
16. 4. 2018HM13. 4. 2018
1.Prvdo 5616. 4. 2018HM13. 4. 2018
1.Mdo 21
2.cvičení rozděláno.nedokončovat!
16. 4. 2018HM13. 4. 2018
1.Prvstr - do 54 + 58(velikonoce)13. 4. 2018HM9. 4. 2018
1.Mstr. 19
Dú - PL jeden sloupeček
13. 4. 2018HM12. 4. 2018
1.ČjSL - 74
Pís - 6
13. 4. 2018HM12. 4. 2018
2.PrvNa předtištěný rodokmen doplnit křestní jména.13. 4. 2018JK12. 4. 2018
3.MP.L.
Již pracujeme v nové učebnici (III. díl) - je ve škole u pí.uč. Ottlové.
Došli jsme na stranu 7 a máme hotové cv. 1 a 2.
Zítra 6.4. doplním, kam jsme došli dál.
12. 4. 2018JK5. 4. 2018
1.Čjsl - 72
pís - 2
Dú . sl 73/tulipán 10
11. 4. 2018HM9. 4. 2018
1.Mstr - 1410. 4. 2018HM6. 4. 2018
3.PrvP.L. - Dodělali jsme další živočišnou třídu (ptáci a savci).

Připojuji dva odkazy (linky) na kterých je zápis do sešitu.

Ptáci
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7S3BvRnhvNmhhZjQ/view?usp=sharing

Savci
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7OTkzZ1FsY1BXVDQ/view?usp=sharing
10. 4. 2018JK6. 4. 2018
5.Čjnaučit se druhy zájmen10. 4. 2018ChK9. 4. 2018
4.Mstr.49/110. 4. 2018JK9. 4. 2018
5.VlObtáhnout kraj Jihočeský a vybarvit povrch a vodstvo v mapě.

!!!!! MĚSTA NE !!!!! ty si řekneme opět ve škole.
9. 4. 2018JK5. 4. 2018
3.AjDÚ do slovníčku napsat slovíčka z lekce 21 (str.44,45) + opakovat všechny dosud probrané lekce,tj. lekce 1 - 209. 4. 2018BK5. 4. 2018
4.Mstr. 47/1,39. 4. 2018JK6. 4. 2018
5.Mstr.33/5,6
str.34/1,2
9. 4. 2018JK6. 4. 2018
1.Čjsl 71
pís - celá
dú - pís dokončit
9. 4. 2018HM6. 4. 2018
1.Prvstr -529. 4. 2018HM6. 4. 2018
3.Čjpro LP:opakování a procvičování určování pádů u podstatných jmen (ale i rod a číslo) nejlépe na http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-pad/PJP-1.htm
nebo
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena/
uč.str.104 cv.4
9. 4. 2018ChK6. 4. 2018
3.Mstr.9 cv.4,59. 4. 2018JK6. 4. 2018
3.MP.L. Došli jsme na stranu 9 v nové učebnici. Máme hotovo cv. 1,2,3. Za DÚ jsou cvičení 4 a 5.9. 4. 2018JK6. 4. 2018
1.ČjSL - 75
Pís - 7
9. 4. 2018HM8. 4. 2019
1.MPS - 16/ dokončit9. 4. 2018HM8. 4. 2019
4.Mstr.46/26. 4. 2018JK4. 4. 2018
1.Čjsl - 70
pís - 37
Dú - pís dokončit
6. 4. 2018HM5. 4. 2018
1.MPS - 126. 4. 2018HM5. 4. 2018
5.VlMapa - obtáhnout Středočeský kraj, vyznačit a vybarvit povrch a vodstvo.

!!!!! MĚSTA NE !!!!! ty si řekneme ve škole.
5. 4. 2018JK28. 3. 2018
2.Mstr.59 cv. 45. 4. 2018JK4. 4. 2018
1.Prvstr. 49
test - orientace v čase - roční období, měsíce, dny v týdnu
doplňování
4. 4. 2018HM26. 3. 2018
1.Čjsl - 67
Pís - 34
3x PL - dobrovolně za pochvalu.
4. 4. 2018HM28. 3. 2018
4.AjNaučit se básničku

In the haunted park, there is the haunted castle. .......
4. 4. 2018JK28. 3. 2018
2.Mstr.58/4,54. 4. 2018JK28. 3. 2018
1.Přinést krabici od bot.3. 4. 2018HM9. 3. 2018
2.Přinést krabici od bot.3. 4. 2018HM9. 3. 2018
3.Přinést krabici od bot.3. 4. 2018HM9. 3. 2018
4.Přinést krabici od bot.3. 4. 2018HM9. 3. 2018
5.Přinést krabici od bot.3. 4. 2018HM9. 3. 2018
1.Mstr. 61 dodělat řetěz3. 4. 2018KB28. 3. 2018
1.Čjsl-66/7
pís - 32
dú - sl 66/puzzle
28. 3. 2018HM26. 3. 2018
1.Ajopakovat slovíčka, dolepit slovíčka ze str. 28 - sky, water, grass, tree, wood27. 3. 2018KB20. 3. 2018
3.Čjnaučit se pádové otázky str.10226. 3. 2018ChK21. 3. 2018
3.AjDÚ PS str.41/6
M.H. - probráno PS str.40,41
26. 3. 2018BK22. 3. 2018
1.ČjDú - koleda SL 61 ( nebo vlastní)22. 3. 2018HM8. 3. 2018
4.Čjpříklady do sešitu21. 3. 2018HM8. 3. 2018
5.Čjpříklady do sešitu21. 3. 2018HM8. 3. 2018
1.Mdodělat str. 54-5521. 3. 2018KB20. 3. 2018
2.Ajnová slovíčka20. 3. 2018ChK8. 3. 2018
1.Mdo str. 53/1
dokončit 52,51
20. 3. 2018HM9. 3. 2018
4.Čjuč.str.89/619. 3. 2018ChK8. 3. 2018
5.Čjuč.str.94/819. 3. 2018ChK8. 3. 2018
3.AjDÚ uč.str 41 - nová slovíčka. Učit se slovíčka ze všech lekcí!19. 3. 2018BK9. 3. 2018
4.M40/119. 3. 2018JK9. 3. 2018
5.MSlovní úloha "Minerální pramen" V učebnici str.23/2 nebo na oskenovaném papíře.19. 3. 2018JK9. 3. 2018
1.ČjSL - 63
Pís - 29
Přes prázdniny číst a psát.
Dokončit rozdělaná cvičení.
19. 3. 2018HM9. 3. 2018
1.Prvstr. 4619. 3. 2018HM9. 3. 2018
5.MDodo - došli jsme na stranu 23. (cvičení 2 je za Dú, tím jsme zkončili)19. 3. 2018JK9. 3. 2018
5.AjDodo - Četli jsme a překládali článek cv1 str.26 (lekce What is the matter?)

cv.3 spojit správně věty

Umět slovní zásobu s předešlé lekce.
19. 3. 2018JK9. 3. 2018
5.VlDodo - Nezačínali jsme nic nového, stále opakujeme polohu krajů, cvičili jsme na zeměpisném koberci.19. 3. 2018JK9. 3. 2018
5.Dodo-Rozdělení živočichů
obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
bezobratlí (plži , mlži, pavoukovci, hmyz, korýši)

Umět roztřídit a ke skupinám znát příklady.


Začali jsme Člověka - kresba kostry do sešitu a popis dle učebnice.
19. 3. 2018JK9. 3. 2018
5.M41/216. 3. 2018JK13. 4. 2018
5.MM.F. - 57/216. 3. 2018JK13. 4. 2018
4.M51/2 + sloupeček16. 3. 2018JK13. 4. 2018
1.Mstr. 50
51/zelená kytka-dokončit
9. 3. 2018HM8. 3. 2018
1.ČjSL - 61 /bez červené pastelky
pís - 27 / za dú dokončit
9. 3. 2018HM8. 3. 2018
1.Prv45
Dú - rodinní příslušníci (viz 43 + jména)
9. 3. 2018HM8. 3. 2018
2.MM.Š. str 51 celá hotová7. 3. 2018JK5. 3. 2018
2.MM.Š. str 51 celá hotová7. 3. 2018JK5. 3. 2018
2.Čjuč.str.76, naučit se slovní druhy (názvy).
PS str.21 cv.2 dokončit.
7. 3. 2018ChK6. 3. 2018
4.Mstr.37/17. 3. 2018JK6. 3. 2018
1.Mpro chybějící žáky z minulého týdne doplnit do str. 41 do příštího úterý6. 3. 2018KB27. 2. 2018
1.Ajnalepit a naučit slovíčka ze str.24 do ŠS6. 3. 2018KB27. 2. 2018
1.HvNaučit se noty!6. 3. 2018BK27. 2. 2018
2.HvNaučit se noty!6. 3. 2018BK27. 2. 2018
1.ČjSl - 57
Pís - 23
Dú . Pís - 24
5. 3. 2018HM1. 3. 2018
1.Prvstr.44
dú - 42
5. 3. 2018HM1. 3. 2018
3.AjDÚ vymyslet 3 pokyny do hry "Simon says", popis zvířete do sešitu - popsat hlavu,nos,oči,uši,tělo a nohy - velikost,barvu,počet5. 3. 2018BK1. 3. 2018
2.Ajnová slovíčka + odpověď na otázku28. 2. 2018ChK21. 2. 2018
3.M47/4
48/1
28. 2. 2018JK26. 2. 2018
1.Dnes odpadá hodina VKZ. Děkujeme za pochopení.27. 2. 2018KB27. 2. 2018
1.Prvuč - 40
Dú - 41
26. 2. 2018HM19. 2. 2018
1.ČjSL - 53
Pís - 17
Dú - PL
26. 2. 2018HM22. 2. 2018
3.AjDÚ PS str.36/2 + naučit slovíčka z lekce 17.Dne 26.2. bude 2. a 3. hodinu místo Čj hodina Aj26. 2. 2018BK22. 2. 2018
1.Přinést obrázky dopravních prostředků (asi 4 až 10ks).22. 2. 2018HM1. 2. 2018
2.Přinést obrázky dopravních prostředků (asi 4 až 10ks).22. 2. 2018HM1. 2. 2018
4.Mstr. 27/122. 2. 2018JK21. 2. 2018
1.ČjSL - 51
Pís - 15
Dú - cvičný sešit - 3řádky C
22. 2. 2018HM21. 2. 2018
3.Přinést obrázky zvířat s vyobrazením celého těla. (asi 4ks)21. 2. 2018HM1. 2. 2018
4.Přinést obrázky zvířat s vyobrazením celého těla. (asi 4ks)21. 2. 2018HM1. 2. 2018
5.Přinést obrázky zvířat s vyobrazením celého těla. (asi 4ks)21. 2. 2018HM1. 2. 2018
3.Mstr.42/1,221. 2. 2018JK19. 2. 2018
1.ČjSL - 49
Pís - 13
21. 2. 2018HM19. 2. 2018
1.Ajdo šs dopsat k hlavě slovíčka (pusa, nos aj.)20. 2. 2018KB13. 2. 2018
1.ČjSL - 47
Pís - 10
Dú - PL - čtení
19. 2. 2018HM14. 2. 2018
1.ČjKaždý týden : opis(o), přepis(p) nebo diktát(d)
Známkuji samostatné čtení.
Zapomínání 5x - poznámka
Vyrušování 5x - zvláštní domácí úkol
Pochvala 5x - odměna
16. 2. 2018HM1. 2. 2018
1.PrvBudou po probrané kapitole vyplňovat na známky pracovní listy. Vybarvování, přiřazování, vyber z množností, jednoslovné odpovědi.16. 2. 2018HM1. 2. 2018
5.Mstr. 12/3
str. 13/2,3
15. 2. 2018JK14. 2. 2018
2.Ajnaučit se nová slovíčka14. 2. 2018ChK7. 2. 2018
1.Ajpro chybějící žáky: projít stranu 20 + do šs vlepit obrázky a naučit se je.13. 2. 2018KB7. 2. 2018
1.Mpro chybějící žáky: str. 25-30 doplnit13. 2. 2018KB7. 2. 2018
1.Prvstr.36
Dú - 35 dokončit
12. 2. 2018HM5. 2. 2018
4.Čjnaučit se vzory středního rodo, str.68.
Zopakovat si pády a určování pádů u podstatných jmen.
12. 2. 2018ChK7. 2. 2018
1.ČjSL - 45
dú 45/červené pero
Pís. - 6, dú str.5
12. 2. 2018HM8. 2. 2018
2.Mstr.34/27. 2. 2018JK5. 2. 2018
1.ČjSL - 42
Pís - 3
Dú - Pís 3 dokončit
7. 2. 2018HM5. 2. 2018
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po S.7. 2. 2018ChK6. 2. 2018
1.Ajdoplnit do sešitu na aj obrázky viz zápis + naučit6. 2. 2018KB30. 1. 2018
3.AjDÚ PS str.35/46. 2. 2018BK1. 2. 2018
3.Mstr. 30/15. 2. 2018JK1. 2. 2018
2.MP.Š. - došli jsme na stranu 28 a máme hotovo cv.14. 2. 2018JK28. 1. 2019
1.ČjProcvičovat čtení ve slabikáři. i psací písmo.
Psaní problematických písmen.
2. 2. 2018HM24. 1. 2018
1.ČjDěti si kroužkují domácí úkoly ve slabikáři, písance. Zápis na netu, pokud nikdo nechybí, je zbytečný. Žáci se učí plnit své povinnosti. To platí i pro ostatní předměty první třídy.
tř. uč. Machalová
2. 2. 2018HM24. 1. 2018
2.Mstr.31/1,31. 2. 2018JK31. 1. 2018
3.Mstr. 29/11. 2. 2018JK31. 1. 2018
3.AjDÚ uč. str. 32,33 - slovíčka30. 1. 2018BK25. 1. 2018
1.Prvznalost kalendáře.
zjistit datum narození a svátku.
29. 1. 2018HM24. 1. 2018
1.ČjDÚ písanka str.36, slabikář str. 3929. 1. 2018BK25. 1. 2018
3.Mstr.32/2
sr.33/2
29. 1. 2018JK28. 1. 2019
1.ČjSL - 37
Pís - 35 (bez om, komín, konev, kotel)
Dú - dokončit, co chybí. procvičovat čtení
25. 1. 2018HM24. 1. 2018
4.MChybějící
M.P.
P.P.
F.V.
Procvičovat písemné sčítání a odčítání - dělali jsme na známky. V učebnici jsme dokončili stranu 11
24. 1. 2018JK17. 1. 2018
4.Chybějící
M.P.
P.P.
F.V.
Probrali jsme Vyvřelé horniny- zápis v sešitě (dopsat)
24. 1. 2018JK17. 1. 2018
4.VlChybějící
M.P.
P.P.
F.V.
Probíráme počátky českého státu - První Přemyslovci - zápis v sešitě ( dopsat).
- Opakovali jsme na známky Velkou Moravu
24. 1. 2018JK17. 1. 2018
4.AjChybějící
M.P.
P.P.
F.V.
Ukončili jsme lekci 11 ( umět slovíčka)

Pokračujeme lekcí 12
- I like..... ., I don´t like ...), umět slovíčka ( prvních 7 na straně 26)
- What game do you like? + odpověď( str. 27 cv. 5)
24. 1. 2018JK17. 1. 2018
2.MCvičit zaokrouhlování podle tabulky na straně 23 (nahoře zelený rámeček).18. 1. 2018JK17. 1. 2018
4.Mstr. 10/318. 1. 2018JK17. 1. 2018
5.Mstr. 4/2,5/118. 1. 2018JK17. 1. 2018
3.Čjpísanka str. 17 dopsat + dopsat chybějící stránky17. 1. 2018KB3. 1. 2018
2.Čjčítanka str.50-51 dočíst od tečky + ústně odpovědi v rámečku.17. 1. 2018KB3. 1. 2018
2.Mstr. 19/3,417. 1. 2018JK15. 1. 2018
3.Mstr. 16/217. 1. 2018JK15. 1. 2018
1.Muč. str. 16/1, 317. 1. 2018KB16. 1. 2018
5.Čjuč. str.51 cv.6,7 - dopsat do sešitu16. 1. 2018ChK15. 1. 2018
4.ČjPS str.36 dopsat16. 1. 2018ChK15. 1. 2018
2.MDokončit str.17/1a,b4. 1. 2018JK3. 1. 2018
3.Mstr.13/44. 1. 2018JK3. 1. 2018
4.Mstr.7/24. 1. 2018JK3. 1. 2018
5.Mstr.61/14. 1. 2018JK3. 1. 2018
4.ČjČtenářský deník3. 1. 2018HM14. 12. 2017
5.ČjČtenářský deník3. 1. 2018HM14. 12. 2017
1.Mdodělat str. 59/1 + 5/1
knihu nechat doma, děti dostanou druhý díl
18. 12. 2017KB13. 12. 2017
1.ČjSL - 27
Pís - 27
Dú - SL 27/kytička 8
18. 12. 2017HM14. 12. 2017
4.ČjČítanka - pohádka viz sešit čtenářské dílny18. 12. 2017HM14. 12. 2017
5.ČjČítanka - pohádka viz sešit čtenářské dílny18. 12. 2017HM14. 12. 2017
4.MK.P.- došli jsme na str. 59 a máme hotovou celou.15. 12. 2017JK8. 12. 2017
4.AjK.P. - na str.22 jsme četli a překládali článek cv.1
přes víkend naučit zájmena a časování slovesa být (žlutý rámeček na téže straně

slovíčka dole na straně 22

Pracovní sešit str. 22 cv. 1,2,3
15. 12. 2017JK8. 12. 2017
4.VlProbrali jsme kapitolu Křesťanství a Cyril a Metoděj na straně 19 v učebnici

Zápisy do sešitu si musí od někoho půjčit a opsat.
15. 12. 2017JK8. 12. 2017
4.str.18 Voda
str.19 Koloběh vody a Vzduch
str.20 nakreslit obrázek stavby zeměkoule a napsat nadpis "Horniny a minerály.

Zápisy do sešitu si musí od někoho půjčit a opsat.
15. 12. 2017JK8. 12. 2017
3.Mstr.9/114. 12. 2017JK13. 12. 2017
1.Mstr. 58 domalovat nábytek, popř. dokončit str. 5712. 12. 2017KB6. 12. 2017
5.AjNapsat slovíčka z lekce 6 - anglicky a česky (výslovnost doplníme ve škole)12. 12. 2017JK10. 12. 2019
1.Prvuč - 2711. 12. 2017HM4. 12. 2017
2.PrvPoznávat stromy jehličnaté a Listnaté podle obrázků v učebnici na str.22 a 237. 12. 2017JK1. 12. 2017
2.Čjčtení - čítanka str. 20-21 přečíst, otázky v rámečku + odpovědi ústně.
Písanka - dopsat do str. 14
6. 12. 2017KB1. 12. 2017
3.Čjčítanka str. 23 Mravenčí zámek (přečíst, vypracovat otázky do šs, nakreslit obrázek6. 12. 2017KB1. 12. 2017
2.Mstr.62/2,36. 12. 2017JK4. 12. 2017
3.Mstr.61/16. 12. 2017JK4. 12. 2017
1.ČjSL - 20
Pís - 20
Dú - sl - 20/kytička 5,papoušek
pís - 20/dokončit
6. 12. 2017HM4. 12. 2017
3.AjDÚ projekt o rodině - doplnit věty o členech rodiny (vzory v PS).O jednotlivých členech rodiny budou uvedeny tyto údaje: jméno,věk,národnost5. 12. 2017BK28. 11. 2017
3.AjDÚ uč.str.27 slovíčka5. 12. 2017BK1. 12. 2017
1.Ajzopakovat fráze - what´s your name, colours, numbers, animals viz str. 8-10 + vystřihat obrázky str.49-555. 12. 2017KB4. 12. 2017
4.Čjuč.str.37 cv.24. 12. 2017ChK29. 11. 2017
1.Prvuč - 254. 12. 2017HM29. 11. 2017
1.ČjSL - 18
Pís - 18
Dú - číst a dopsat nedokončené
4. 12. 2017HM1. 12. 2017
2.Mstr.61/2,34. 12. 2017JK1. 12. 2017
3.Mstr. 60/1,24. 12. 2017JK1. 12. 2017
1.Ajnamalovat jednoduchý domeček (použít barvičky), formát cca A4.
ANGLIČTINA BUDE MÍSTO MATEMATIKY! TZN. 2 HODINY.
1. 12. 2017KB30. 11. 2017
3.AjDÚ uč. str. 26 - slovíčka30. 11. 2017BK28. 11. 2017
2.Mstr. 58/230. 11. 2017JK29. 11. 2017
3.Mstr. 59/130. 11. 2017JK29. 11. 2017
1.ČjSl - 17
Pís - 15/4 řádky (máme hotovo,víc nedělejte)
Dú - Sl 17/kytka 3, tužka
30. 11. 2017HM29. 11. 2017
4.ČjZopakovat řady vyjmenovaných slov.29. 11. 2017ChK27. 11. 2017
1.Prvuč - 2527. 11. 2017HM20. 11. 2017
2.Mstr.53 cv.127. 11. 2017JK23. 11. 2017
3.Mstr. 56/2,327. 11. 2017JK23. 11. 2017
1.ČjSl - 14
Pís - 12
Dú - Sl 15/kytička 1, zelená pastelka, Pís - 12/dokončit
27. 11. 2017HM23. 11. 2017
4.ČjČtenářský deník - kniha - zadání v sešitu
Kdo nemá známku v ŽK, má knihy dvě, protože 13.10.2017 neodevzdal.
24. 11. 2017HM13. 10. 2017
5.ČjČtenářský deník - kniha - zadání v sešitu
Kdo nemá známku v ŽK, má knihy dvě, protože 13.10.2017 neodevzdal.
24. 11. 2017HM13. 10. 2017
4.ČjTvůrčí psaní - 3.kapitola
GŠ - str. 25 Zima v pralese
24. 11. 2017HM10. 11. 2017
5.ČjTvůrčí psaní - 3.kapitola
GŠ - str. 25 Zima v pralese
24. 11. 2017HM10. 11. 2017
3.AjDÚ uč. str. 24,25 slovíčka + vytvořit projekt o sobě a své rodině - vzor na str.24, postavy nakreslit a popsat (sebe více představit,u ostatních členů jen napsat - This is my....(mum,dad,sister,brother))23. 11. 2017BK21. 11. 2017
1.ČjSL - 13
Pís - 10
Dú - sl 12,13/pusa
23. 11. 2017HM22. 11. 2017
2.Ajnová slovíčka22. 11. 2017ChK15. 11. 2017
1.ČjSL - 12
Pís - 9
Dú - sl 13/balonek 9, pís 9/poslední řádek
22. 11. 2017HM20. 11. 2017
5.MRýsování šestiúhelníků - plástve na A322. 11. 2017JK21. 11. 2017
2.MM.D. - V matematice jsme došli na stránku 50 a máme ji celou.

Prvouka - V pracovním sešitě jsme udělali čtyřsměrku. Povídali jsme si o jehličnatých a listnatých stromech.

ve čtvrtek budeme opakovat zeleninu
21. 11. 2017JK16. 11. 2017
3.Mstr. 50/320. 11. 2017JK16. 11. 2017
4.Mstr.48/120. 11. 2017JK16. 11. 2017
5.Mstr.42/120. 11. 2017JK16. 11. 2017
1.ČjSl - 12 - nedokončena celá
pís - 7
Dú - PL - A,a M,m ,i vybarvit
Prosím, nepracujte s dětmi v pracovních sešitech dopředu. Na tyto případy si zařiďte cvičné sešity. Děkuji za pochopení.
20. 11. 2017HM16. 11. 2017
2.Čjpro Matyho: Slovo a slovní význam (uč.str.29)-slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná (uč.str.30-35). Sloh: Omluva (uč.str.33).
Pořádek slov ve větě + opakování a procvičování nově probrané látky (uč.str.36-38)
17. 11. 2017ChK13. 11. 2017
3.AjDÚ uč. str. 22,23 - nová slovíčka16. 11. 2017BK14. 11. 2017
1.ČjSL - 10
Pís - 6/3řádky
Dú - sl 10/papoušek zpaměti
16. 11. 2017HM15. 11. 2017
2.Ajnová slovíčka15. 11. 2017ChK13. 11. 2017
1.ČjSL - 8
Pís - 4
DÚ - sl-9/balónek 6, Pís- dokončit 4
15. 11. 2017HM13. 11. 2017
1.Prvuč - 2415. 11. 2017HM13. 11. 2017
3.AjDÚ PS str.21/3 - sestavit dva rozhovory (B,C) dle vzoru A. Nacvičit rozhovor o seznámení (otázky what is your name? a how are you?, včetně odpovědí - příklady ve slovníčku)14. 11. 2017BK9. 11. 2017
1.ČjSL - 7
Pís.- 3
Dú - Pracovní list č.5 - čtení
13. 11. 2017HM10. 11. 2017
1.ČjDú - Pracovní list - dým z komína
Stále s dětmi čtěte a pište. Vyberte si to, co jim nejde.
10. 11. 2017HM9. 11. 2017
1.ČjSL - 5
Pís - 2
DÚ - SL 5/ balonek2, zelená pastelka (nakreslit)
9. 11. 2017HM8. 11. 2017
2.MPs - 47/1,29. 11. 2017HM8. 11. 2017
2.Ajnová slovíčka naučit(domácí zvířata)8. 11. 2017ChK1. 11. 2017
1.ČjDÚ - SL -4/ balonek 18. 11. 2017HM6. 11. 2017
3.Čjdokončit PL8. 11. 2017ChK7. 11. 2017
3.AjDÚ. uč.str.20,21 slovíčka + naučit slovíčka z lekce 7 a 8.7. 11. 2017BK2. 11. 2017
4.Mstr.39/17. 11. 2017JK2. 11. 2017
5.Mstr.36/17. 11. 2017JK2. 11. 2017
3.Čjdokončit PL7. 11. 2017ChK6. 11. 2017
1.Prvuč - 226. 11. 2017HM1. 11. 2017
3.Čjvymyslet věty podle větného vzorce6. 11. 2017ChK1. 11. 2017
4.Čjdokončit pracovní listy k Halooweenu6. 11. 2017ChK1. 11. 2017
5.Čjdokončit pracovní listy k Halooweenu6. 11. 2017ChK1. 11. 2017
1.ČjŽA - dokončena, již nechat doma
Nová zkratka SL - slabikář
Pís. - 22,23/dokončit do 3.11.
24/ vypracovat do 6.11.
6. 11. 2017HM2. 11. 2017
4.ČjTvůrčí psaní - zadání v sešitu3. 11. 2017HM13. 10. 2017
5.ČjTvůrčí psaní - zadání v sešitu3. 11. 2017HM13. 10. 2017
4.ČjGroznatův štít - Vina Groznatova
Chudí
Vypracovat otázky.
3. 11. 2017HM20. 10. 2017
5.ČjGroznatův štít - Vina Groznatova
Chudí
Vypracovat otázky.
3. 11. 2017HM20. 10. 2017
2.Mstr.41/2,3

!!!! Stále cvičit slovní úlohy !!!!
3. 11. 2017JK2. 11. 2017
1.Přinést :
10 borových šišek
pytlík modřínových šišek
přírodniny (žaludy, kaštany, bukvice, šípky, jeřabiny, ulity atd.)
2. 11. 2017HM12. 10. 2017
2.Přinést :
10 borových šišek
pytlík modřínových šišek
přírodniny (žaludy, kaštany, bukvice, šípky, jeřabiny, ulity atd.)
2. 11. 2017HM12. 10. 2017
3.AjDÚ PS str.19/52. 11. 2017BK31. 10. 2017
1.ČjŽA - 43
Pís - 21
Dú - pís 21/ dokončit
2. 11. 2017HM1. 11. 2017
2.Ajnaučit nová slovíčka, přinést fotografii rodiny1. 11. 2017ChK25. 10. 2017
1.ČjŽA - 41
Pís - 19
DÚ - dodělat písanku
1. 11. 2017HM30. 10. 2017
1.Prvuč - 211. 11. 2017HM30. 10. 2017
1.Muč. str. 46/3 + procvičovat příklady na sčítání a odčítání 1-51. 11. 2017KB31. 10. 2017
4.Mstr.36/31. 11. 2017JK31. 10. 2017
5.Mstr. 32/jehlan1. 11. 2017JK31. 10. 2017
5.VlDo sešitu zapsat 3 světové vynálezce a jejich vynálezy z období průmyslové revoluce (18. století)30. 10. 2017JK23. 10. 2017
3.AjDÚ PS str.17/8 + nová slovíčka z lekce 8 (uč. str.18,19)30. 10. 2017BK24. 10. 2017
2.Mstr.38/sloupeček a cv.330. 10. 2017JK25. 10. 2017
3.Mstr.37/celá30. 10. 2017JK25. 10. 2017
4.Mstr. 34/2,3
str. 35/1
30. 10. 2017JK25. 10. 2017
5.Mstr. 31/1,230. 10. 2017JK25. 10. 2017
4.MF.P.
VL - zápis Keltové na našem území
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7WDNfdVNjMW1HODQ/view?usp=sharing

M - Došli jsme na stranu 34 a máme hotovo cv.1 za Dú str.34/2,3 a str.35/1

PŘ - Nadpis v sešitě "Dělení rostlin podle místa růstu a užitku" - nakreslit diagram ze str.14 v učebnici.
!!! učit se poznávačku - houby!!!, poslal jsem po Adamovi.

Houby - https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7Y3N6R2haejMxbzg/view?usp=sharing

AJ - Otázky a odpovědi str.14/1 unit 6 - My birthday
30. 10. 2017JK25. 10. 2017
1.Muč. str. 43/2 dodělat30. 10. 2017KB25. 10. 2017
4.Čjpro FP: slova spisovná/nespisovná, slova citově zabarvená (opakování ze 3.třídy) - procvičit v uč. str.22-24, PS nebo na internetu www.onlinecviceni, Čj 5.roč./ význam slova/ slova spisovná/nespisovná.
str.24 cv.1 (procvičit v PO budeme psát jako diktát).
str.26 zopakovat si určování kořene slova-přédpona-přípona/ slova příbuzná.
30. 10. 2017ChK25. 10. 2017
1.ČjŽA - 40/hvězdička
Pís - 17
Dú - Pís - 17/dokončit
Procvičujte čtení slabik vcelku. Začínáme číst slova. viz. ŽA.
30. 10. 2017HM25. 10. 2017
1.Prvuč - 1930. 10. 2017HM25. 10. 2017
3.Přinést:
1. 10x borová šiška
2. 2x zavařovací sklenice 0,7l
3. pytlík modřínových šišek
25. 10. 2017HM11. 10. 2017
4.Přinést:
1. 10x borová šiška
2. 2x zavařovací sklenice 0,7l
3. pytlík modřínových šišek
25. 10. 2017HM11. 10. 2017
5.Přinést:
1. 10x borová šiška
2. 2x zavařovací sklenice 0,7l
3. pytlík modřínových šišek
25. 10. 2017HM11. 10. 2017
1.ČjŽA - 38
Pís - 15
Dú - ŽA - 38/srdíčko
Pís - 14/15 dokončit 3 řádky
25. 10. 2017HM23. 10. 2017
1.Prvuč - 1825. 10. 2017HM23. 10. 2017
4.Čjuč.str.23 cv.325. 10. 2017ChK24. 10. 2017
5.Čjcv.7,8 v PL25. 10. 2017ChK24. 10. 2017
3.PrvNakreslit do sešitu ke každé zemi její vlajku.
Kapitola: Česká republika a její sousedé.
24. 10. 2017JK20. 10. 2017
4.Čjdokončit pracovní list24. 10. 2017ChK23. 10. 2017
5.Čjdokončit pracovní list24. 10. 2017ChK23. 10. 2017
3.AjDÚ PS str.16/424. 10. 2017BK23. 10. 2017
3.AjDÚ uč. str. 16,17 - slovíčka + naučit slovíčka z lekce 5 a 623. 10. 2017BK20. 10. 2017
1.ČjŽA - 36
Pís - 13
Dú - PL - číst, pospojovat barevně tiskací a psací slabiky
23. 10. 2017HM20. 10. 2017
1.Ajopakovat barvy, čísla, pozdravy (celý UNIT 1)20. 10. 2017KB16. 10. 2017
1.Muč. str. 37 dodělat stránku20. 10. 2017KB17. 10. 2017
3.AjDÚ uč. str.15/slovíčka + PS str.15/419. 10. 2017BK17. 10. 2017
5.Mstr.24/118. 10. 2017JK17. 10. 2017
2.Ajnová slovíčka NA ÚTERÝ 17.10.!!!!!
AJ BUDE V ÚTERÝ 17.10., PROTOŽE VE STŘEDU JEDE 1. A 2.ROČNÍK DO PRAHY DO DIVADLA.
17. 10. 2017ChK11. 10. 2017
4.Mstr.23/3
str.26/3,4
17. 10. 2017JK12. 10. 2017
5.Mstr.23/3,4

M.F. - str.20/1,2
M.F. - str.21/1,3
17. 10. 2017JK12. 10. 2017
3.AjDÚ vyrobit kartičky s čísly a barvou do 6 + naučit věty ze sešitu + dodělat volný papír.17. 10. 2017BK16. 10. 2017
1.Prv1616. 10. 2017HM11. 10. 2017
2.Mstr.32/316. 10. 2017JK13. 10. 2017
3.Mstr.29/316. 10. 2017JK13. 10. 2017
1.ČjŽA - 34
Pís - 10
Dú - ŽA - 34/kytička
Pís - 10/3řádky
16. 10. 2017HM13. 10. 2017
3.AjDÚ vyrobit kartičky s čísly a barvou + PS16. 10. 2017BK15. 10. 2017
4.ČjČtenářský deník13. 10. 2017HM22. 9. 2017
5.ČjČtenářský deník13. 10. 2017HM22. 9. 2017
3.Čjčtení - vymyslet příběh - 5 vět se slovy: prší, drak, pole, děti, podzim13. 10. 2017KB10. 10. 2017
1.ČjŽA - 33
Pís - 8
Dú - 33/kytička
13. 10. 2017HM12. 10. 2017
1.ČjŽA - 32
Pís - 7
DÚ - ŽA - 32/KYTIČKA
Pís - 6,7/DOKONČIT
12. 10. 2017HM11. 10. 2017
3.AjDÚ napsat slovíčka ze str.12,1312. 10. 2017BK11. 10. 2017
1.ČjŽA - 30
pís - 5
Dú - 4/dokončit
11. 10. 2017HM9. 10. 2017
2.Mstr.28 cv.111. 10. 2017JK9. 10. 2017
4.Mstr.22/3,411. 10. 2017JK10. 10. 2017
5.Mstr.19/3 c,d11. 10. 2017JK10. 10. 2017
3.AjDÚ PS str.11/610. 10. 2017BK9. 10. 2017
1.Prvstrana 159. 10. 2017HM4. 10. 2017
1.ČjŽA - 28
Pís.- 3
Dú - ŽA - 28/kytička
Pís.- 3/dokončit
9. 10. 2017HM6. 10. 2017
3.AjDÚ PS str.11/49. 10. 2017BK6. 10. 2017
2.Mstr.27/19. 10. 2017JK6. 10. 2017
4.VlP.P.P - nová látka Mladší doba kamenná - zápis zapůjčí Vojta a Tereza9. 10. 2017JK6. 10. 2017
4.MP.P.P. - došli jsme na stranu 21 a máme hotovo cv.19. 10. 2017JK6. 10. 2017
4.AjP.P.P.
1) Umět kresli obludu podle poslechu.
2) číslice do 20 znát a umět psát
9. 10. 2017JK6. 10. 2017
2.Čjčítanka str. 6-7 přečíst + odpovědi v oranžovém rámečku6. 10. 2017KB22. 9. 2017
3.Čjvymyslet a napsat do ŠS 10 vět (příběh) se slovy: bábovka, nůše, křeslo, rýma, ponožky6. 10. 2017KB22. 9. 2017
4.ČjVymyslet první kapitolu.Zadání v sešitě.6. 10. 2017HM22. 9. 2017
5.ČjVymyslet první kapitolu.Zadání v sešitě.6. 10. 2017HM22. 9. 2017
1.ČjŽA - 26/ HVĚZDIČKA, SRDÍČKO
Pís - 1
Dú - ŽA - 26 SRDÍČKO
Pís - 2/ 5 řádků
6. 10. 2017HM5. 10. 2017
3.AjDÚ napsat slovíčka z uč. str. 10,115. 10. 2017BK3. 10. 2017
1.ČjŽA - 24 , slova říkáme po hláskách
psaní - celé dokončené,zítra začínáme s Písankou,zkratka Pís.
Nepracujeme se skládací abecedou. tyto úkoly neděláme.
5. 10. 2017HM4. 10. 2017
2.Ajnová slovíčka4. 10. 2017ChK27. 9. 2017
1.ČjŽA - 22
Psaní - 34
Dú - ŽA 23/HVĚZDIČKA
Psaní - 33/ 2řádky
4. 10. 2017HM2. 10. 2017
1.Prvstr.144. 10. 2017HM2. 10. 2017
1.Mdodělat strany 22-23 (celé)4. 10. 2017KB3. 10. 2017
3.AjDÚ uč. str. 9 do sešitu napsat slovíčka3. 10. 2017BK2. 10. 2017
3.AjDÚ PS str. 8/3 + do slovníčku napsat nová slovíčka z uč. str. 82. 10. 2017BK26. 9. 2017
1.ČjŽA - 20
Psaní - 31
DÚ - Psaní - 29, 31 - dokončit
2. 10. 2017HM27. 9. 2017
1.Prvdo 13 (bez 11)2. 10. 2017HM27. 9. 2017
4.Čjopakovat vyjmenovaná slova2. 10. 2017ChK27. 9. 2017
5.Čjopakovat mluvnické kategorie u sloves2. 10. 2017ChK27. 9. 2017
3.Čjopakovat tvrdé a měkké souhlásky2. 10. 2017ChK27. 9. 2017
2.Čjopakovat abecedu2. 10. 2017ChK27. 9. 2017
2.Mstr.22/32. 10. 2017JK27. 9. 2017
3.Mstr.21/1,42. 10. 2017JK27. 9. 2017
4.Mstr.16/2
str.17/1
2. 10. 2017JK27. 9. 2017
5.Mstr.15/22. 10. 2017JK27. 9. 2017
2.Ajnaučit se slovíčka27. 9. 2017ChK20. 9. 2017
1.ČjŽA - 17
Psaní - 27
Dú - ŽA - 17/tužka
Psaní - 27/3řádky
27. 9. 2017HM25. 9. 2017
1.Prvdo str.12(11 vynechaná)27. 9. 2017HM25. 9. 2017
1.MPetr Šádek - dodělat str. 16/1727. 9. 2017KB26. 9. 2017
4.M14/2,327. 9. 2017JK26. 9. 2017
5.M14/2,3

M.F.- str. 14/1
27. 9. 2017JK26. 9. 2017
4.ČjET str.27 cv.326. 9. 2017ChK19. 9. 2017
5.ČjET str.27 cv.326. 9. 2017ChK19. 9. 2017
3.AjPS str.7/6 + naučit slovíčka z 1. a 2.lekce26. 9. 2017BK25. 9. 2017
4.ČjPS str.11 cv.425. 9. 2017ChK20. 9. 2017
5.Čjuč.str.11 cv.7, napiš v množném čísle, za podst.jméno dej do závorky vzor.25. 9. 2017ChK20. 9. 2017
4.Mstr.13/2,3

M.F. - str.12/1
str.13/3
25. 9. 2017JK21. 9. 2017
5.Mstr.13/3,425. 9. 2017JK21. 9. 2017
1.Prvdo 10/125. 9. 2017HM21. 9. 2017
3.AjDÚ PS str.6/3 + dopsat do slovníčku slovíčka uč. str.725. 9. 2017BK21. 9. 2017
5.VlNakreslit do sešitu podle obrázku barokní portál25. 9. 2017JK22. 9. 2017
1.ČjŽA - 15
Psaní - 25
Dú - ŽA - 15/tužka
Psaní -24, 25 dokončit
25. 9. 2017HM22. 9. 2017
3.Čjdopsat příběh do šs. 10 vět o podzimu, klíč. slova - dýně, listí, holinky, duha, deštník22. 9. 2017KB15. 9. 2017
4.ČjČtení - Návrh obalu na knihu.
Gronzatův štít - doplnit odpovědi do sešitu - dokončit(měli dělat ve škole).
22. 9. 2017HM15. 9. 2017
5.ČjČtení - Návrh obalu na knihu.
Gronzatův štít - doplnit odpovědi do sešitu - dokončit(měli dělat ve škole).
22. 9. 2017HM15. 9. 2017
2.PrvZopakovat měsíce v roce.22. 9. 2017JK21. 9. 2017
3.PrvDopravní značky - učebnice str.822. 9. 2017JK21. 9. 2017
1.ČjŽA - 14
Psaní - 23
Dú - vše dokončeno
22. 9. 2017HM21. 9. 2017
3.AjNaučit slovíčka z první a druhé kapitoly (str. 4,5,6)21. 9. 2017BK19. 9. 2017
2.Ajnaučit se slovíčka ze sešitu :-)20. 9. 2017ChK13. 9. 2017
2.ČjNaučit básničku zpaměti20. 9. 2017ChK19. 9. 2017
5.ČjPS str.6 cv.120. 9. 2017ChK19. 9. 2017
5.Mstr.11/120. 9. 2017JK19. 9. 2017
5.MDopracovat jízdní řád na víkend
str.9 cv.1
19. 9. 2017JK14. 9. 2017
4.Mstr. 9 cv.1 dokončit + násobky na pravém okraji stránky19. 9. 2017JK14. 9. 2017
4.Čjpro Filipa:uč. str.7 cv.2,3 (Slovo, slabika, hláska)
str.8 cv. 2,3 + diktát cv.4 (slova s dě, tě...)
str.9 cv. 2,3,4 (tvrdé/měkké slabiky)
18. 9. 2017ChK13. 9. 2017
1.Prvstrana - 7
strana 6 vybarvené jídelna, šatna, a jedno vybrané
18. 9. 2017HM13. 9. 2017
1.ČjŽA - 11
Psaní - 17
PL - Perníková chaloupka - dva obrázky
18. 9. 2017HM15. 9. 2017
3.Mstr.12, cv. 218. 9. 2017HM15. 9. 2017
2.Mstr. 13, cv. 118. 9. 2017HM15. 9. 2017
4.MF.P. - došli jsme na stranu 7 a máme hotové cvičení 2. Dnes mají za DÚ sloupeček na téže straně.

Čtvrtek - došli jsme na stranu 9- máme celou
17. 9. 2017JK13. 9. 2017
4.AjF.P.- Probrali jsme první lekci (tzn. že i se slovíčky, ty už umíme číst a psát). Doma opakovat abecedu do pondělí.17. 9. 2017JK13. 9. 2017
4.F.P. Nadpis: Příroda
Nakreslit diagram - rozdělení přírody ze strany 5
17. 9. 2017JK13. 9. 2017
4.VlF.P. - Nakreslený obrázek podle tabule s popisem ( je pod odkazem)

Nadpis- Čas
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7WkRWVnlHVlVOQzA/view?usp=sharing


Prac. Seš.- str.3 - celá
17. 9. 2017JK13. 9. 2017
1.AjOpakovat str. 4 (barvy + jména medvědů Bertie-černý, Mattie-šedý, Jimmy-hnědy)15. 9. 2017KB8. 9. 2017
1.ČjZkratky
ŽA - Živá abeceda
Psaní - Moje první psaní
Prv - Prvouka
Sl - slabikář
Pís. - písanka
PL - pracovní list
15. 9. 2017HM8. 9. 2017
1.MTrénovat psát 1,2 (na papír)15. 9. 2017KB13. 9. 2017
1.ČjŽA- 10
Psaní - 15
Dú - 14,15 dokončit
15. 9. 2017HM14. 9. 2017
2.Mstr.10 cv.314. 9. 2017JK13. 9. 2017
4.Mstr.7 cv. sloupek

M.F. - str.6 cv.1
14. 9. 2017JK13. 9. 2017
5.Mstr.7/1,214. 9. 2017JK13. 9. 2017
1.ČjŽA - 8
Psaní 12
Dú - dokončit 11, 12
14. 9. 2017HM13. 9. 2017
2.Mstr.9 cv.2,313. 9. 2017JK11. 9. 2017
3.Mstr.9 cv.1,213. 9. 2017JK11. 9. 2017
1.ČjŽA - 6
Psaní - 9
Dú - dokončit psaní 7,9.
13. 9. 2017HM11. 9. 2017
1.Prvstr.6
vybarvování dvě třídy žáci a pí učitelka
13. 9. 2017HM11. 9. 2017
3.PrvZnát svoji adresu domů, a umět ji psát na obálku či pohlednici12. 9. 2017JK8. 9. 2017
3.AjDÚ PS str.4/2 + naučit slovíčka12. 9. 2017BK11. 9. 2017
1.ČjŽA - str.4 dokončit cv.hvězdička
Psaní - str.4 dokončit
11. 9. 2017HM8. 9. 2017
2.Mstr.7 cv. 1,211. 9. 2017JK8. 9. 2017
3.Mstr.7 cv.211. 9. 2017JK8. 9. 2017
2.Mstr.4/17. 9. 2017JK6. 9. 2017
3.Mstr.4/27. 9. 2017JK6. 9. 2017
4.Mstr.3/4 - poslední sloupečky ( předchozí případně dodělat)7. 9. 2017JK6. 9. 2017
1.MProbráno 15.6. - str. 59 - 61 + str. 50 - 5218. 6. 2017BK16. 6. 2017
1.ČjDÚ - SL 113,114 - papoušek - vybrat jednu báseň a naučit zpaměti16. 6. 2017HM14. 6. 2017
1.Mstr. 61/žluté slunce
Probráno 13.6. - str.58, 59, 60 (slunce a zelená kytka), 61 (modré slunce)
15. 6. 2017BK13. 6. 2017
1.Od pondělí 12.6.2017 si neodkladně děti musí přinést kostýmy na divadlo dle své role. Nejpozději je však musí mít na středu, kdy bude probíhat poslední zkouška s kulisama! Raději ať je však nosí dříve,abychom je mohli zkontrolovat a dořešit případné nedostatky.14. 6. 2017BK9. 6. 2017
2.Od pondělí 12.6.2017 si neodkladně děti musí přinést kostýmy na divadlo dle své role. Nejpozději je však musí mít na středu, kdy bude probíhat poslední zkouška s kulisama! Raději ať je však nosí dříve,abychom je mohli zkontrolovat a dořešit případné nedostatky.14. 6. 2017BK9. 6. 2017
3.Od pondělí 12.6.2017 si neodkladně děti musí přinést kostýmy na divadlo dle své role. Nejpozději je však musí mít na středu, kdy bude probíhat poslední zkouška s kulisama! Raději ať je však nosí dříve,abychom je mohli zkontrolovat a dořešit případné nedostatky.14. 6. 2017BK9. 6. 2017
4.Od pondělí 12.6.2017 si neodkladně děti musí přinést kostýmy na divadlo dle své role. Nejpozději je však musí mít na středu, kdy bude probíhat poslední zkouška s kulisama! Raději ať je však nosí dříve,abychom je mohli zkontrolovat a dořešit případné nedostatky.14. 6. 2017BK9. 6. 2017
5.Od pondělí 12.6.2017 si neodkladně děti musí přinést kostýmy na divadlo dle své role. Nejpozději je však musí mít na středu, kdy bude probíhat poslední zkouška s kulisama! Raději ať je však nosí dříve,abychom je mohli zkontrolovat a dořešit případné nedostatky.14. 6. 2017BK9. 6. 2017
3.AjPS str.60 cv.2 doplnit slova14. 6. 2017ChK12. 6. 2017
2.Čjdodělat PL14. 6. 2017ChK13. 6. 2017
3.ČjPS str.68-69, kdo nestihl při hodině, dodělat.14. 6. 2017ChK13. 6. 2017
2.Mstr.62 cv.1,314. 6. 2017JK13. 6. 2018
4.MOpakovat na závěrečné pís. práce13. 6. 2017JK5. 6. 2017
5.MOpakovat na závěrečné pís. práce13. 6. 2017JK5. 6. 2017
1.MDÚ str. 59/zelená kytička
15.6. píšeme závěrečnou písemnou práci
13. 6. 2017BK8. 6. 2017
3.AjPS str.59 cv.2,312. 6. 2017ChK7. 6. 2017
2.Mstr.28/1
str.29/3
12. 6. 2017JK8. 6. 2017
1.Prvstr. 74/ bez PČ
Dú - 70
9.6.2017 píšeme závěrečnou písemnou práci
9. 6. 2017HM5. 6. 2017
2.PrvUč - 64
PS - 63
Dú - Ps 63
9.6.2017 píšeme závěrečnou písemnou práci
9. 6. 2017HM5. 6. 2017
4.Mstr.29/2,38. 6. 2017BK6. 6. 2017
1.MDÚ str. 47/horní dva sloupečky
Probráno str. 43,44,46
8. 6. 2017BK6. 6. 2017
2.Mstr.27/2,37. 6. 2017JK5. 6. 2017
3.Mstr.60/1,27. 6. 2017JK5. 6. 2017
1.ČjSL - 107
Pís - 36
Dú - PL písmeno D,Ď - dokončit
7.6.2017 píšeme závěrečnou písemnou práci
7. 6. 2017HM5. 6. 2017
1.MDÚ str. 413/sloupeček
Probráno str. 39, 41, 42, 43
6. 6. 2017BK31. 5. 2017
1.ČjSL - 105
Pís - 34
Dú - Sl 104/červená pastelka
5. 6. 2017HM2. 6. 2017
1.Prvstr. 69
Dú - 69/ stříhat a nalepit
5. 6. 2017HM2. 6. 2017
1.Prvstr. 67 půlka
Dú - 66/ nastříhat a nalepit, 67/ Zaměstnání otce a matky
2. 6. 2017HM29. 5. 2017
2.PrvUč - 61
Ps - 61
Dú - Ps 61 dokončit
2. 6. 2017HM29. 5. 2017
5.VlPodle vzoru vypracovat vlastní projekt Cestovní kancelář. Vlajku nakreslit, ne jen stáhnout.

Vybrané země:
L.V.- Slovenská republika
K.B.- Itálie
K.S.- Bulharsko
P.Z.- Francie
A.P.- Velká Británie
R.K.- Švýcarsko

VZOR:
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7YXdBVUJjdUV5Uk0/view?usp=sharing
31. 5. 2017JK17. 5. 2017
1.MVe středu 31.5.2017 bude místo PČ probíhat hodina matematiky. Proto si nezapomeňte učebnici matematiky.31. 5. 2017BK29. 5. 2017
3.Ajnaučit se abecedu str.5831. 5. 2017ChK29. 5. 2017
1.ČjSl - 103
Pís - 33
Dú - Oprava diktát. a cvič. sešitu(prosím podepsat), dokončit PL písmene E
31. 5. 2017HM29. 5. 2017
2.MDÚ str. 15/131. 5. 2017BK30. 5. 2017
1.MDÚ str. 41/žluté slunce
Probráno str. 33 - 38 + 39/oranžová kytka
Zítra, tj.31.5.2017, přinést učebnici matematiky!
31. 5. 2017BK30. 5. 2017
1.Mstr. 34/slunce a zelená kytička30. 5. 2017BK26. 5. 2017
2.MV úterý 30.5.2017 místo hodiny Vv bude probíhat hodina matematiky. Proto si nezapomeňte učebnici.30. 5. 2017BK29. 5. 2017
2.Mstr. 11/1,229. 5. 2017BK26. 5. 2017
1.ČjSl - 101
Pís - 32
Dú - Pís 31, dokončit PL písmeno Z
29. 5. 2017HM26. 5. 2017
1.ČjSl - 99
Pís - 30
Dú - Sl 100-101/9, Pís dokončit str.30
26. 5. 2017HM22. 5. 2017
1.Prvstr. 6426. 5. 2017HM22. 5. 2017
4.Čjčíst str.11825. 5. 2017ChK18. 5. 2017
5.Čjčíst str.118 -119, prezentace V+W25. 5. 2017ChK18. 5. 2017
1.Mstr. 31/modré a žluté slunce25. 5. 2017BK23. 5. 2017
2.Mstr.9/124. 5. 2017JK22. 5. 2017
3.Mstr. 46/sloupek24. 5. 2017JK22. 5. 2017
1.Mcelá str. 2823. 5. 2017BK18. 5. 2017
4.Mstr. 7/2,3
M.F. - str.27/1
23. 5. 2017JK22. 5. 2017
5.Mstr. 20/223. 5. 2017JK22. 5. 2017
1.ČjSl - 97
Pís - 29
Dú - Sl 98/7
22. 5. 2017HM19. 5. 2017
1.Prvstr. 6222. 5. 2017HM19. 5. 2017
2.PrvUč - 60
Ps - 60
22. 5. 2017HM19. 5. 2017
1.ČjSl - 96
Pís - 28
Dú - Sl 97/6
19. 5. 2017HM17. 5. 2017
1.Ajslovní zásoba: Lekce Toys str.36
teddy[tedy], ball [ból], plane [plejn], doll [dol], balloon [balún], boat [bout], basket [báskit], shelf [šelf], cupboard [kapbord].

Umět spojení s popisem polohy - práce s obrázkem str.36
Př. Blue book is on the shelf. (Modrá kniha je na polici)
-předložky (in, on, next to)
18. 5. 2017JK11. 5. 2017
1.MDÚ str. 24/slunce18. 5. 2017BK16. 5. 2017
4.Mstr.50/3,4
str.51/2
18. 5. 2017JK17. 5. 2017
2.Mstr.7/4
str.6/sloupeček
18. 5. 2017JK17. 5. 2017
3.Ajslovíčka str.56, 57 (napsat a naučit)18. 5. 2017ChK17. 5. 2017
4.ČjSloh- vylisovat 2 jarní květiny, zapsat název, kdy a kde17. 5. 2017ChK10. 5. 2017
1.ČjSL -94
Pís - 26
Dú - oprava cvičného sešitu z 12.5.2017
17. 5. 2017HM15. 5. 2017
1.MDÚ str. 21/kytka16. 5. 2017BK12. 5. 2017
4.Mstr.49/2
str.50/1,2
16. 5. 2017JK15. 5. 2017
5.Mstr.63/316. 5. 2017JK15. 5. 2017
4.MMF - str.26/2,316. 5. 2017JK15. 5. 2017
2.Mstr. 3/2,3,4 ( nová učebnice III. díl)15. 5. 2017JK11. 5. 2017
1.ČjSL - 92
Pís - 26/ 4 řádky
DÚ - SL 93/ 3, smajlík
15. 5. 2017HM12. 5. 2017
1.Prvdo str. 53
V pondělí píšeme test JARO.
15. 5. 2017HM12. 5. 2017
2.PrvUč - 59
Ps - 59
V pondělí píšeme test JARO.
15. 5. 2017HM12. 5. 2017
1.ČjSL - 90
Pís - 25
Dú - Sl 91 číst
12. 5. 2017HM10. 5. 2017
4.MM.F. - str.25/1,212. 5. 2017JK11. 5. 2017
4.Mstr.47/1,312. 5. 2017JK11. 5. 2017
5.M61/1
62/1
12. 5. 2017JK11. 5. 2017
4.Mstr.45/2,4,511. 5. 2017JK5. 5. 2017
2.Mstr.59/4
str.60/1
11. 5. 2017JK10. 5. 2017
3.Mstr.37/3,411. 5. 2017JK10. 5. 2017
1.Prvdo 51
Dú dokončit 51
5. 5. 2017HM28. 4. 2017
2.PrvUč - 58
Ps - 57
Vynecháno Uč+Ps 55
Dú .Ps 57 dokončit
5. 5. 2017HM28. 4. 2017
4.Mstr. 44/34. 5. 2017JK2. 5. 2017
1.MProbráno 2.5.2017 - str. 16 a 174. 5. 2017BK2. 5. 2017
4.Čjetika str.18 cv.53. 5. 2017ChK26. 4. 2017
5.Čjetika str.18 cv.53. 5. 2017ChK26. 4. 2017
2.Mstr.53/3 slovní úloha3. 5. 2017JK27. 4. 2017
1.ČjSL - 87
Pís - 23
Dú - SL+pís dokončit
3. 5. 2017HM28. 4. 2017
4.Mstr.43/12. 5. 2017JK27. 4. 2017
5.MVytvořit ze čtvrtky krychli a kvádr a vybarvit protější stěny.2. 5. 2017JK27. 4. 2017
1.MProbráno dne 27.4. - str. 14,1530. 4. 2017BK27. 4. 2017
4.Čjnaučit se básničku str.113 zpaměti27. 4. 2017ChK20. 4. 2017
5.Čjpromyslet co všechno mohla zažít Ema s kouzelnou knihou (str.110).27. 4. 2017ChK20. 4. 2017
1.MProbráno dne 20.4. - str. 1127. 4. 2017BK24. 4. 2017
1.MProbráno dne 25.4. str. 12, 1327. 4. 2017BK25. 4. 2017
3.Ajslovíčka str.55 (napsat do 27.4.), naučit do 3.5.201727. 4. 2017ChK26. 4. 2017
4.Čjnaučit se tabulku uč.str.11827. 4. 2017ChK26. 4. 2017
2.Mstr.13 cv.127. 4. 2017JK25. 4. 2018
3.Tv- 10 leh sedů
- přednos nohou s výdrží 10s (sed, záda podepřené rukama-natažené nohy cca 10 cm nad zemí)
26. 4. 2017JK10. 4. 2017
4.Tv- 10 leh sedů
- přednos nohou s výdrží 10s (sed, záda podepřené rukama-natažené nohy cca 10 cm nad zemí)
26. 4. 2017JK10. 4. 2017
5.Tv- 10 leh sedů
- přednos nohou s výdrží 10s (sed, záda podepřené rukama-natažené nohy cca 10 cm nad zemí)
26. 4. 2017JK10. 4. 2017
1.ČjSl - 85
Pís - 18
Dú - Sl: 85/17, Pís: 17/ dokončit, věty
26. 4. 2017HM24. 4. 2017
2.Čjnaučit slovní druhy str.7626. 4. 2017ChK25. 4. 2017
5.Čjstr.161 cv.6 do sešitu26. 4. 2017ChK25. 4. 2017
4.Čjdokončit uč,str.119 cv.1a26. 4. 2017ChK25. 4. 2017
3.Ajnaučit se říkanku uč.str.5326. 4. 2017ChK25. 4. 2017
1.HvNaučit se role na vystoupení "Císařovi nové šaty"!!!25. 4. 2017BK11. 4. 2017
5.Nakreslit podle knížky do sešitu vylučovací soustavu.25. 4. 2017JK21. 4. 2017
2.Mstr.49-50 - šneci24. 4. 2017JK20. 4. 2017
4.Mstr.38/1,2,324. 4. 2017JK21. 4. 2017
5.Mstr.56/1,2,324. 4. 2017JK21. 4. 2017
1.ČjSL - 83
Pís - 15
DÚ - Pís 16
24. 4. 2017HM21. 4. 2017
1.Prvstr.49 +4821. 4. 2017HM10. 4. 2017
2.PrvUč - 54
PS - 54
21. 4. 2017HM10. 4. 2017
5.Mstr.54/1,2,321. 4. 2017JK20. 4. 2017
1.MDÚ uč. str. 10/slunce +
do sešitu (s kočičkami) opět napsat čísla od 0 do 10. Každé číslo bude na celém svém řádku (0 na prvním,1 na druhém atd...)
20. 4. 2017BK11. 4. 2017
5.Mstr. 53/120. 4. 2017JK11. 4. 2017
4.Mstr. 36/2
M.F. str. 19/1,2
20. 4. 2017JK11. 4. 2017
3.Ajslovíčka str,53 napsat (naučit na 24.4.2017)20. 4. 2017ChK19. 4. 2017
3.Ajnapsat a naučit slovíčka str.5219. 4. 2017ChK10. 4. 2017
4.Čjučebnice str. 116, cv. 7 do domácího sešitu
+ úkol z Etické výchovy
19. 4. 2017JK12. 4. 2017
5.Čjučebnice str- 157 cv. 6 a.b do domácího sešitu
+ úkol z Etické výchovy
19. 4. 2017JK12. 4. 2017
3.Čjučebnice str. 112 cv. 3 do domácího sešitu
+ dodělat PS str. 62-63
19. 4. 2017JK12. 4. 2017
2.Čjučebnice str. 74 cv. 3 do domácího sešitu
+ dodělat PS str. 20-21
19. 4. 2017JK12. 4. 2017
3.Mstr. 22 cv. 319. 4. 2017JK12. 4. 2017
2.Mstr. 46, cv. 319. 4. 2017JK12. 4. 2017
1.ČjSL - 79
Pís - 12
Dú - SL 80/14,81/15 jen číst, Pís 9,10,
Trénovat malé psací f
19. 4. 2017HM12. 4. 2017
3.PrvCvičit a učit se části lidského těla Uč. str.5818. 4. 2017JK12. 4. 2017
1.ČjSL - 77
Pís - 8
Dú - SL 77/ tulipán 12
12. 4. 2017HM10. 4. 2017
3.Ajnaučit se zájmena (vypsaná v sešitě AJ)12. 4. 2017ChK10. 4. 2017
1.HvNaučit se role do "Císařovi nové šaty"11. 4. 2017BK4. 4. 2017
3.TvStaré cviky stále trvají budeme ověřovat zlepšení !!! Přidáváme svíčku s výdrží 25 vteřin a 10 poctivých kliků (ramena, záda a hýždě v rovině, díváme se před sebe).

Do dubna
10. 4. 2017JK15. 3. 2017
4.TvStaré cviky stále trvají budeme ověřovat zlepšení !!! Přidáváme svíčku s výdrží 25 vteřin a 10 poctivých kliků (ramena, záda a hýždě v rovině, díváme se před sebe).

Do dubna
10. 4. 2017JK15. 3. 2017
5.TvStaré cviky stále trvají budeme ověřovat zlepšení !!! Přidáváme svíčku s výdrží 25 vteřin a 10 poctivých kliků (ramena, záda a hýždě v rovině, díváme se před sebe).

Do dubna
10. 4. 2017JK15. 3. 2017
5.Mstr.43/1,2,310. 4. 2017JK6. 4. 2017
4.MM.F.-str.17/1, str.18/1,210. 4. 2017JK6. 4. 2017
2.Mstr.43/210. 4. 2017JK6. 4. 2017
3.Přinést květináč či misku, v rozmezí cca 8 - 15 cm v průměru.10. 4. 2017BK7. 4. 2017
4.Přinést květináč či misku, v rozmezí cca 8 - 15 cm v průměru.10. 4. 2017BK7. 4. 2017
5.Přinést květináč či misku, v rozmezí cca 8 - 15 cm v průměru.10. 4. 2017BK7. 4. 2017
1.ČjDú - PL P10. 4. 2017HM7. 4. 2017
2.ČjDú - PL DI,TI,NI,DY,TY,NY10. 4. 2017HM7. 4. 2017
1.Prvstr.477. 4. 2017HM3. 4. 2017
2.PrvUč - 52
PS - 52/bez 2
7. 4. 2017HM3. 4. 2017
3.Mstr.19/17. 4. 2017JK6. 4. 2017
4.Čjčtení str.90-936. 4. 2017ChK30. 3. 2017
5.Čjčtení str.96-986. 4. 2017ChK30. 3. 2017
1.MOprava psaní číslic do sešitu (1-10)6. 4. 2017BK4. 4. 2017
1.ČjSL -75
Pís - 2
Dú - SL 74/celá
5. 4. 2017HM3. 4. 2017
3.Mstr.17/25. 4. 2017JK3. 4. 2017
2.ČjPS str.19 cv.5 b5. 4. 2017ChK4. 4. 2017
3.Čjčíst str.94-955. 4. 2017ChK4. 4. 2017
3.PrvPS dodělat str. 40, 41 celá + str. 42/12 a,b4. 4. 2017JK31. 3. 2017
4.Čjdokončit str.64 v PS4. 4. 2017ChK3. 4. 2017
5.Čjuč.str.126 cv.14. 4. 2017ChK3. 4. 2017
3.Přinést malé mističky či květináčky. Budeme do nich vysévat obilí na Velikonoce.4. 4. 2017BK3. 4. 2017
4.Přinést malé mističky či květináčky. Budeme do nich vysévat obilí na Velikonoce.4. 4. 2017BK3. 4. 2017
5.Přinést malé mističky či květináčky. Budeme do nich vysévat obilí na Velikonoce.4. 4. 2017BK3. 4. 2017
4.Mstr.29 sloupek4. 4. 2017JK3. 4. 2017
5.Mstr.36/14. 4. 2017JK3. 4. 2017
3.ČjStr.109 cv.2 naučit se osobu a číslo u sloves3. 4. 2017ChK30. 3. 2017
1.ČjDÚ - pís 39, PL S3. 4. 2017HM31. 3. 2017
1.PrvDú - 463. 4. 2017HM31. 3. 2017
2.ČjDú - Pís 12, Ferda 37-40 napsat odpověď3. 4. 2017HM31. 3. 2017
2.PrvDú - Ps 503. 4. 2017HM31. 3. 2017
3.Mdodělat str. 15 celá a str. 16/13. 4. 2017JK31. 3. 2017
3.PrvPtáci - obrázek + zápis

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7S3BvRnhvNmhhZjQ/view?usp=sharing
31. 3. 2017JK21. 3. 2017
2.PrvDú: PS 4931. 3. 2017HM24. 3. 2017
2.ČjDú: Pís - 11, Ferda: str 34-37, obrázek+odpověď31. 3. 2017HM24. 3. 2017
1.ČjSL-71
Pís - 38
Dú - Sl 73/10, pís 37
31. 3. 2017HM29. 3. 2017
1.AjLekce 8 - It has got four legs str. 32

Trénovat větu: Já mám /I have got..../ [Aj hev got] v kombinaci s částmi hlavy ( head, eyes, ears, nose, mouth, hair)
30. 3. 2017JK23. 3. 2017
2.Ajstr. 24 - Cvičit cv.1 - Rozumět pokynům jak co vybarvit.30. 3. 2017JK23. 3. 2017
5.InfA.P. - procvičování tvorby grafů.

Zadání cvičných příkladů:
https://drive.google.com/open?id=0Bw1Kzc5kPPE7Z1RZa0I2b1RiYWs
30. 3. 2017JK23. 3. 2017
5.Čjčíst str.93-9530. 3. 2017ChK23. 3. 2017
4.Čjčíst.str.88-8930. 3. 2017ChK23. 3. 2017
2.ČjStr.67 cv.230. 3. 2017ChK29. 3. 2017
1.ČjSl - 69
Pís - 35
Dú - Sl kytička 8, PL - M.N
29. 3. 2017HM22. 3. 2017
1.ČjDú - Pís: 36, Křížovky, PL - O
Dokončit, co nestihli ve škole
29. 3. 2017HM24. 3. 2017
3.Čjčtení str.92 celá29. 3. 2017ChK27. 3. 2017
3.PrvPS - str.39/428. 3. 2017JK24. 3. 2017
3.PrvM.A., F.V., N.K. - Savci

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7OTkzZ1FsY1BXVDQ/view?usp=sharing
28. 3. 2017JK24. 3. 2017
3.Ajslovíčka str.48 naučit27. 3. 2017ChK22. 3. 2017
4.MM.F. - str.10/3, str.11/227. 3. 2017JK23. 3. 2017
4.Mstr.25/2,327. 3. 2017JK23. 3. 2017
2.Mstr.35/427. 3. 2017JK23. 3. 2017
3.Mstr.8/4
str. 9/1
27. 3. 2017JK23. 3. 2017
5.Čjpro Adama:uč.str.116 cv.9,10,11.uč.str.115 cv.6,7,8, uč.str.114 cv.3,4,5 - opakování zájmen Na středu 29.3. přinést dopisní papír, obálku, adresu27. 3. 2017ChK23. 3. 2017
5.MA.P.- Mnohostěny a promítání (nárys a půdorys) str.31/1,2. Udělali jsem pár náčrtů na papír mimo učebnici - kresba nárysu a půdorysu staveb z kostek.

DÚ - str.32/1
26. 3. 2017JK22. 3. 2017
5.VlA.P. - Opakování povrchu - Čechy. Probrali jsme další kraj (Pardubický) i se zápisem, který je k opsání na odkaze:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7U3AtQXpPQnNaWXM/view?usp=sharing

Obtáhnout si kraj Vysočina
26. 3. 2017JK22. 3. 2017
5.AjA.P.- Čtení článku "What´s on TV"(str.32 cv.1) na známky.

Práce s přítomným časem prostým (Budeme procvičovat příští hodinu)

Naučit se slovíčka "unit 15" budeme opakovat
26. 3. 2017JK22. 3. 2017
2.ČjČtení Ferda mravenec24. 3. 2017HM20. 3. 2017
1.PrvTest strana 54-6124. 3. 2017HM20. 3. 2017
2.PrvTest uč 41-4924. 3. 2017HM20. 3. 2017
5.Mstr.32/123. 3. 2017JK22. 3. 2017
4.Mstr.24/323. 3. 2017JK22. 3. 2017
3.Ajslovíčka str.48 napsat23. 3. 2017ChK22. 3. 2017
3.PrvF.V., M.A., N.K. - OBOJŽIVELNÍCI

ZÁPIS: https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7OHIzTjhPLWZyYjg/view?usp=sharing
22. 3. 2017JK15. 3. 2017
3.Ajslovíčka str.47, první sloupek22. 3. 2017ChK20. 3. 2017
3.Ajkdo nestihl PS str.47 cv.4,5,622. 3. 2017ChK20. 3. 2017
1.ČjSL - 66-67
Pís - 33
Dú - dokončit rozdělané stránky
22. 3. 2017HM20. 3. 2017
3.Čjčítanka str.87, básnička Velikonoce zpaměti20. 3. 2017ChK15. 3. 2017
3.Mstr.4/220. 3. 2017JK17. 3. 2017
1.ČjDú - Pís - 31, PL L,l20. 3. 2017HM17. 3. 2017
2.ČjDú - Pís - 920. 3. 2017HM17. 3. 2017
2.PrvPS - 4620. 3. 2017HM17. 3. 2017
1.ČjSl - 61, 64
Pís - 30
Dú - Sl - 65 jenom čtení
17. 3. 2017HM13. 3. 2017
2.PrvUč - 46
Ps - 45
Dú - dodělat Ps
17. 3. 2017HM13. 3. 2017
1.Prvdo str 6017. 3. 2017HM13. 3. 2017
3.Ajslovíčka str.46, napsat a naučit16. 3. 2017ChK15. 3. 2017
4.ČjEV str.9 cv.315. 3. 2017ChK1. 3. 2017
5.ČjEV str.9 cv.315. 3. 2017ChK1. 3. 2017
2.ČjPS II. str.6 cv.3 + opravit diktáty14. 3. 2017ChK2. 3. 2017
1.MDÚ str. 52 celá
Probráno 27.3.-3.3. str.49 - 51
14. 3. 2017BK2. 3. 2017
4.ČjPS str.57 cv.2a14. 3. 2017ChK13. 3. 2017
5.Mstr. 27/3
str. 28/1,2
14. 3. 2017JK13. 3. 2017
4.Mstr. 19/314. 3. 2017JK13. 3. 2017
1.Prvstr. 58
Dú - 57/domeček
13. 3. 2017HM27. 2. 2017
2.PrvUč - 45
Pís - 44/1,2
13. 3. 2017HM27. 2. 2017
3.Ajslovíčka str.44, 45 napsat a naučit13. 3. 2017ChK1. 3. 2017
1.ČjSL - 63 (bez 61- čekáme na Velikonoce)
Pís - 29
Dú - Sl, Pís dokončit. Pracovní listy k písmenům H, I.
13. 3. 2017HM1. 3. 2017
2.ČjPís -do strany 7 dokončit13. 3. 2017HM1. 3. 2017
3.ČjPS str.49 cv.2 + naučit se pádové otázky uč.str.10213. 3. 2017ChK2. 3. 2017
4.ČjPS str.57 cv.1c13. 3. 2017ChK2. 3. 2017
5.ČjPS str.49 cv.513. 3. 2017ChK2. 3. 2017
3.Ajnová slovíčka13. 3. 2017ChK11. 3. 2019
3.Mstr.22/112. 3. 2017JK10. 4. 2017
3.PrvM.A., N.K., F.V.
Zápis z hodiny - Ryby

https://drive.google.com/open?id=0Bw1Kzc5kPPE7bDRFWEg1Qm1wbjQ
8. 3. 2017JK1. 3. 2017
4.Čjčíst str.78-792. 3. 2017ChK23. 2. 2017
5.Čjčíst str.85-862. 3. 2017ChK23. 2. 2017
2.Mstr.31/22. 3. 2017JK1. 3. 2017
3.TvTrénovat nové cviky
1) Prkno - s výdrží 1 min
2) Sed - natáhnout nohy - chytnout rukama špičky nohou - vydržet 10s bez pokrčení kolen.
1. 3. 2017JK2. 12. 2016
4.TvTrénovat nové cviky
1) Prkno s výdrží 1 min
2) Sed - natáhnout nohy - chytnout rukama špičky nohou - vydržet 10s bez pokrčení kolen.
1. 3. 2017JK2. 12. 2016
5.TvTrénovat nové cviky
1) Prkno s výdrží 1 min
2) Sed - natáhnout nohy - chytnout rukama špičky nohou - vydržet 10s bez pokrčení kolen.
1. 3. 2017JK2. 12. 2016
2.Čjnaučit se básničku str.741. 3. 2017ChK27. 2. 2017
2.Mstr. 29/21. 3. 2017JK27. 2. 2017
1.ČjSl - 60
Pís - 25
Dú - SL 59/ domeček, sloupeček, zvoneček
1. 3. 2017HM27. 2. 2017
3.PrvPoznávačka bezobratlí28. 2. 2017JK21. 2. 2017
2.Čjdodělat str.47 v PS28. 2. 2017ChK23. 2. 2017
3.Čjnaučit se slovní druhy str.85 + kartičky 1 - 10.28. 2. 2017ChK23. 2. 2017
5.Mstr. 25/428. 2. 2017JK27. 2. 2017
1.Mstr. 49/kytička28. 2. 2017JK27. 2. 2017
3.Čjčítanka str.78-7927. 2. 2017ChK20. 2. 2017
3.Ajslovíčka str.42 (napsat do 23.2.), naučit se (do 27.2.)27. 2. 2017ChK22. 2. 2017
2.ČjPísanka strana 427. 2. 2017HM22. 2. 2017
1.ČjSl - 58/říkanka, slabiky
Pís - 21
Dú - SL 57/tužka, Pís 22,23
27. 2. 2017HM22. 2. 2017
4.Čjčtení str.76-7723. 2. 2017ChK16. 2. 2017
5.Čjčíst str.8023. 2. 2017ChK16. 2. 2017
3.AjNaty, Maty a Filip V. _ dopsat PS str.40 a 41 všechna cvičení23. 2. 2017ChK22. 2. 2017
5.VlKresba mapy Jihočeský kraj + popis vodstva22. 2. 2017JK20. 2. 2017
1.ČjSL - 55
Pís - 18
Dú - SL 56/tulipán 4
Prosím zlomte slabikáře ve hřbetu.Dětem se špatně pracuje.
Děkuji
22. 2. 2017HM20. 2. 2017
2.Čjdočíst v čítance str.72-7322. 2. 2017ChK20. 2. 2017
2.Čjstr.60 cv.1421. 2. 2017ChK16. 2. 2017
3.Čjstr.81 cv.521. 2. 2017ChK16. 2. 2017
4.Mstr. 10/stavby z krychlí21. 2. 2017JK20. 2. 2017
4.MM.F. str.5/121. 2. 2017JK20. 2. 2017
1.Prvstr. 55
Dú - opakování str.38-43 test
20. 2. 2017HM13. 2. 2017
2.PrvUč - 44
Ps -43
Dú - opakování uč+ps 36-40 test
20. 2. 2017HM13. 2. 2017
3.PrvPS str.36/120. 2. 2017JK15. 2. 2017
2.ČjPís - 40 celou písanku dokončit20. 2. 2017HM15. 2. 2017
1.ČjSL - 54 říkanka, slabiky
Pís - 15 popřípadě dokončit
Dú - Pís 16
20. 2. 2017HM15. 2. 2017
3.ČjPro FV. procvičit předpony vy/vý + vyjmenovaná slova po V.
Naučit se vyjmenovaná slova po Z.
20. 2. 2017ChK15. 2. 2017
3.Ajslovíčka str.41 (i napsat!) + říkanka str.41 zpaměti20. 2. 2017ChK16. 2. 2017
3.PrvF.V.
- Měření jednotky str.42 - 46
- Živá příroda str.48

zápisy:
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7bENmeHBoUGNLNUE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7b1FLdG01T3BTZVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7VGMwNThVV0Z6YWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7TE0wUFZCandxUUE/view?usp=sharing
17. 2. 2017JK13. 2. 2017
3.PrvF.V.
- Živočichové
- Vnímáme okolí

Zápis:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7TWFvRm9GZ1dyX2M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7d0s3ejVLbFJ3Mmc/view?usp=sharing
17. 2. 2017JK15. 2. 2017
3.MF.V. - máme uděláno do str.54 (včetně)17. 2. 2017JK15. 2. 2017
4.Mstr.10/316. 2. 2017HM15. 2. 2017
5.Mstr.21/616. 2. 2017HM15. 2. 2017
3.Ajslovíčka str.4016. 2. 2017ChK15. 2. 2017
3.ČjNaučit se vyjmenovaná slova po Z16. 2. 2017ChK15. 2. 2017
1.ČjSL - 51
Pís - 12
Dú - SL 51 dokončit
diktát - doma nacvičit: rýma, ruka, pero, copy, lípa, máma, táta, nosí
15. 2. 2017HM13. 2. 2017
3.Čjstr.76 cv.2 dopsat14. 2. 2017ChK9. 2. 2017
2.Čjstr.58 cv.614. 2. 2017ChK9. 2. 2017
4.Mstr.9/114. 2. 2017JK13. 2. 2017
3.Čjčíst str.68-7013. 2. 2017ChK6. 2. 2017
1.PrvUč - 4213. 2. 2017HM6. 2. 2017
2.PrvUč- 42
PS - 41
13. 2. 2017HM6. 2. 2017
1.ČjSl - 49
Pís - 8
Dú - Sl 49/domeček,sloupečky, Pís 9,10
13. 2. 2017HM8. 2. 2017
2.ČjPís - 3613. 2. 2017HM8. 2. 2017
4.Mstr.7/213. 2. 2017JK9. 2. 2017
5.Mstr.19/113. 2. 2017JK9. 2. 2017
1.MProbráno dne 7.2.2017 - str. 38 - 4012. 2. 2017BK8. 2. 2017
4.ČjČtení str.75-769. 2. 2017ChK2. 2. 2017
5.Čjčíst str.78-799. 2. 2017ChK2. 2. 2017
3.Ajslovíčka str.389. 2. 2017ChK8. 2. 2017
3.ČjVyjmenovaná slova po V9. 2. 2017ChK8. 2. 2017
1.ČjSL - 46
Pís - 6/3řádky
Dú - SL 47/kytička 19,20
8. 2. 2017HM6. 2. 2017
2.Mstr.16/38. 2. 2017JK6. 2. 2017
1.ČjSL - 43
Dú 43/sloupečky,44/slova, domeček
Pís - 4
8. 2. 2017HM7. 2. 2018
4.Čjstr.81 cv.37. 2. 2017ChK2. 2. 2017
5.ČjPL na procvičení koncovek přídavných jmen7. 2. 2017ChK2. 2. 2017
5.Čjdodělat PL-přídavná jména7. 2. 2017ChK6. 2. 2017
4.Čjnaučit se vzory podstatných jmen rodu mužského7. 2. 2017ChK6. 2. 2017
4.Mstr.4/27. 2. 2017JK6. 2. 2017
1.Prvstr.416. 2. 2017HM30. 1. 2017
2.PrvUč - 40
PS - 40/4 (1.,2.,3. NE)
Dú - Ps 37/4,5
6. 2. 2017HM30. 1. 2017
1.ČjSl - 44
Pís - 3
Dú - Pís 3 dokončit
6. 2. 2017HM1. 2. 2017
2.ČjDú - pís 33/ písmeno R6. 2. 2017HM1. 2. 2017
1.PrvPřinést 1-2 letáky s potravinami.6. 2. 2017HM1. 2. 2017
2.Čjstr.57 cv.36. 2. 2017ChK2. 2. 2017
3.Čjstr.72 cv.26. 2. 2017ChK2. 2. 2017
3.AjPovídání o sobě dle str.376. 2. 2017ChK2. 2. 2017
2.Mstr. 15/26. 2. 2017JK2. 2. 2017
1.AjNová slovíčka - oblečení

skirt [skrt] - sukně
jacket - [džekit] - bunda
dress - [dres] - šaty
sweatshirt - [svetšrt] - mikina
shoes [šůs] - boty
jeans [džíns] - džíny
2. 2. 2017JK26. 1. 2017
4.Mstr 61/12. 2. 2017JK31. 1. 2017
5.Mstr. 11/22. 2. 2017JK31. 1. 2017
1.Mstr. 34/zelená kytička2. 2. 2017BK31. 1. 2017
4.ČjČD-seznámení s hlavní postavou na PL1. 2. 2017ChK25. 1. 2017
5.ČjČD-seznámení s hlavní postavou na PL1. 2. 2017ChK25. 1. 2017
1.ČjSL - 42
Pís - dokončena 2 - zkontrolujte a podepište
Dú - Sl 43/kytička 18
1. 2. 2017HM30. 1. 2017
4.Mstr.60/131. 1. 2017JK30. 1. 2017
5.Mstr.10/331. 1. 2017JK30. 1. 2017
1.Prvstr. 4030. 1. 2017HM23. 1. 2017
2.PrvUč - 38
Ps - 37/3
30. 1. 2017HM23. 1. 2017
2.ČjDú - Písanka 2930. 1. 2017HM24. 1. 2017
1.ČjSl - 40/červená pastelka
Pís - 37
Dú - Pís 38
Podepsat diktátové sešity.
30. 1. 2017HM26. 1. 2017
2.Mstr.8/1,230. 1. 2017JK26. 1. 2017
5.MRýsování čar na čtvrtku.30. 1. 2017JK26. 1. 2017
3.ČjNaučit se vyjmenovaná slova po S.30. 1. 2017ChK27. 1. 2017
5.InfProcvičování tvorby grafů.

https://drive.google.com/open?id=0Bw1Kzc5kPPE7Z1RZa0I2b1RiYWs
30. 1. 2017JK23. 3. 2017
1.MProbráno 25.1. str. 28 - 3229. 1. 2017BK25. 1. 2017
1.ČjSl - 38
Pís - 37/3řádky
Dú - Sl kytička 16, 17
Další český jazyk máme ve čtvrtek.Zítra mají matematiku.
26. 1. 2017HM24. 1. 2017
3.Mstr.34/1,226. 1. 2017JK25. 1. 2017
3.Ajslovíčka str.34 + věta I am wearing (str.35)26. 1. 2017ChK25. 1. 2017
1.MDÚ str. 26/kytička (buráky)
Probráno 16.1.-20.1. do str.26
25. 1. 2017BK19. 1. 2017
4.Čjuč.str.75 cv.425. 1. 2017ChK24. 1. 2017
5.Čjuč.str.81 cv.825. 1. 2017ChK24. 1. 2017
1.ČjSl - 38/ říkanka, brýle
Pís - 35/ 4řádky
Dú - Sl - 37/kytička 15 sova NE!
Pozor!!!!tento týden změna rozvrhu....máme čj již zítra.
24. 1. 2017HM23. 1. 2017
4.MChybějící
M.P.
P.P.
F.V.
Procvičovat písemné sčítání a odčítání - dělali jsme na známky. V učebnici jsme dokončili stranu 11
24. 1. 2017JK17. 1. 2018
4.VvOprava - téma "Zima na horách" - nakreslit na čtvrtku temperami. Odevzdat nejpozději v pondělí 23.1.201723. 1. 2017BK17. 1. 2017
5.VvOprava - téma "Zima na horách" - nakreslit na čtvrtku temperami. Odevzdat nejpozději v pondělí 23.1.201723. 1. 2017BK17. 1. 2017
1.ČjSl - 36 - říkanka, brýle, slabiky
Pís - 33
Dú - číst, dokončit, co ve škole nestihli
23. 1. 2017HM18. 1. 2017
5.Mstr.6/323. 1. 2017JK19. 1. 2017
2.Mstr.6 cv. 1,223. 1. 2017JK19. 1. 2017
1.AjČíslice 1 -6. = 1-one [van], 2-two [tů], 3-three [srý], 4-four [fór], 5-five [fajf], 6-six [six]19. 1. 2017JK12. 1. 2017
2.AjSlovní zásoba - Geometrické tvary na str. 18.
triangle, square, rectangle, circle, star.

přídavná jména - big, small.

Pro lepší učení si od příští hodiny zavedeme slovníčky, kam si budeme zapisovat výslovnost. :-)
19. 1. 2017JK12. 1. 2017
4.ČjPS str.45 cv.519. 1. 2017ChK18. 1. 2017
5.ČjPS str.39 cv.519. 1. 2017ChK18. 1. 2017
5.ČjSloh- napsat reportáž s rozhovorem z hor18. 1. 2017ChK11. 1. 2017
1.ČjSl - 34
Pís - 31
Dú - Sl 34 číst
18. 1. 2017HM16. 1. 2017
1.MProbraná látka 9.1. - 13.1.
str. 18 - 21
17. 1. 2017BK12. 1. 2017
2.Čjčítanka str. 50-51 dočíst od tečky + ústně odpovědi v oranžovém rámečku.17. 1. 2017KB3. 1. 2018
1.Prvuč - do 3716. 1. 2017HM9. 1. 2017
2.Prvuč - 36
ps - 35
16. 1. 2017HM9. 1. 2017
1.ČjSl - 33
Pís - 30/5 řádků
Dů - Sl 33/kytička 11, vše, co nemají dokončeno
16. 1. 2017HM11. 1. 2017
3.Ajslovíčka str.3316. 1. 2017ChK12. 1. 2017
3.Ajslovíčka str.3316. 1. 2017ChK12. 1. 2017
3.PrvF.P. - Nakreslit obrázek na straně v učebnici - Vznik půdy(str.39)

Zápis z minulé hodiny "Horniny a nerosty"
https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7Z2RRZkR4QnNXR0k/view?usp=sharing
13. 1. 2017JK9. 1. 2017
3.PrvF.V. - Nakreslit obrázek na straně v učebnici - Vznik půdy(str.39)

Zápis z minulé hodiny "Horniny a nerosty"

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7Z2RRZkR4QnNXR0k/view?usp=sharing
13. 1. 2017JK10. 1. 2017
3.MF.V. - Máme hotovo cvičení 2 an str. 23 II.díl učebnice13. 1. 2017JK10. 1. 2017
1.MDÚ str. 20/kytička12. 1. 2017BK11. 1. 2017
3.Čjdopsat cv.3 str.5712. 1. 2017ChK11. 1. 2017
4.Mstr.54/212. 1. 2017JK11. 1. 2017
3.Mstr. 27/112. 1. 2017JK11. 1. 2017
1.ČjSl - 30
Pís - 28
Dú - vše dokončit
Doležalová Pís do ponděli 16.1.2017
11. 1. 2017HM9. 1. 2017
3.Ajslovíčka str.3111. 1. 2017ChK9. 1. 2017
3.Ajkdo nestačil: PS str.31 dopsat11. 1. 2017ChK9. 1. 2017
3.Mstr. 23/2 slovní úloha

F.P. - Zakroužkoval jsem v knížce.
11. 1. 2017JK9. 1. 2017
5.Mstr.63/1,211. 1. 2017JK10. 1. 2017
3.Čjvyjmenovaná slova po M11. 1. 2017ChK10. 1. 2017
5.ČjPřipravit si otázky na reportáž o horách (sloh)11. 1. 2017ChK10. 1. 2017
2.ČjDodělat PL11. 1. 2017ChK10. 1. 2017
4.Čjdopsat PS str.41, 42 cv.1 e)10. 1. 2017ChK9. 1. 2017
5.Čjuč.str.67 Fretka a str.73/5, dopsat do sešitu10. 1. 2017ChK9. 1. 2017
3.ČjNaučit se vyjmenovaná slova po L3. 1. 2017ChK21. 12. 2016
1.MDÚ str. 15/kytička
Probráno do str.14
2. 1. 2017BK15. 12. 2016
1.ČjSl - 27
Pís - 26
Dú - SL 24,25,Pís 22,23,25
2. 1. 2017HM21. 12. 2016
3.ČjPo celou dobu plavání mají třeťáci dle náhradního rozvrhu v pondělí 5.vyučovací hodinu český jazyk gramatiku, v úterý mají 1.hodinu gramatiku, 2. hodinu čtení/psaní.22. 12. 2016ChK12. 12. 2016
1.Prvdo strany 33 + 35 ( 34 NE! )
Dú - Připravte dárky pro zvířátka. Různá semínka, lojové koule, na provázku navlečené kousky jablek, mrkve, pečiva .... minimálně 3ks.
19. 12. 2016HM12. 12. 2016
2.PrvUč - 33
Ps - 33
Dú - Připravte dárky pro zvířátka. Různá semínka, lojové koule, na provázku navlečené kousky jablek, mrkve, pečiva .... minimálně 3ks.
19. 12. 2016HM12. 12. 2016
3.Čjčítanka str.42 naučit se básničku zpaměti (zadanou sloku)19. 12. 2016ChK13. 12. 2016
1.ČjSl -23
Pís - 21
Dú - Sl - 24, Pís - 19,21 dokončit
19. 12. 2016HM14. 12. 2016
3.TvTrénovat a cvičit kotoul vzad a vpřed.
Do vánoc
15. 12. 2016JK3. 10. 2016
4.TvTrénovat nový cvik s výdrží - SVÍČKA15. 12. 2016JK3. 10. 2016
5.TvTrénovat nový cvik S výdrží - SVÍČKA15. 12. 2016JK3. 10. 2016
2.AjMáme probrané barvy a školní potřeby. Umět říct a rozumět.15. 12. 2016JK8. 12. 2016
1.AjOd 2.12. máme probrána přídavná jména: long, short, small, big, full a empty. Budeme zkoušet v kombinaci se slovíčky: button, girl, boy, pencil, box, bag.15. 12. 2016JK8. 12. 2016
4.Čjčíst str.6515. 12. 2016ChK8. 12. 2016
5.Čjčíst str.61-6315. 12. 2016ChK8. 12. 2016
3.Ajnaučit písničku str.2914. 12. 2016ChK12. 12. 2016
1.ČjSl - 21/pusa
Pís - 17
Dú - Sl - 21/pusa, Pís - 17
14. 12. 2016HM12. 12. 2016
2.Čjnaučit se dělení hlásek na str.4214. 12. 2016ChK13. 12. 2016
5.ČjDOPSAT ps STR.3113. 12. 2016ChK12. 12. 2016
3.ČjPo celou dobu plavání mají třeťáci dle náhradního rozvrhu v pondělí 5.vyučovací hodinu český jazyk gramatiku, v úterý mají 1.hodinu gramatiku, 2. hodinu čtení/psaní.13. 12. 2016ChK12. 12. 2016
5.MSlovní úloha - Moskevské metro13. 12. 2016JK12. 12. 2016
1.Prvstr.3112. 12. 2016HM5. 12. 2016
2.PrvUč - 30
Ps - 30
12. 12. 2016HM5. 12. 2016
1.ČjSl - 20
Pís - 15/4řádky
dú - Sl 19/kytička,20
Pís - 13
PL - psací písmo
doporučuji rozdělit vypracování dú na všechny dny bez čj
12. 12. 2016HM7. 12. 2016
3.Mstr.13/211. 12. 2016JK8. 12. 2016
1.MDÚ str. 8/kytička
Probráno - 2.díl do str. 7
8. 12. 2016BK6. 12. 2016
3.Mstr. 10/38. 12. 2016JK7. 12. 2016
3.AjSlovíčka str.278. 12. 2016ChK7. 12. 2016
3.ČjVyjmenovaná slova po B.8. 12. 2016ChK7. 12. 2016
1.ČjSl - 17
Pís - 12/4řádky
Dú - 10
Zdú - 12/4řádky (zvláštní domácí úkol)
7. 12. 2016HM5. 12. 2016
1.Prvdo str.295. 12. 2016HM30. 11. 2016
2.PrvUč - 29
Ps - 28
Dú - Ps 27/4
5. 12. 2016HM30. 11. 2016
4.M42/1,2,35. 12. 2016JK2. 12. 2016
5.M49/35. 12. 2016JK2. 12. 2016
1.ČjSl - 15
Pís - 8
Dú - Sl 15/kytička 1,2
5. 12. 2016HM2. 12. 2016
1.ČjSL - 14/tenisák
Pís - 7/3řádky
Dú - Sl 13,14/balonek 9,10
2. 12. 2016HM30. 11. 2016
5.Mstr.48/11. 12. 2016JK29. 11. 2016
1.Prvstr.2830. 11. 2016HM28. 11. 2016
2.Prvuč. str.27, PS str.27 cv.1, 230. 11. 2016HM28. 11. 2016
1.ČjSlabikář str. 11, pís. str.5,
DÚ: Sl str.12 číst
30. 11. 2016HM28. 11. 2016
3.Ajdonést foto rodiny + vyprávění podle str.24 v učebnici30. 11. 2016ChK28. 11. 2016
3.PrvPro zapomnětlivé ZÁPIS

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7YzJELURRdnlkeEE/view?usp=sharing
30. 11. 2016JK29. 11. 2016
1.MDÚ str. 56 rybičky29. 11. 2016BK28. 11. 2016
5.Čjnaučit se přípony uč. str. 52, 5329. 11. 2016ChK28. 11. 2016
2.PrvPs - 25/1
Uč - 25
28. 11. 2016HM21. 11. 2016
1.Prvdo str. 2528. 11. 2016HM21. 11. 2016
3.MSloupeček str.6128. 11. 2016JK24. 11. 2016
2.MLomené čáry str. 44 cv.1 dokončit28. 11. 2016JK24. 11. 2016
1.ČjSl - 10
Pís - 4
Dú - Pís. 4 dokončit
28. 11. 2016HM25. 11. 2016
1.ČjSl - 9
Pís - 3/ 4řádky
Dú - Sl 9 číst
25. 11. 2016HM21. 11. 2016
4.Čjčíst str. 30-3124. 11. 2016ChK15. 11. 2016
5.Čjčíst holky str.38, kluci str.3924. 11. 2016ChK15. 11. 2016
3.Ajstr.24 první čtyři slovíčka naučit + donést foto rodiny23. 11. 2016ChK21. 11. 2016
3.MF.V. - došli jsme na str. 55 kde máme uděláno cv.1,2,3,422. 11. 2016JK15. 11. 2016
1.MDÚ str. 49/slunce + 50/slunce
Probráno str.46 - 49
22. 11. 2016BK15. 11. 2016
2.Čjuč.str.34 cv.222. 11. 2016ChK16. 11. 2016
3.Čjuč. str.35 cv.322. 11. 2016ChK16. 11. 2016
4.Čjuč.str.35 cv.2 do dom.sešitu22. 11. 2016ChK21. 11. 2016
5.Čjuč.str.51 cv.7 do dom.sešitu
pro Ríšu: PS str.27 cv.6
22. 11. 2016ChK21. 11. 2016
3.PrvF.V.- Zápis z hodiny: SVĚT KOLEM NÁS

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7cGJlMmI3MjM5Z3M/view?usp=sharing

Tabulka do které jsme si kreslili obrázky:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7YTBOVUVEWUFwX3M/view?usp=sharingV PS jsme udělali: cv.1 na str. 21
21. 11. 2016JK14. 11. 2016
4.M36/1,321. 11. 2016JK15. 11. 2016
5.M42/121. 11. 2016JK15. 11. 2016
2.M42/121. 11. 2016JK16. 11. 2016
3.M57/2,321. 11. 2016JK16. 11. 2016
1.ČjSl - 7
Pís - 2/4 řádky
Dú - PL vybarvit písmena dle zadání
číst, číst, číst
21. 11. 2016HM16. 11. 2016
1.Prv22,23 nalepit21. 11. 2016HM16. 11. 2016
2.PrvUč 24
Ps 24
21. 11. 2016HM16. 11. 2016
4.Čjčíst str.2716. 11. 2016ChK10. 11. 2016
5.Čjčíst kluci-holky, holky-kluci (dle svého výběru)16. 11. 2016ChK10. 11. 2016
3.Čjpro FV: procvičovat co jsou to slova nadřazená, podřazená, souřadná, uč.str.33, PS str.2316. 11. 2016ChK10. 11. 2016
3.Ajpro FV: Unit 7. What is it? It´s a ........ (otázka, odpověď), uč.str.20-21, PS str.20-21 (čemu bude rozumět)
Unit 8: What time is it? It´s seven o´clock. (otázka na čas, odpověď)
16. 11. 2016ChK10. 11. 2016
1.ČjSL - 6
Pís - 2/ 4 řádky
Dú - číst SL 7 balónky
16. 11. 2016HM14. 11. 2016
1.Prvstr. 21
dú - kašpárek
16. 11. 2016HM14. 11. 2016
2.PrvUč - 24
PS - 24
Dú - 24/3
16. 11. 2016HM14. 11. 2016
3.Mstr.53/1,216. 11. 2016JK14. 11. 2016
3.PrvF.V.- Pracovali jsme v PS na str.19/9,10,11
str.17/5, což je opakování minulé látky : POVOLÁNÍ

zápis povolání:

https://drive.google.com/open?id=0Bw1Kzc5kPPE7TGxTRDF3c1lKVkE
15. 11. 2016JK8. 11. 2016
1.MDÚ - str. 46 - první dvě cvičení15. 11. 2016BK10. 11. 2016
3.Přinést luštěniny a semínka15. 11. 2016BK10. 11. 2016
4.Přinést luštěniny a semínka15. 11. 2016BK10. 11. 2016
5.Přinést luštěniny a semínka15. 11. 2016BK10. 11. 2016
5.Mstr.41/2,315. 11. 2016JK14. 11. 2016
3.MF.V. Došli jsme na stranu 48 a máme ji celou.14. 11. 2016JK7. 11. 2016
1.Prvdo 20
dú - kontrola předešlých stránek a podle pokynů dodělat
14. 11. 2016HM9. 11. 2016
2.PrvUč - 24
PS - 22
dú - 23/1
14. 11. 2016HM9. 11. 2016
2.Mstr.38/3
str.39/1
14. 11. 2016JK10. 11. 2016
3.Ajotázka, odpověď str.22
What time is it? It´s ....... o´clock.
14. 11. 2016ChK10. 11. 2016
1.ČjDÚ - číst14. 11. 2016HM11. 11. 2016
2.MM.H. - došli jsme ke cvičení č.3 na str.3611. 11. 2016JK4. 11. 2016
2.AjM.H.-množné číslo boy-boys, girl-girls, children + číslovky do 12

- hodiny (o´clock) + číslovky ------ five o´clock
11. 11. 2016JK4. 11. 2016
1.ČjSl - 5 do balonku
pís - do 22
dú - pís 21,20 dokončit
čtení sl 4 balonek 1. sl 5 balonek 2
11. 11. 2016HM9. 11. 2016
3.Mstr.51/2,311. 11. 2016JK10. 11. 2016
4.Mstr.34/111. 11. 2016JK10. 11. 2016
4.Čjčíst str.24-2710. 11. 2016ChK3. 11. 2016
5.Čjčíst str.3210. 11. 2016ChK3. 11. 2016
1.AjNová slovíčka:

T-shirt [tý šrt]-tričko, shorts [šorts]-kraťasy, socks [soks]-ponožky
10. 11. 2016JK4. 11. 2016
1.MDÚ - str. 44 dodělat kuželky
Probráno str. 42 - 44
10. 11. 2016BK8. 11. 2016
1.ČjSl - 3
Pís - 20
dú - Pís - 19,20 dokončit
Denis - Čtenářský sešit kreslit lva, čarodějnici Klotyldu
9. 11. 2016HM7. 11. 2016
1.Prvstr.199. 11. 2016HM7. 11. 2016
2.PrvUč - 24
PS - 22
9. 11. 2016HM7. 11. 2016
3.MF.P. - str. 48/1,2,3,4 + sloupeček
- opakovat zaokrouhlování na desítky
9. 11. 2016JK7. 11. 2016
5.Čjuč.strč.42 cv.79. 11. 2016ChK8. 11. 2016
4.MM.V. - máme hotovo do strany 29 včetně.8. 11. 2016JK1. 11. 2016
2.Čjdopsat cv.5 str.268. 11. 2016ChK3. 11. 2016
1.Prvstr. 18 / obrázek a listnaté stromy7. 11. 2016HM2. 11. 2016
2.Prvuč 22
ps 22
dú - naučit na test uč. str.17-20
7. 11. 2016HM2. 11. 2016
3.Ajčíst cv.1 str.207. 11. 2016ChK3. 11. 2016
3.Mstr.45/3,47. 11. 2016JK3. 11. 2016
1.ČjŽA - CELÁ ( od pondělí SL - slabikář)
PÍS - 18
DÚ - 18 dokončit
7. 11. 2016HM4. 11. 2016
5.Mstr.37/4
str.38/2
7. 11. 2016JK4. 11. 2016
3.PrvV.K.
https://drive.google.com/open?id=0Bw1Kzc5kPPE7TlNsMjA0SEtuNW8

https://drive.google.com/open?id=0Bw1Kzc5kPPE7dmdhU0FuZjZ3dDA
5. 11. 2016JK2. 11. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA - 48
PÍS - 16
DÚ - pís 17/ 5řádků
4. 11. 2016HM2. 11. 2016
4.Mstr.37/2,34. 11. 2016JK3. 11. 2016
4.Čjčítanka str.22-233. 11. 2016ChK20. 10. 2016
5.Čjčítanka str.30-313. 11. 2016ChK20. 10. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA - 47
PÍS - 15
Dú - vystříhat oranžové kartičky, číst ŽA 47 kytička, trénovat diktát písmen, slabik probraných v písance
2. 11. 2016HM31. 10. 2016
1.Prvdokončit PL ŘÍJEN2. 11. 2016HM31. 10. 2016
2.PrvDOKONČIT PL ŘÍJEN2. 11. 2016HM31. 10. 2016
4.Mstr.29/1 + sloupeček2. 11. 2016JK1. 11. 2016
5.Mstr.34/2 (zbylé 2 sloupečky)2. 11. 2016JK1. 11. 2016
1.MProbráno - str. 36,37
DÚ - str. 37/počítadlo, 38/číslo 5 + procvičovat psaní číslic podle diktátu
1. 11. 2016BK25. 10. 2016
4.MMF - 18/21. 11. 2016JK31. 10. 2016
5.M32/jehlan1. 11. 2016JK31. 10. 2016
4.M28/3, 29/21. 11. 2016JK31. 10. 2016
2.Mstr.32/331. 10. 2016JK24. 10. 2016
3.Mstr.38/431. 10. 2016JK24. 10. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA - 46/ ČERVENÁ PUSA
PÍS - 14
DÚ - PÍS 12, 14 dokončit. číst
31. 10. 2016HM24. 10. 2016
1.PrvProbráno: 14/ kašpárek31. 10. 2016HM24. 10. 2016
2.PrvProbráno:
Uč - 20
PS - 20
DÚ- PS 20
31. 10. 2016HM24. 10. 2016
3.PrvZnát rodinné vazby a názvy jednotlivých příslušníků (v okruhu nejbližší rodiny). Papír ve formátu A4 (dostali o hodině 25.10.2016). V případě, že nedonesli možno ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7SzJOX0FVOUtBQ0k/view?usp=sharing31. 10. 2016JK24. 10. 2016
5.Mstr.31/231. 10. 2016JK25. 10. 2016
1.MProbráno 17.10. - 21.10.
uč. str. 29 - 35
25. 10. 2016BK20. 10. 2016
4.ČjPS str.21 cv.3 dodělat25. 10. 2016ChK24. 10. 2016
4.Mstr.26/3,425. 10. 2016JK24. 10. 2016
5.ČjPS str.17 cv.625. 10. 2016ChK24. 10. 2016
5.Mstr31/125. 10. 2016JK24. 10. 2016
1.PrvProbráno:
do strany 13 + 15,16(14 ne)
24. 10. 2016HM19. 10. 2016
2.PrvProbráno:
Uč - 20
PS - 19
24. 10. 2016HM19. 10. 2016
3.AjStr.17 cv.4 -naučit se číst číslice
cv.6 říkanku zpaměti
24. 10. 2016ChK20. 10. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA - 43
PÍS -11
DÚ - Pís 10,11 dokončit
Čtení, slabikování, hláskování, začáteční písmeno,
začáteční slabika
24. 10. 2016HM21. 10. 2016
3.PrvF.V. - zápis z hodiny "Hlavní město Praha"

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7TlNsMjA0SEtuNW8/view?usp=sharing
21. 10. 2016JK18. 10. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA - do 41
PÍS - do 9
DÚ - Pís - 8 dokončit, 9 dokončit, číst
Vystříhat - 3.sadu karet(hra se slabikami)
21. 10. 2016HM19. 10. 2016
1.AjNové téma:
Home [houm]
window [vindou], door [dór], picture [pikčr], floor [flór], chair [čér], table [tejbl]
20. 10. 2016JK11. 10. 2016
4.ČjČtení- čítanka str.2120. 10. 2016ChK13. 10. 2016
5.ČjČtení-čítanka str.26-2720. 10. 2016ChK13. 10. 2016
2.Mstr.30/ sloupeček20. 10. 2016JK19. 10. 2016
2.ČjPS str.17 cv. 2 (sestavit a napsat věty).20. 10. 2016ChK19. 10. 2016
3.Ajslovíčka str.1620. 10. 2016ChK19. 10. 2016
3.PrvT.K. - Zápis v sešitě

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7LUk1dTR6SDZnSUU/view?usp=sharing

umět vybarvit státní znak

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7aVhQR3FaVF8tTW8/view?usp=sharing
19. 10. 2016JK17. 10. 2016
3.Mstr.32/1,219. 10. 2016JK17. 10. 2016
2.Mstr.28/sloupeček19. 10. 2016JK17. 10. 2016
1.ČjŽA 39
PÍS 6
DÚ číst
19. 10. 2016HM17. 10. 2016
3.AjPS str.15 cv.619. 10. 2016ChK17. 10. 2016
5.Čjdopsat PS str.14 cv.319. 10. 2016ChK18. 10. 2016
1.MProbráno 11.10.: Psaní číslic - 9 (kdo nestihl v hodině, dodělá doma) + uč. str. 23 - 25
Příští týden budeme opakovat psaní číslic 0 - 9
18. 10. 2016BK11. 10. 2016
1.pomůcky:oděv na převlečení(stará košile,triko), ubrus na stůl, 2x plochý štětec (velký,malý), 2x kulatý štětec (střední a malý), tempery 6ks + běloba, malý herkules, kalíšek na vodu, paletu18. 10. 2016HM12. 10. 2016
3.PrvT.K. - Mapa Čr rozdělená na uzemní části ( Čechy, Morava, Slezsko) a zápis

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7LUk1dTR6SDZnSUU/view?usp=sharing

Vybarvovat velký státní znak

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7aVhQR3FaVF8tTW8/view?usp=sharing
18. 10. 2016JK12. 10. 2016
1.MDÚ uč. str. 29 poslední cv. - číselná řada
Probráno - uč. str. 26 - 28
18. 10. 2016BK13. 10. 2016
3.Čjkdo nestihl dodfělá PS str.13 cv.7,8,918. 10. 2016ChK13. 10. 2016
3.Přinést kaštany18. 10. 2016BK14. 10. 2016
4.Přinést kaštany18. 10. 2016BK14. 10. 2016
5.Přinést kaštany18. 10. 2016BK14. 10. 2016
4.Mstr.22/4
str.23/1
18. 10. 2016JK17. 10. 2016
1.ČjPřinést pomůcky: podložku na modelování, folii A5. hadřík17. 10. 2016HM12. 10. 2016
1.Prvdo strany 16 (ne 14)17. 10. 2016HM12. 10. 2016
2.PrvUČ - 19
PS - 19
17. 10. 2016HM12. 10. 2016
3.PrvVybarvit a umět velký státní znak17. 10. 2016JK12. 10. 2016
4.VlVypsat na kus papíru a umět vyhledat na politické mapě dnešní slovanské státy.17. 10. 2016JK12. 10. 2016
2.Mstr.26/3
str.27/1
17. 10. 2016JK13. 10. 2016
3.Ajslovíčka str.1417. 10. 2016ChK13. 10. 2016
1.ČjŽA 37
PÍS 5
DÚ - číst,číst.číst
17. 10. 2016HM14. 10. 2016
4.Nakreslit do sešitu 3 příklady stonků bylin ( stvol, lodyha a stéblo)14. 10. 2016JK11. 10. 2016
1.ČjŽA - 36
PÍS - 5/ 3ŘÁDKY
DÚ ČÍST
14. 10. 2016HM12. 10. 2016
5.M24/314. 10. 2016JK13. 10. 2016
4.Mstr.20/2,3,413. 10. 2016JK11. 10. 2016
5.Mstr.24/113. 10. 2016JK11. 10. 2016
1.AjProbráno:
Moje rodina "My family [maj femily]
slovíčka: Mum [mam], dad [ded], baby sister [bejby sistr], grandma [grendma], grandpa [grendpa], baby brother [bejby bradr]
13. 10. 2016JK11. 10. 2016
3.Mstr. 28/4
str.29/1
13. 10. 2016JK12. 10. 2016
2.Mstr.26/1,213. 10. 2016JK12. 10. 2016
3.Ajstr.13 cv.7 naučit se básničku zpaměti13. 10. 2016ChK12. 10. 2016
3.ČjPS str.12 cv.1 dodělat13. 10. 2016ChK12. 10. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA : 33
PÍS : 3
DÚ : číst
12. 10. 2016HM10. 10. 2016
1.PrvProbráno:
do 13 + 15 (14 ne)
12. 10. 2016HM10. 10. 2016
2.PrvProbráno:
UČ :18
PS :18
DÚ :18/3
12. 10. 2016HM10. 10. 2016
3.Přinést vylisované listy (různé druhy) - budeme vytvářet z listů zvířata11. 10. 2016BK5. 10. 2016
4.Přinést vylisované listy (různé druhy) - budeme vytvářet z listů zvířata11. 10. 2016BK5. 10. 2016
5.Přinést vylisované listy (různé druhy) - budeme vytvářet z listů zvířata11. 10. 2016BK5. 10. 2016
2.ČjPS str.1111. 10. 2016ChK6. 10. 2016
1.MDÚ dodělat str. 22
Probráno uč. str. 19,20,22 + písanka str. 4 - 7
11. 10. 2016BK6. 10. 2016
5.Mstr. 23/1,211. 10. 2016JK10. 10. 2016
3.PrvPro ty co neměli sešit!!!!!!! Dopište si !!!

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7ZnVoV3N6Q3pfMTQ/view?usp=sharing
11. 10. 2016JK10. 10. 2016
4.Čjuč. str. 15/711. 10. 2016ChK10. 10. 2016
1.PrvProbráno: do str 1210. 10. 2016HM3. 10. 2016
2.PrvProbráno:
PS 17
UČ 17
10. 10. 2016HM3. 10. 2016
1.Čjprobráno:
ŽA do 29
Pís 2 4řádky
DÚ: číst cvičení kytičky
10. 10. 2016HM5. 10. 2016
3.Mstr.25/1,210. 10. 2016JK6. 10. 2016
5.Mstr. 21/210. 10. 2016JK6. 10. 2016
2.Mstr. 21/sloupek10. 10. 2016JK6. 10. 2016
4.Mstr. 19/1,210. 10. 2016JK6. 10. 2016
3.PrvF.V. - povídali jsme o orientaci v krajině a mapách. Zápis jsme si nedělali, jen jsme do sešitů kreslili mapu ČR z učebnice na stránce 107. 10. 2016JK4. 10. 2016
4.M17/3, 18/16. 10. 2016JK4. 10. 2016
5.M19/36. 10. 2016JK4. 10. 2016
2.Mstr. 21/16. 10. 2016JK5. 10. 2016
3.Mstr.23/1,2,36. 10. 2016JK5. 10. 2016
1.MPsaní číslic - dodělat str. 56. 10. 2016BK5. 10. 2016
2.Čjdodělat na papíře str.16 cv.2 (řadit slova podle abecedy)6. 10. 2016ChK5. 10. 2016
3.Ajslovíčka str.116. 10. 2016ChK5. 10. 2016
2.M18/1,25. 10. 2016JK3. 10. 2016
3.M21/2,35. 10. 2016JK3. 10. 2016
3.MM.A. 20/3, 21/15. 10. 2016JK3. 10. 2016
1.ČjProbráno:
MPP do 35
ŽA do 26

DÚ: číst
5. 10. 2016HM3. 10. 2016
3.Ajnaučit slovíčka str.105. 10. 2016ChK3. 10. 2016
1.MDÚ uč. str. 17 a 184. 10. 2016BK27. 9. 2016
4.Čjzopakovat slovní druhy, kartičky s čísly 1-104. 10. 2016ChK3. 10. 2016
3.Ajpro Máťu: PS str. 8-93. 10. 2016ChK26. 9. 2016
3.Čjpro Matyho: Psaní str.5
Ve čtení jsme si četli ukázku z knihy Fimfárum a povídali si o vztazích mezi lidmi
3. 10. 2016ChK26. 9. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA do 23
MPP do 33
DÚ - čtení v ŽA cvičení kytičky
Hry se slabikami k ŽA - vystříhat 1. a 2. sadu
Obalit pracovní sešity, notýsek, úkolníček
3. 10. 2016HM26. 9. 2016
1.PrvPRV do 9
DÚ - str. 9
3. 10. 2016HM26. 9. 2016
1.PrvProbráno: UČ do 15
PS do 13
DÚ PS 15
3. 10. 2016HM26. 9. 2016
2.M16/3,43. 10. 2016JK26. 9. 2016
3.M19/33. 10. 2016JK26. 9. 2016
1.AjProbráno: My Family ( v obálkách mají vystřihané slovíčka)
- Mum, dad, grandpa, grandma, sister, brother
29. 9. 2016JK22. 9. 2016
1.MDÚ Psaní číslic - číslo 3

Probraná látka 19.9. - 23.9. - uč. str. 13 - 16 + psaní číslic - 2
27. 9. 2016BK22. 9. 2016
3.PrvM.A. - zápis z minulé hodiny - Jsem cyklisté (odkaz níže)

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7bXZxS2VMRGFfenc/view?usp=sharing

Nová látka: Krajina v okolí domova

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7R0M3MWVvMGxFS28/view?usp=sharing
27. 9. 2016JK23. 9. 2016
4.M15/4,5,627. 9. 2016JK26. 9. 2016
4.MM.F. 12/227. 9. 2016JK26. 9. 2016
5.M18/227. 9. 2016JK26. 9. 2016
3.Ajslovíčka str.926. 9. 2016ChK22. 9. 2016
4.M14/2,326. 9. 2016JK23. 9. 2016
5.M16/226. 9. 2016JK23. 9. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA do 20
MPP do 30+32

DÚ ŽA 18,20/KYTIČKA čtení
MPP 30,32
26. 9. 2016HM23. 9. 2016
1.PrvProbráno:
do 8
26. 9. 2016HM23. 9. 2016
2.PrvProbráno:
UČ do 11
PS do 10

DÚ PS 11/3
26. 9. 2016HM23. 9. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA do 17
MPP do 27
DÚ ŽA 16/kytička čtení
23. 9. 2016HM21. 9. 2016
3.PrvNakreslit do sešitu jízdní kolo a popsat jeho jednotlivé části.23. 9. 2016JK21. 9. 2016
5.Mstr.15/223. 9. 2016JK22. 9. 2016
4.Mstr.13/sloupek, cv.423. 9. 2016JK22. 9. 2016
1.MDÚ - uč. str. 13/modré slunce

Probraná látka 12.9. - 16.9. uč. str. 8 - 12 + Psaní číslic (z druhé strany "Moje první psaní") první stránka (0,1)
22. 9. 2016BK15. 9. 2016
1.AjNová slovíčka:
Thank you - Děkuji
PLease - Prosím
22. 9. 2016JK16. 9. 2016
2.AjPozdravy: Hello, Goodbye, Good afternoon, good morning, - jejich význam a užití22. 9. 2016JK16. 9. 2016
4.Čjčtení: čítanka str.12-1422. 9. 2016ChK19. 9. 2016
5.Čjčtení: čítanka str.1822. 9. 2016ChK19. 9. 2016
3.Ajslovíčka str.822. 9. 2016ChK21. 9. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA- do 15
MPP- do 25

DÚ - MPP 25 dokončit
21. 9. 2016HM19. 9. 2016
1.PrvProbráno:
do 8
21. 9. 2016HM19. 9. 2016
2.Mstr.15/1,221. 9. 2016JK19. 9. 2016
3.Mstr.15/1,221. 9. 2016JK19. 9. 2016
3.MT.K. - Skončili jsme v Matematice na straně 14 cv. 220. 9. 2016JK16. 9. 2016
3.PrvT.K.-Probrali jsme kapitolu CESTA DO ŠKOLY + pracovní sešit str.8 cv. 5
zápis do sešitu přikládám na odkaze na googlu:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7Yno5RGNOenJjUjg/view?usp=sharing
20. 9. 2016JK16. 9. 2016
4.Mstr.13/220. 9. 2016JK19. 9. 2016
5.Mstr.14/320. 9. 2016JK19. 9. 2016
3.AjProcvičovat slovíčka (pouze výslovnost): školní potřeby:
pen-pero, pencil-tužka, pencil case-penál,book-kniha, school bag-aktovka, ruler-pravítko, rubber-guma, colour pencil-pastelka
20. 9. 2016ChK19. 9. 2016
4.MM.F. str.8/119. 9. 2016JK16. 9. 2016
4.Mstr.12/1,2,319. 9. 2016JK16. 9. 2016
5.Mstr.13/3,419. 9. 2016JK16. 9. 2016
2.PrvPRV 6/3 DÚ
Probráno: do str.7
19. 9. 2016HM16. 9. 2016
1.PrvPROBRÁNO:
do str. 6
19. 9. 2016HM16. 9. 2016
1.ČjPROBRÁNO:
ŽA - do str. 12
MPP - do str.22
19. 9. 2016HM16. 9. 2016
1.ČjMPP - 21,22 dokončit19. 9. 2016HM16. 9. 2016
2.PrvProbráno:
Uč - do 11
Ps - do 9

DÚ - Ps 9
19. 9. 2016HM19. 9. 2016
1.PrvProbráno:
str. 4
16. 9. 2016HM12. 9. 2016
2.PrvPS- 6/216. 9. 2016HM12. 9. 2016
1.ČjProbráno:
MPP do 18
ŽA do 10
16. 9. 2016HM14. 9. 2016
1.ČjMPP - 18 dokončit16. 9. 2016HM14. 9. 2016
2.Mstr.11/115. 9. 2016JK14. 9. 2016
3.Mstr.10/115. 9. 2016JK14. 9. 2016
3.MMA - str.10/1 str.11/1,215. 9. 2016JK14. 9. 2016
3.AjSlovíčka zapsaná ve slovníčku (pozdravy dle denní doby)15. 9. 2016ChK14. 9. 2016
4.ČjČtení: str.10-1115. 9. 2016ChK14. 9. 2016
5.ČjČtení: str.1515. 9. 2016ChK14. 9. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA - do 8
MPP - do 15
14. 9. 2016HM12. 9. 2016
1.ČjMPP - str. 12, 14, 15 dokončit14. 9. 2016HM12. 9. 2016
1.Muč. str. 8 cv. s kytičkou (1. cvičení na straně)13. 9. 2016BK8. 9. 2016
4.Houby13. 9. 2016JK9. 9. 2016
2.Mstr.8/2,312. 9. 2016JK8. 9. 2016
3.Ajslovíčka (zapsaná ve slovníčku)12. 9. 2016ChK8. 9. 2016
1.MProbraná látka 5.9.- 9.9.
uč. str. 4 - 7
12. 9. 2016BK8. 9. 2016
4.MMF - str.7 sloupeček12. 9. 2016JK9. 9. 2016
4.Mstr.8/112. 9. 2016JK9. 9. 2016
5.Mstr.9/112. 9. 2016JK9. 9. 2016
1.ČjMPP- 1112. 9. 2016HM9. 9. 2016
1.ČjProbráno:
ŽA 33
PÍS - do 3
DÚ - STÁLE ČÍST
12. 9. 2016HM10. 10. 2016
1.PrvProbráno: do str. 13 + str.15 (14 ne)12. 9. 2016HM10. 10. 2016
2.PrvProbráno:
UČ:18
PS:18
DÚ: PS 18/3
12. 9. 2016HM10. 10. 2016
1.ČjUČ 33
PÍS 3
DÚ stále číst
12. 9. 2016HM10. 10. 2016
1.ČjMPP (Moje první psaní) str.7,9 dokončit9. 9. 2016HM7. 9. 2016
4.Mstr.6/3,49. 9. 2016JK8. 9. 2016
5.Mstr.7/29. 9. 2016JK8. 9. 2016
4.MMF - str.7/19. 9. 2016JK8. 9. 2016
3.Mstr.8/29. 9. 2016JK8. 9. 2016
1.ČjProbraná látka:
ŽA - 6
MPP - 11
9. 9. 2016HM9. 9. 2016
3.AjPB p.4, naučit se číst a překládat úvodní článek (cv.1)8. 9. 2016ChK7. 9. 2016
2.Mstr.4 cv.3,47. 9. 2016JK5. 9. 2016
3.Mstr.4 cv.3,47. 9. 2016JK5. 9. 2016
2.MZadání úkolu neplatí. Moje chyba.7. 9. 2016JK5. 9. 2016
1.ČjProbráno:
MPP do str. 9
ŽA (Živá abeceda) do str. 5
7. 9. 2016HM7. 9. 2016
4.MMF - str.4 sloupeček6. 9. 2016JK5. 9. 2016
4.Mstr.3/3,46. 9. 2016JK5. 9. 2016
5.Mstr.5/16. 9. 2016JK5. 9. 2016
4.Čjstr.132 cv.27. 6. 2016ChK3. 6. 2016
5.Čjstr.174 cv. 47. 6. 2016ChK3. 6. 2016
3.ČjČtení str.120-122 divoký muž3. 6. 2016ChK1. 6. 2016
4.ČjČtení str.102-105 Deník malého poseroutky3. 6. 2016ChK1. 6. 2016
5.ČjČtení str. 118-119 Pes v novém státě3. 6. 2016ChK1. 6. 2016
1.Čjslabikář str. 114 přečíst znovu příběh3. 6. 2016KS2. 6. 2016
3.Čjcv.84 na papíře3. 6. 2016ChK2. 6. 2016
3.M19/33. 6. 2016JK26. 9. 2016
2.Muč. str. 62/postranní sloupečky2. 6. 2016KS31. 5. 2016
4.Mstr.39/3,42. 6. 2016JK31. 5. 2016
5.Mstr.46/16 b)2. 6. 2016JK31. 5. 2016
3.MMF - str.27/22. 6. 2016JK31. 5. 2016
4.Čjčíst str.93-9431. 5. 2016ChK25. 5. 2016
5.Ajslovíčka+číst a překládat článek str.5231. 5. 2016ChK26. 5. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 46/4,230. 5. 2016KS26. 5. 2016
2.Mopakovat násobení+dělení 6 na pracovním listě + procvičovat násobilku do č. 530. 5. 2016KS26. 5. 2016
1.MÚKOLY PRO VAŠÍKA: uč. matematiky str. 71-74 projít + dodělat v mezipředmětovém sešitě str. 43-45.
Číst cokoliv, kdekoliv.
30. 5. 2016KS26. 5. 2016
2.Čjsloh - napsat popis osoby (osoba z rodiny, dobrý kamarád) do ŠS27. 5. 2016KS26. 5. 2016
2.Ajuč. str. 72 dodělat celou stranu26. 5. 2016KS19. 5. 2016
1.Mopakovat příklady sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10.26. 5. 2016KS24. 5. 2016
2.Mtrénovat násobení + dělení do č. 526. 5. 2016KS25. 5. 2016
1.Čjčíst cokoliv, kdekoliv26. 5. 2016KS25. 5. 2016
3.ČjČtení str.114-11626. 5. 2016ChK25. 5. 2016
2.Muč. str. 61/ celá strana dodělat + procvičovat násobilku do č. 4!25. 5. 2016KS24. 5. 2016
3.M20/4, 21/1,225. 5. 2016JK24. 5. 2016
4.M21/2,325. 5. 2016JK24. 5. 2016
5.Ajslovíčka str.50-5125. 5. 2016ChK24. 5. 2016
1.MPro Vašíka: učebnice str.71-74 projít + spočítat příklady str. 74; mezipředmětový sešit str. 44 dodělat24. 5. 2016KS23. 5. 2016
1.ČjPRO NEMOCNÉ DĚTI:

slabikář str. 106-107 dodělat
mezipředmětový sešit str.61 dodělat celou
23. 5. 2016KS19. 5. 2016
2.ČjÚKOLY PRO NEMOCNÉ DĚTI:
český jazyk: uč. str. 87/8 - projít diktát; opakovat vlastní a místní jména (popř. trénovat na internetu)
matematika: str. 44-45 opakovat násobilku do 4
23. 5. 2016KS19. 5. 2016
1.TvStále je třeba trénovat skákání přes švihadlo ( kluci vědí, kterým se to nepodařilo)20. 5. 2016JK6. 5. 2016
2.TvStále je třeba trénovat skákání přes švihadlo ( kluci vědí, kterým se to nepodařilo)20. 5. 2016JK6. 5. 2016
3.AjStále je třeba trénovat skákání přes švihadlo ( kluci vědí, kterým se to nepodařilo)20. 5. 2016JK6. 5. 2016
4.TvStále je třeba trénovat skákání přes švihadlo ( kluci vědí, kterým se to nepodařilo)20. 5. 2016JK6. 5. 2016
5.TvStále je třeba trénovat skákání přes švihadlo ( kluci vědí, kterým se to nepodařilo)20. 5. 2016JK6. 5. 2016
5.ČjSloh-napsat odpověď na inzerát20. 5. 2016ChK13. 5. 2016
3.ČjČtení str.108-11019. 5. 2016ChK17. 5. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 60/1 dodělat18. 5. 2016KS17. 5. 2016
3.ČjČtení str.106-107
dopsat písanka str.20
17. 5. 2016ChK12. 5. 2016
5.AjPS str.49 cv.7 (naučit se a doplnit)17. 5. 2016ChK12. 5. 2016
5.ČjReferát-vybraná hra W.Shakespeara17. 5. 2016ChK13. 5. 2016
1.MDÚ str.21/kytka16. 5. 2016BK12. 5. 2017
1.MDÚ str. 21/kytka16. 5. 2016BK12. 5. 2017
2.Čjuč. str. 85/8 a,b,c dodělat do ŠS13. 5. 2016KS12. 5. 2016
1.Čjčíst cokoliv ve slabikáři, alespoň 2x13. 5. 2016KS12. 5. 2016
2.Mstr. 37 dva postranní sloupečky + opakovat násobení a dělení 211. 5. 2016KS10. 5. 2016
5.VlOpakovat kraje Moravy10. 5. 2016JK3. 5. 2016
3.ČjZopakovat vyjmenovaná slova.
Můžete procvičovat na:
http://skolakov.webnode.cz
http://www.pripravy.estranky.cz
10. 5. 2016ChK5. 5. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 56/19 dodělat10. 5. 2016KS9. 5. 2016
2.Muč. str. 33/1 dodělat + str. 34/29. 5. 2016KS5. 5. 2016
4.Čjvyhledávání základní skladebné dvojice - PL4. 5. 2016ChK3. 5. 2016
3.Čjdoplňování osoby, čísla a času u sloves - PL4. 5. 2016ChK3. 5. 2016
3.M4/12 a 2/134. 5. 2016JK3. 5. 2016
4.M1/134. 5. 2016JK3. 5. 2016
5.M3/334. 5. 2016JK3. 5. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 54 dodělat + str. 55/163. 5. 2016KS2. 5. 2016
4.Mstr.9/12. 5. 2016JK27. 4. 2016
3.Mstr.10/1,22. 5. 2016JK27. 4. 2016
4.Mstr.39/3,42. 5. 2016JK31. 5. 2016
3.MMF - str.27/22. 5. 2016JK31. 5. 2016
2.Čjčítanka str. 94-95 znovu přečíst + odpovědi na otázky do šs29. 4. 2016KS27. 4. 2016
2.Ajopakovat probraná slovíčka str. 87-90 + ve dvojicích připravit rozhovory (pozdrav, jak se jmenuješ, kolik je ti let, kolik je hodin, děkuji, prosím, mám/nemám rád + odpovědi)28. 4. 2016KS21. 4. 2016
2.Mdodělat str. 17 + str. 19/327. 4. 2016KS26. 4. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 28/7 dopočítat + str. 64 dostříhat stovku + nalepit na str. 7/427. 4. 2016KS26. 4. 2016
4.Čjpodmět a přísudek ve větě-na papíře27. 4. 2016ChK26. 4. 2016
4.ČjSloh-dopsat pracovní postup (kdo nestačil při vyučování).22. 4. 2016ChK15. 4. 2016
5.ČjSloh-dopsat pracovní postup (kdo nestačil při vyučování).22. 4. 2016ChK15. 4. 2016
1.Čjvolný papír s mimoněm - dopsat věty22. 4. 2016KS21. 4. 2016
3.ČjČtení str.103 + uč.českého jazyka str.109 cv. 4 (dopíše, kdo nestačil ve škole)22. 4. 2016ChK21. 4. 2016
4.ČjČD: Pejsek a jeho setkání se zvířetem (téma tvůrčího psaní)20. 4. 2016ChK13. 4. 2016
5.ČjČD: Pejsek a jeho setkání se zvířetem (téma tvůrčího psaní)20. 4. 2016ChK13. 4. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 53/7 dodělat20. 4. 2016KS19. 4. 2016
2.Muč. str. 15/1 vytvořit pouze rozklad + dopočítat cvičení 220. 4. 2016KS19. 4. 2016
4.ČjČtení str.84-8519. 4. 2016ChK13. 4. 2016
5.ČjČtení str.99-10119. 4. 2016ChK13. 4. 2016
5.Ajslovíčka + číst a překládat článek str.4419. 4. 2016ChK15. 4. 2016
4.ČjSloh: donést kartičku z technického muzea15. 4. 2016ChK13. 4. 2016
4.ČjSloh: donést kartičku z technického muzea15. 4. 2016ChK13. 4. 2016
5.ČjSloh: donést kartičku z technického muzea15. 4. 2016ChK13. 4. 2016
2.Ajopakovat slovní zásobu probraných lekcí14. 4. 2016KS7. 4. 2016
3.Čjčtení str.98-99 tučňáci při práci.14. 4. 2016ChK13. 4. 2016
1.Čjslabikář str. 83/2 dopsat název básně13. 4. 2016KS12. 4. 2016
2.Čjuč. str. 89/1 ab do školního sešitu13. 4. 2016KS12. 4. 2016
1.PrvSTR. 51 učebnice - poznávat zeleninu dle obrázků12. 4. 2016JK6. 4. 2016
2.PrvUčit se druhy zeleniny dle papíru, který si kreslili o hodině ( Květová-..., plodová-..., listová-..., kořenová-...)12. 4. 2016JK6. 4. 2016
2.PrvFP-- Naučit se druhy zeleniny podle toho, kterou část jíme. Viz papír co jsme si kreslili o hodině:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw1Kzc5kPPE7bDRCNkdYM1dwOFU

Pak dodělat křížovky v pracovním sešitě str.54/1,2
12. 4. 2016JK6. 4. 2016
2.PrvFP- tak ještě jednou, kdyby ten předchozí odkaz nefungoval:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7aDJIV0FlZ3JCRDA/view?usp=sharing
12. 4. 2016JK6. 4. 2016
3.MStr. 58/1b11. 4. 2016JK7. 4. 2016
4.MStr. 59/311. 4. 2016JK7. 4. 2016
5.MStr. 14/111. 4. 2016JK7. 4. 2016
2.ČjÚKOLY PRO F. PEJŠU: ČJ: uč. str. 80-81 (projít slovesa), prac. sešit str. 26-27; MATEMATIKA: dodělat do str. 911. 4. 2016KS8. 4. 2016
1.Čjčíst cokoliv ve slabikáři8. 4. 2016KS7. 4. 2016
1.Čjčíst cokoliv ve slabikáři8. 4. 2016KS7. 4. 2016
2.Ajuč. str. 60/2 dodělat7. 4. 2016KS31. 3. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 17/2 dopočítat (Monča, Zuzka, Aduš)7. 4. 2016KS6. 4. 2016
2.Ajzopakovat slovíčka lekce 14 na str. 89 + vazby (jak se jmenuješ, kolik je hodin, mám rád, mám hlad..)7. 4. 2016KS6. 4. 2016
3.Ajlekce week - věty se dny v týdnu: On Monday I play ice hockey. ( Umět větu složit - ne se slepě učit věty z knížky)7. 4. 2016JK6. 4. 2016
5.M12/1,27. 4. 2016JK6. 4. 2016
5.Čjčíst str.96-986. 4. 2016ChK30. 3. 2016
4.Čjčíst str.78-796. 4. 2016ChK30. 3. 2016
5.Ajslovíčka + číst a překládat článek str.426. 4. 2016ChK5. 4. 2016
2.Čjčítanka str. 69 - naučit se básničku zpaměti6. 4. 2016KS5. 4. 2016
2.Čjpracovní sešit str. 21 dodělat (vyjma A. Kratochvíla, M. Antoně, F. Vycpálka)4. 4. 2016KS1. 4. 2016
1.Čjčíst ve slabikáři cokoliv do str. 831. 4. 2016KS31. 3. 2016
1.Mučebnice modrá, str. 69/příklady dodělat + str. 70/příklady v dolní části strany (2 sloupečky)31. 3. 2016KS30. 3. 2016
2.Muč. č. 3 str. 3 dodělat + str. 4 postranní dva sloupečky.31. 3. 2016KS30. 3. 2016
3.Čjčíst str.86 Jaro31. 3. 2016ChK30. 3. 2016
5.Ajvěty PS str.39 cv.730. 3. 2016ChK23. 3. 2016
5.Ajslovíčka + číst a překládat str.40
+ čím chci být a proč.
29. 3. 2016ChK23. 3. 2016
5.Ajslovíčka + číst a překládat str.40
+ čím chci být a proč.
29. 3. 2016ChK23. 3. 2016
2.Muč. dodělat do str. 6029. 3. 2016KS23. 3. 2016
1.Čjčíst cokoliv ve slabikáři do písmene Ch str. 7329. 3. 2016KS23. 3. 2016
4.ČjČtení str 72-73 Třináctá komnata23. 3. 2016ChK16. 3. 2016
5.ČjČtení str.90-93 Jak hořelo Národní divadlo
Tvůrčí psaní: Návrh na reklamu
23. 3. 2016ChK16. 3. 2016
5.Ajpřipravit si povídání o povolání rodičů22. 3. 2016ChK17. 3. 2016
3.Čjčíst str.8322. 3. 2016ChK17. 3. 2016
4.M48/1,2,321. 3. 2016JK17. 3. 2016
5.M61/2,321. 3. 2016JK17. 3. 2016
1.Ajdostříhat slovíčka od str. 41-5717. 3. 2016KS10. 3. 2016
2.Ajstr. 56/1,317. 3. 2016KS10. 3. 2016
5.Ajslovíčka str.38, číst a překládat článek str.38 cv.117. 3. 2016ChK16. 3. 2016
3.ČjČtení str.82, báseň Pět ježibab.
Psaní- dopsat (Míša, Vojta)
17. 3. 2016ChK16. 3. 2016
4.ČjTvůrčí psaní- téma: Pes a setkání s technikou.16. 3. 2016ChK8. 3. 2016
5.ČjTvůrčí psaní: téma: Pes a setkání s technikou16. 3. 2016ChK9. 3. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str.91/316. 3. 2016KS15. 3. 2016
2.Muč. 53/116. 3. 2016KS15. 3. 2016
5.Ajslovíčka str.3716. 3. 2016ChK15. 3. 2016
3.Čjnaučit se slovní druhy16. 3. 2016ChK15. 3. 2016
5.Čjdopsat cv.816. 3. 2016ChK15. 3. 2016
5.Ajslovíčka str.3615. 3. 2016ChK10. 3. 2016
3.Čjčíst str.80-81 Čarodějnice školou povinné15. 3. 2016ChK10. 3. 2016
1.Čjčíst cokoliv ve slabikáři do str. 6315. 3. 2016KS14. 3. 2016
2.Čjpracovní sešit str. 5/215. 3. 2016KS14. 3. 2016
3.Mstr. 36/214. 3. 2016JK10. 3. 2016
4.Mstr. 44/114. 3. 2016JK10. 3. 2016
5.Mstr. 53/3,414. 3. 2016JK10. 3. 2016
2.Ajstr. 52/2,310. 3. 2016KS3. 3. 2016
2.Muč. str.55/2 sloupečky10. 3. 2016KS9. 3. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 52/celá strana dodělat10. 3. 2016KS9. 3. 2016
5.Ajslovíčka + článek (číst a překládat)9. 3. 2016ChK8. 3. 2016
3.ČjČtení str.78-79.Prosím rodiče o podepisování domácích úkolů ze čtení. Bez podpisu budu považovat úkol za nesplněný.9. 3. 2016ChK8. 3. 2016
3.MMF - cvičení 1 a 2 na papíře9. 3. 2016JK8. 3. 2016
4.Mstr.39/1,2,49. 3. 2016JK8. 3. 2016
5.Mstr. 41/29. 3. 2016JK8. 3. 2016
3.Mstr. 34/1 + sloupek9. 3. 2016JK8. 3. 2016
3.AjČíst a překládat článek pod obrázkem na str.35 unit 16 "My T-shirt" cv.48. 3. 2016JK3. 3. 2016
3.M32/2
33/1
8. 3. 2016JK4. 3. 2016
4.M37/2,38. 3. 2016JK4. 3. 2016
5.M40/1,28. 3. 2016JK4. 3. 2016
2.Čjpracovní sešit - dodělat str 49-508. 3. 2016KS7. 3. 2016
1.Čjčíst cokoliv ze slabikáře do písmene č.4. 3. 2016KS3. 3. 2016
4.ČjSloh-napsat vyprávění na téma: Zážitek z prázdnin3. 3. 2016ChK18. 2. 2016
2.Čjučebnice str. 65/žlutý rámeček zapamatovat + str. 65/13 dodělat do ŠS3. 3. 2016KS2. 3. 2016
5.M38/1,2,3,42. 3. 2016JK1. 3. 2016
4.ČjČtení-str.54-55 Já Baryk amůj bažant.1. 3. 2016ChK16. 2. 2016
5.ČjČtení-str.76-77 O tom, pro mají Romky tak krásné vlasy1. 3. 2016ChK16. 2. 2016
3.TvTrénovat nové cviky
1) Prkno
2) Sed - natáhnout nohy - chytnout rukama špičky nohou - vydržet 10s bez pokrčení kolen.
1. 3. 2016JK2. 12. 2016
4.AjTrénovat nové cviky
1) Prkno
2) Sed - natáhnout nohy - chytnout rukama špičky nohou - vydržet 10s bez pokrčení kolen.
1. 3. 2016JK2. 12. 2016
5.TvTrénovat nové cviky
1) Prkno
2) Sed - natáhnout nohy - chytnout rukama špičky nohou - vydržet 10s bez pokrčení kolen.
1. 3. 2016JK2. 12. 2016
3.ČjNaučit se vyjmenovaná slova po S a V.29. 2. 2016ChK18. 2. 2016
3.Čjprocvičovat-doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova na web stránkách www.skolakov.cz29. 2. 2016ChK18. 2. 2016
4.Čjprocvičovat vzory podstatných jmen na stránkách www.pripravy.estranky.cz29. 2. 2016ChK18. 2. 2016
5.Čjprocvičovat přídavná jména na stránkách www.pripravy.estranky.cz29. 2. 2016ChK18. 2. 2016
5.M32/1,3
33/1,2,3,4
29. 2. 2016JK19. 2. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 53/6,718. 2. 2016KS17. 2. 2016
3.ČjČtení str.72-7317. 2. 2016ChK16. 2. 2016
5.Ajslovíčka str.28.2917. 2. 2016ChK16. 2. 2016
1.Čjprocvičovat psaní probraných písmenek17. 2. 2016KS16. 2. 2016
2.Čjpracovní sešit str. 45/917. 2. 2016KS16. 2. 2016
5.M28/1,216. 2. 2016JK15. 2. 2016
4.M29/1,216. 2. 2016JK15. 2. 2016
3.MMF - 45/3,116. 2. 2016JK15. 2. 2016
2.Ajuč. str.45/4 dodělat druhý obličej + projít slovíčka na str. 89/11 - ovoce, zelenina11. 2. 2016KS4. 2. 2016
1.Čjslabikář str. 54/1 dodělat + str. 55/111. 2. 2016KS10. 2. 2016
5.InfStáhni si soubor z internetu a pracuj s ním.

http://ulozto.cz/xRxoxP1f/masopust383838-pdf
11. 2. 2016JK11. 2. 2016
3.ČjČíst str.66-67.10. 2. 2016ChK9. 2. 2016
5.Ajnapsat vyprávění podle cv.3 str.27 v učebnici.10. 2. 2016ChK9. 2. 2016
1.Čjopakovat probraná písmenka dle slabikáře - zkoušet psát na papír (psací, tiskací)10. 2. 2016KS9. 2. 2016
3.M21/210. 2. 2016JK9. 2. 2016
4.M25/1,210. 2. 2016JK9. 2. 2016
5.Ajslovíčka str.27, naučit se zpaměti slova písničky ze str.279. 2. 2016ChK4. 2. 2016
3.Čjnaučit se vyjmenovaná slova po P9. 2. 2016ChK4. 2. 2016
4.Čjuč.str.55 cv.3 (z přídavných jmen udělat příslovce).9. 2. 2016ChK4. 2. 2016
5.Čjuč.str.79 cv.109. 2. 2016ChK4. 2. 2016
1.Čjčíst ve slabikáři cokoliv do písmene Š.9. 2. 2016KS8. 2. 2016
5.MSlovní úlohy 2,3,4 na zlomky.5. 2. 2016JK2. 2. 2016
1.Čjčíst cokoliv ze slabikáře do str. 534. 2. 2016KS3. 2. 2016
2.Čjvystřihnout v pracovním sešitě kartičky i/y na str. 514. 2. 2016KS3. 2. 2016
1.PrvNaučit se poznávat hodiny (Celá a půl)3. 2. 2016JK2. 2. 2016
3.AjNaučit se slovíčka v pracovním sešitě str.31 - Show, take, throw, catch, put, look, kick3. 2. 2016JK2. 2. 2016
4.AjUmět vazby He is, She is, It is... a jejich užití.3. 2. 2016JK2. 2. 2016
3.ČjVyrobit si kartičky s y/ý, i/í3. 2. 2016ChK2. 2. 2016
5.Ajnaučit se slovíčka str.26 (do ČT) + číst a překládat úvodní článek3. 2. 2016ChK2. 2. 2016
1.Čjpřinést pero na psaní2. 2. 2016KS28. 1. 2016
1.Čjčíst cokoliv ve slabikáři do str. 4827. 1. 2016KS26. 1. 2016
2.Muč. str. 26/2 doma procvičit + zajistit 30ti cm pravítko27. 1. 2016KS26. 1. 2016
3.ČjČtení: str.54 báseň Měsíce (naučit zpaměti)26. 1. 2016ChK19. 1. 2016
2.Ajuč. str.41/6 dodělat21. 1. 2016KS14. 1. 2016
2.ČjOpravit polol. pís. práci na zvláštní papír.Vzor: 1. Přijela pouť, věta oznamovací.21. 1. 2016KS19. 1. 2016
3.ČjNaučit se vyjmenovaná slova po L.21. 1. 2016ChK20. 1. 2016
5.ČjČD-Tvůrčí psaní: Téma: Pejsek na horách.20. 1. 2016ChK13. 1. 2016
4.ČjČD: Tvůrčí psaní: Téma: Pejsek na horách20. 1. 2016ChK13. 1. 2016
4.ČjČD: Přepsat báseň o pejskovi a nakreslit ilustraci20. 1. 2016ChK13. 1. 2016
3.ČjČD: Dopsat příběh o Yettim.20. 1. 2016ChK13. 1. 2016
3.MMF - 31/4,520. 1. 2016JK19. 1. 2016
4.Mstr. 8/1,220. 1. 2016JK19. 1. 2016
5.M13/1,220. 1. 2016JK19. 1. 2016
5.ČjČTENÍ STR.38-3919. 1. 2016ChK12. 1. 2016
5.ČjČTENÍ STR.5919. 1. 2016ChK12. 1. 2016
4.ČjČTENÍ STR.38-3919. 1. 2016ChK12. 1. 2016
3.ČjNa pondělí 18.1. donést věci na ČJ (uč., PS)18. 1. 2016ChK15. 1. 2016
4.ČjNa pondělí 18.1. donést věci na ČJ (uč., PS)18. 1. 2016ChK15. 1. 2016
5.ČjNa pondělí 18.1. donést věci na ČJ (uč., PS)18. 1. 2016ChK15. 1. 2016
3.MDodělat str. 8/1,2,318. 1. 2016JK15. 1. 2016
5.MDodělat str. 11/1,218. 1. 2016JK15. 1. 2016
2.Ajuč. str. 40/2,3; opakovat slovíčka lekce 1-814. 1. 2016KS10. 12. 2015
5.Ajslovíčka str.22, číst a překládat článek str.22 cv.214. 1. 2016ChK12. 1. 2016
2.Čjuč. str. 52/8 a,b,c,d do sešitu14. 1. 2016KS13. 1. 2016
1.Čjčítanka - číst cokoliv do str. 3914. 1. 2016KS13. 1. 2016
1.Prvnaučit se měsíce v roce + zařadit do ročního období13. 1. 2016JK11. 1. 2016
5.AjHW p.21 ex.8 - naučit se věty.13. 1. 2016ChK12. 1. 2016
3.ČjČtení str.52-5313. 1. 2016ChK12. 1. 2016
1.Čjslabikář str. 38/2 číst alespoň 2x, prosím o procvičování písmene V - tiskací, psací na papír.13. 1. 2016KS12. 1. 2016
2.Čjuč. str.51/113. 1. 2016KS12. 1. 2016
4.Mstr.4/213. 1. 2016JK12. 1. 2016
3.Mstr.6/113. 1. 2016JK12. 1. 2016
3.MMF - str.28/2 a 29/3,413. 1. 2016JK12. 1. 2016
5.ČjTvůrčí psaní rozhovor s psíkem12. 1. 2016ChK15. 12. 2015
3.ČjTvůrčí psaní báseň o psíkovi (jednu sloku alespoň)12. 1. 2016ChK15. 12. 2015
3.ČjPísanka str.2512. 1. 2016ChK15. 12. 2015
2.Čjučebnice str. 50/1d (do sešitu napsat popis vybraného zvířete).12. 1. 2016KS11. 1. 2016
1.Čjslabikář str. 37/1 přečíst a vypsat děti na řádky. Číst alespoň 2x. Prosím o zopakování všech písmenek z písanky č. 2.12. 1. 2016KS11. 1. 2016
5.Mstr.8/2,3
trénovat písemné dělení na opakovací desetiminutovku
12. 1. 2016JK11. 1. 2016
4.Mstr.63/4,512. 1. 2016JK11. 1. 2016
3.MMF - Pokračovat v trénování počítání do sta, Slovní úlohy - jejich řešení a znázorňování.11. 1. 2016JK3. 1. 2016
5.MUčivo pro ty co nejedou na hory:
str. 6,7
11. 1. 2016JK3. 1. 2016
5.MOprava pro ty co nejedou na Hory:
str. 7/4
str. 8
str 9/1
11. 1. 2016JK3. 1. 2016
5.Pro ty co nejedou na Hory:
Přečíst kapitolu na str. 30
test na str.31
Nakreslit obrázek str.32 ( podnebné pásy -zeměkoule) a nad něj napsat nadpis: " PODNEBNÉ PÁSY"
11. 1. 2016JK3. 1. 2016
5.VlPro ty co nejedou na hory:
Přečíst kapitolu na straně 22 a 23
Pracovní sešit str. 12,13,14
11. 1. 2016JK3. 1. 2016
3.PrvMF - dodělat str. 27 v pracovním sešitě
str. 28/7,8
str. 30/12,13
str. 31/15,17
11. 1. 2016JK3. 1. 2016
3.MMF - Domácí úkol přes prázdniny: str. 26/4, 27/3,4,54. 1. 2016JK15. 12. 2015
4.MDomácí úkol přes prázdniny: 59/4,5 a 60/14. 1. 2016JK15. 12. 2015
5.MDomácí úkol přes prázdniny str. 7/1,2,34. 1. 2016JK15. 12. 2015
1.Čjpřes Vánoce dopsat celou písanka č. 2 + číst cokoliv ve slabikáři do str. 354. 1. 2016KS17. 12. 2015
2.Čjučebnice - opakování str. 48-49 (cvičně na papír či ústně) + dopsat písanku4. 1. 2016KS17. 12. 2015
1.Mmezipředmětový sešit str. 66 - dodělat, cvičně zkoušet příklady do 8 (sčítání, odčítání)4. 1. 2016KS17. 12. 2015
2.Muč. dodělat chybějící cvičení do str. 14, popř. cvičně opakovat příklady (sčítání, odčítání jednotek a desítek do 100)4. 1. 2016KS17. 12. 2015
1.MDÚ str. 15/kytička
Probráno do str. 14
2. 1. 2016BK15. 12. 2016
1.Mmezipředmětový sešit str. 66 - celá strana16. 12. 2015KS15. 12. 2015
2.Muč. str. 11 - celá strana16. 12. 2015KS15. 12. 2015
5.Ajslovíčka str.20, My flat-picture15. 12. 2015ChK10. 12. 2015
1.Čjslabikář - číst cokoliv do str. 3114. 12. 2015KS10. 12. 2015
3.AjChápat a rozumět otázce a odpovědi.
"What time is It?"
"It´s ____ o´clock.
Strana 22 v učebnici.
14. 12. 2015JK10. 12. 2015
3.M58/114. 12. 2015JK10. 12. 2015
3.MMF - str. 21/3 a 22/414. 12. 2015JK10. 12. 2015
4.M55/114. 12. 2015JK10. 12. 2015
5.Mstr. 63/1,214. 12. 2015JK10. 12. 2015
3.ČjČtení-naučit se zpaměti básničku str. 42 Sněhuláci ve Lhářích (Martin 1 sloku)10. 12. 2015ChK3. 12. 2015
3.MMF - str. 20/5,710. 12. 2015JK8. 12. 2015
4.M53/310. 12. 2015JK8. 12. 2015
5.MDokončit stavební firmu a udělat cv.1 na str.5910. 12. 2015JK8. 12. 2015
2.Čjčítanka str. 39 - přečíst příběh + otázky ústně10. 12. 2015KS9. 12. 2015
1.Vvsklenice (od přesnídávky či podobný formát), kokos (sypaný, cca půl pytlíku), dva knoflíky (menšího rozměru), 2 ks větvičky (třešeň ideální)9. 12. 2015KS6. 12. 2015
2.Vvsklenice (od přesnídávky či podobný formát), kokos (sypaný, cca půl pytlíku), dva knoflíky (menšího rozměru), 2 ks větvičky (třešeň ideální)9. 12. 2015KS6. 12. 2015
4.AjHW str. 8 cv. 29. 12. 2015JK8. 12. 2015
4.AjHW str. 8 cv. 29. 12. 2015JK8. 12. 2015
1.Čjpísanka str. 14-15 dopsat. Prosím o čtení čehokoliv ve slabikáři do str. 28.9. 12. 2015KS8. 12. 2015
3.ČjPsaní dopsat str.228. 12. 2015ChK3. 12. 2015
1.Čjslabikář str.25/2 číst alespoň 2x.8. 12. 2015KS7. 12. 2015
2.Čjčítanka str. 38/Studená návštěva - přečíst příběh + otázky8. 12. 2015KS7. 12. 2015
5.M55/3,27. 12. 2015JK3. 12. 2015
4.Msloupeček7. 12. 2015JK3. 12. 2015
3.InfMF - 18/67. 12. 2015JK3. 12. 2015
2.Čjpro Filipa Vycpálka - uč. str.44/4 přepsat 2x do školního sešitu.4. 12. 2015KS3. 12. 2015
2.Ajuč. str. 87/kapitola 2,3,4 - umět zpaměti (+ vazby-jak se jmenuješ, kolik je hodin, kolik je ti let + odpovědi na tyto otázky) + str. 88/kapitola 5 vyjma vazby I have got..3. 12. 2015KS26. 11. 2015
1.Ajuč. str. 33 - vystříhat slovíčka3. 12. 2015KS26. 11. 2015
3.Čjčtení:str.403. 12. 2015ChK2. 12. 2015
5.Ajslovíčka str.17, připravit si věci na projekt (téma: My house, my castle).3. 12. 2015ChK2. 12. 2015
2.PrvPoznávat stromy ze stránky 22 a 23 v učebnici ( podle plodu, listů/jehličí). Znát názvy plodů: žalud, kaštan, šiška, nažka, bukvice.2. 12. 2015KS25. 11. 2015
4.VlPOZOR Již je aktuální opakování z kapitoly slované a Sámova říše!!!2. 12. 2015KS25. 11. 2015
2.Vvdonést krabičku sirek (mohou být prázdné, počet neomezen)2. 12. 2015KS30. 11. 2015
1.Vvdonést krabičku sirek (mohou být prázdné, počet neomezen)2. 12. 2015KS30. 11. 2015
1.Čjslabikář str. 24/2 číst alespoň 2x2. 12. 2015KS1. 12. 2015
2.Čjčítanka str. 32 dočíst příběh + otázky v rámečku2. 12. 2015KS1. 12. 2015
5.Ajslovíčka str.162. 12. 2015ChK1. 12. 2015
3.AjČíst článek (rozhovor-bubliny) v učebnici Lekce Halloween a umět překládat.1. 12. 2015KS25. 11. 2015
4.AjUmět pokyny (psát, číst) Act., listen, say, sing, point, look1. 12. 2015KS25. 11. 2015
5.InfPřinést knížku, ze které budete psát o hodině referát ve wordu podle zadaných parametrů. Knížka bude o něčem co vás zajímá ( zvěř, auta, traktory, sport atd. Ne beletrie)30. 11. 2015KS25. 11. 2015
2.Čjučebnice str.42/žlutý rámeček naučit zpaměti30. 11. 2015KS26. 11. 2015
3.M48/227. 11. 2015KS25. 11. 2015
5.M48/2,327. 11. 2015KS25. 11. 2015
2.Čjčítanka str.29 přečíst příběh + otázky oranž. rámeček a rámeček u sovičky26. 11. 2015KS25. 11. 2015
1.Čjslabikář str. 16/2 číst 2x nahlas.26. 11. 2015KS25. 11. 2015
3.Čjčíst str.37, Vlast26. 11. 2015ChK25. 11. 2015
1.Čjslabikář str. 18/2 číst alespoň 2x + str. 20/2 domalovat písmenka25. 11. 2015KS24. 11. 2015
2.Čjčítanka str. 28/Na procházce v lese - přečíst + ústně odpovědět na otázky na otázky v rámečku25. 11. 2015KS24. 11. 2015
2.Muč. str. 58/125. 11. 2015KS24. 11. 2015
5.MPetra, Filip, Miloš a Kája oprava šestiúhelníků.25. 11. 2015JK24. 11. 2015
2.ČjČD: do pracovního listu namalovat obrázek k vybrané knize.24. 11. 2015ChK10. 11. 2015
5.VlDo sešitu napsat k osvícenským panovníkům M. Terezii a Josefovi II. jejich reformy24. 11. 2015JK18. 11. 2015
5.Ajslovíčka str.1424. 11. 2015ChK19. 11. 2015
1.Prvstr. 20-21 umět a poznávat stromy podle listů a plodů24. 11. 2015JK20. 11. 2015
1.Čjslabikář - str. 16/2 pouze číst, alespoň 2x24. 11. 2015KS20. 11. 2015
2.Čjčítanka str. 22-23, Školička pro psy - přečíst + ústně s rodiči projít otázky v oranž. rámečku24. 11. 2015KS20. 11. 2015
5.MNa celou čtvrtku narýsovat pravidelné šestiúhelníky o průměru 20 cm. Vytvořit včelí plástve.24. 11. 2015JK23. 11. 2015
3.Mstr. 43/sloupek
str. 44/1
Martin F. - str.11/2,3
23. 11. 2015JK20. 11. 2015
3.MMartin F. - str. 9/2,320. 11. 2015JK18. 11. 2015
2.Ajstr. 24/1,2 dodělat + učit se slovíčka str. 9419. 11. 2015KS12. 11. 2015
3.ČjČtení str.30-3118. 11. 2015ChK11. 11. 2015
4.VlNa kus papíru vyhledat a vypsat dnešní slovanské státy.18. 11. 2015JK11. 11. 2015
1.ČjO prázdninách číst - slabikář str. 12/2 + str. 13/2.18. 11. 2015KS13. 11. 2015
1.MMezipředmětový sešit str. 24/818. 11. 2015KS13. 11. 2015
2.MStr. 50-51 dodělat.18. 11. 2015KS13. 11. 2015
2.ČjČítanka str. 18 přečíst příběh + odpovědět na otázky ÚSTNĚ (oranžový rámeček)18. 11. 2015KS13. 11. 2015
5.Nakreslit obrázek z učebnice do sešitu - Půda13. 11. 2015JK10. 11. 2015
3.M39/413. 11. 2015JK11. 11. 2015
4.M38/113. 11. 2015JK11. 11. 2015
5.M40/213. 11. 2015JK11. 11. 2015
3.MMF - str.5/9,1013. 11. 2015JK11. 11. 2015
2.Čjpracovní sešit - str. 26/112. 11. 2015KS11. 11. 2015
1.Čjslabikář str. 10/2 číst alespoň 2x11. 11. 2015KS10. 11. 2015
5.Ajslovíčka str.1211. 11. 2015ChK10. 11. 2015
5.Ajstr.12 cv.2-naučit se říkanku zpaměti.11. 11. 2015ChK10. 11. 2015
3.M38/3, 39/111. 11. 2015JK10. 11. 2015
4.M36/3,211. 11. 2015JK10. 11. 2015
5.M39/2,311. 11. 2015JK10. 11. 2015
3.AjSlovíčka - My classroom11. 11. 2015JK10. 11. 2015
4.VlPravěk - opakovat a učit se11. 11. 2015JK10. 11. 2015
3.MMartin F. - str.4/5,611. 11. 2015JK10. 11. 2015
3.PrvMichal V. a Vojta N. dodělat cvičení v pracovním sešitě - Kraje ČR a umět.9. 11. 2015JK5. 11. 2015
3.M35/4 + sloupeček
Martin F. - ve své učebnici str. 2 cv. 2
9. 11. 2015JK5. 11. 2015
5.Mstr. 35/1 robot9. 11. 2015JK5. 11. 2015
1.AjVystřihnout a dobarvit slovíčka str. 21+25.5. 11. 2015KS22. 10. 2015
2.AjUčebnice str. 20/3,4 dodělat. Opakovat slovíčka z lekce 1-4.5. 11. 2015KS22. 10. 2015
2.ČjČítanka str. 16 - přečíst příběh + ústně odpovědi v oranžovém rámečku.5. 11. 2015KS4. 11. 2015
1.ČjSlabikář str. 7/2 číst slabiky.4. 11. 2015KS3. 11. 2015
5.M31/34. 11. 2015JK3. 11. 2015
3.MMartin F. - strana 1/5 ( nová knížka matematiky-zelená)4. 11. 2015JK3. 11. 2015
3.ČjPísanka str.13.
Číst str.27-báseň "Jak nejlépe ulovit zvíře".
4. 11. 2015ChK3. 11. 2015
4.ČjČíst str.20 (Dědova a Babiččina hádanka)4. 11. 2015ChK3. 11. 2015
5.ČjČíst str.23 (Žula)4. 11. 2015ChK3. 11. 2015
5.AjSlovíčka str.104. 11. 2015ChK3. 11. 2015
1.ČjPísanka č. 2, dopsat str. 1 + vybarvit obrázek.3. 11. 2015KS2. 11. 2015
2.ČjČítanka str. 14 - přečíst příběh + ústně odpovědět na 4 otázky v oranžovém rámečku.3. 11. 2015KS2. 11. 2015
3.M1/333. 11. 2015JK2. 11. 2015
4.M4/313. 11. 2015JK2. 11. 2015
5.M1/31 první řádek mimo Filipa Š., ten opraví předchozí cvičení3. 11. 2015JK2. 11. 2015
3.ČjČD-napsat o sobě (na pracovní list)27. 10. 2015ChK20. 10. 2015
2.ČjČtení-číst str.2627. 10. 2015ChK22. 10. 2015
3.Ajslovíčka str.10,11 + říkanka str.1127. 10. 2015ChK22. 10. 2015
4.Ajslovíčka str.56-5727. 10. 2015ChK22. 10. 2015
5.Ajslovíčka str.1027. 10. 2015ChK22. 10. 2015
3.Mnaučit se násobky 7, dodělat sloupeček na str. 31,
Martin-dopočítat příklady na prac.listu
Vojta-dopočítat sloupek na str.29
26. 10. 2015ChK23. 10. 2015
4.Mstr.29 sloupek26. 10. 2015ChK23. 10. 2015
5.Msloupek str.2926. 10. 2015ChK23. 10. 2015
2.AjUčebnice str. 17/5,6 + slovíčka str. 93 (Mum, Dad, Baby sister, a floor, a door atd.) naučit.22. 10. 2015KS15. 10. 2015
1.AjVystříhat a vybarvit slovíčka str. 21.22. 10. 2015KS15. 10. 2015
1.ČjPísanka str. 32-34 do písmene H včetně. Přinést slabikář!21. 10. 2015KS20. 10. 2015
1.MMezipředmětový sešit str. 75/121. 10. 2015KS20. 10. 2015
2.MDodělat str. 38-39 (vyjma M. Antoně a F. Vycpálka)21. 10. 2015KS20. 10. 2015
1.ČjŽivá ABC - str. 37/1 číst doma alespoň 2x.21. 10. 2015KS20. 10. 2015
2.ČjČtenářská dílna, pracovní list č.420. 10. 2015ChK13. 10. 2015
3.ČjČtenářská dílna, pracovní list č.420. 10. 2015ChK13. 10. 2015
3.M1,2,3/25 (Martin pouze 1,2/25)19. 10. 2015JK16. 10. 2015
4.M3/24, 1/2519. 10. 2015JK16. 10. 2015
5.M1/2519. 10. 2015JK16. 10. 2015
4.AjProsím o vyplněné bezinfekčnosti. Děti mi předají v pondělí během dne. Večer před odjezdem nebudu nic akceptovat. Děkuji19. 10. 2015JK16. 10. 2015
5.AjProsím o vyplněné bezinfekčnosti. Děti mi předají v pondělí během dne. Večer před odjezdem nebudu nic akceptovat. Děkuji19. 10. 2015JK16. 10. 2015
2.ČjUč. str. 27/9 a+b19. 10. 2015KS16. 10. 2015
2.MDo sešitu - narýsovat 3 libovolné úsečky s libovolným označením + narýsovat přímou čáru, na které narýsovat 2 libovolné úsečky.16. 10. 2015KS14. 10. 2015
1.ČjŽivá ABC - str. 32 celá strana.16. 10. 2015KS15. 10. 2015
2.ČjUčebnice str. 27/7 a,b
a - do sešitu
b - ústně doma s rodiči
16. 10. 2015KS15. 10. 2015
1.AjUčebnice str. 17 vybarvit a vystříhat slovíčka.15. 10. 2015KS8. 10. 2015
2.AjUčebnice str. 13/5.15. 10. 2015KS8. 10. 2015
4.Čjčíst str.12-1315. 10. 2015ChK13. 10. 2015
5.Čjčíst.str.1815. 10. 2015ChK13. 10. 2015
5.AjPS str.9 celá + naučit se věty ze cvičení 815. 10. 2015ChK14. 10. 2015
2.ČjVyjma M. Antoně a F. Vycpálka - volný list papíru str. 8/3 přepis do sešitu.15. 10. 2015KS14. 10. 2015
2.ČjPro M. Antoně a F. Vycpálka - písanka str. 9,10 - celá strana15. 10. 2015KS14. 10. 2015
5.Ajslovíčka str.914. 10. 2015ChK13. 10. 2015
3.Čjčíst str.2214. 10. 2015ChK13. 10. 2015
3.Čjuč.str.18 cv.314. 10. 2015ChK13. 10. 2015
4.Čjuč.str.15 cv.414. 10. 2015ChK13. 10. 2015
5.Čjuč.str.17 cv.214. 10. 2015ChK13. 10. 2015
2.ČjUčebnice str. 26/1 - do sešitu, cvičení 5 do učebnice tužkou.14. 10. 2015KS13. 10. 2015
2.ČjČtenářská dílna- napiš co se ti na příběhu líbilo nejvíce.13. 10. 2015ChK6. 10. 2015
3.ČjČtenářská dílna- napiš co se ti na příběhu líbilo nejvíce.13. 10. 2015ChK6. 10. 2015
3.ČjPsaní-dopsat str.9
Čtení-číst str.20-21 (čítanka)
13. 10. 2015ChK8. 10. 2015
2.ČjPracovní sešit str. 14/1,212. 10. 2015KS9. 10. 2015
3.M3/2011. 10. 2015KS8. 10. 2015
5.M2/20, 1/2111. 10. 2015KS8. 10. 2015
1.Čjslabikář str. 10/2 číst alespoň 2x11. 10. 2015KS10. 11. 2015
2.ČjDo školního sešitu napsat: 2 věty oznamovací, tázací, rozkazovací.9. 10. 2015KS8. 10. 2015
2.ČjÚkol pro Terezu, Adama a Marka - volný list papíru, str. 8/4 do sešitu.8. 10. 2015KS7. 10. 2015
2.ČjÚkol pro A. Kratochvíla - písanka str. 12,13.8. 10. 2015KS7. 10. 2015
2.PrvPRO VŠECHNY ROČNÍKY - DĚTI, KTEŘÍ CHODÍ NA VÝCHOVU KE ZDRAVÍ - ZÍTRA PŘINÉST KARTÁČEK NA ZUBY.8. 10. 2015KS7. 10. 2015
1.ČjŽivá ABC str. 27/1 pouze číst písmenka a snažit se rozlišovat malé, velké, krátké, dlouhé.8. 10. 2015KS8. 10. 2015
3.ČjPsaní: dopsat str.7 v písance.7. 10. 2015ChK1. 10. 2015
5.Ajslovíčka str.87. 10. 2015ChK6. 10. 2015
2.ČjUčebnice str. 23/4 a, b + přepis básně do školního sešitu.7. 10. 2015KS6. 10. 2015
1.MUčebnice str. 22 - celou stránku si projít.7. 10. 2015KS6. 10. 2015
3.MMichal V. - 3/187. 10. 2015JK6. 10. 2015
4.M1/187. 10. 2015JK6. 10. 2015
5.M1/187. 10. 2015JK6. 10. 2015
5.ČjČítanka str.8-146. 10. 2015ChK29. 9. 2015
5.Ajnaučit říkanku uč.str.7+slovíčka, přinést foto rodiny6. 10. 2015ChK1. 10. 2015
3.Mstr 17/45. 10. 2015JK1. 10. 2015
4.Mstr 16/25. 10. 2015JK1. 10. 2015
2.ČjProcvičovat a opakovat abecedu. Řazení slov dle abecedního pořádku - např. Adéla, Petr, Vojta, Marek, Zuzka, Bára.5. 10. 2015KS2. 10. 2015
4.M33/35. 10. 2015JK4. 11. 2015
5.pro Miloše: přečíst v učebnici str.12-13 (usazené horniny-pískovec, vápenec) + PS str.63. 10. 2015ChK25. 9. 2015
1.ČjPísanka str.20 - psát na podložku, nechat založené v písance za zítra.2. 10. 2015KS1. 10. 2015
1.AjRoztříhat slovíčka na str. 13 a přinést na výuku.1. 10. 2015KS24. 9. 2015
2.AjDodělat cvičení str. 9/5. Vybarvit a naučit se slovíčka ze str. 91.1. 10. 2015KS24. 9. 2015
3.ČjSloh-dokreslit obrázek školy podle popisu str.91. 10. 2015ChK24. 9. 2015
4.ČjSloh-opravit popis spolužáka podle daných instrukcí1. 10. 2015ChK24. 9. 2015
5.ČjSloh-napsat popis spolužáka1. 10. 2015ChK24. 9. 2015
3.PrvPrvouku a matematiku si vezměte na ČT. Na pátek ČJ1. 10. 2015JK30. 9. 2015
4.Přírodovědu a matematiku si vezměte na ČT. Na pátek ČJ1. 10. 2015JK30. 9. 2015
5.Přírodovědu a matematiku si vezměte na ČT. Na pátek ČJ1. 10. 2015JK30. 9. 2015
5.Ajslovíčka str.61. 10. 2015ChK30. 9. 2015
3.ČjČtení: čítanka str. 15-16, dočíst Prvouka, druhouka, třetiuka1. 10. 2015ChK30. 9. 2015
3.Mstr 16/ 3,41. 10. 2015JK30. 9. 2015
5.Mstr.16/2 první řádek1. 10. 2015JK30. 9. 2015
5.Čjnaučit se zpaměti báseň str.10, učebnice ČJ29. 9. 2015ChK22. 9. 2015
4.Vlvypracovat pracovní list-téma "Naše země v pravěku" (dokončit)29. 9. 2015ChK23. 9. 2015
3.Ajnaučit se slovíčka str.6, číst a překládat cv.129. 9. 2015ChK24. 9. 2015
4.Ajnaučit se slovíčka str.52, číst a překládat cv.229. 9. 2015ChK24. 9. 2015
5.Ajseznámit se slovíčky str.629. 9. 2015ChK24. 9. 2015
1.MMezipředmětový sešit str. 44/celá strana dodělat.29. 9. 2015KS25. 9. 2015
1.ČjŽivá ABC, str. 19/2 trénink čtení písmenek.29. 9. 2015KS25. 9. 2015
2.MUčebnice str. 18 dodělat.29. 9. 2015KS25. 9. 2015
2.ČjUčebnice str. 16/3 do sešitu.29. 9. 2015KS25. 9. 2015
3.Ajnaučit se slovíčka str.5 (psát i číst)23. 9. 2015ChK22. 9. 2015
4.Ajnaučit se slovíčka str.51 (psát i číst)23. 9. 2015ChK22. 9. 2015
1.ČjSL - 94
Dú - SL 94/4
17. 5. 2015HM16. 5. 2018
4.ČjČtení str.60-6115. 3. 2015ChK8. 3. 2016
3.ČjPísanka str.2512. 1. 2015ChK15. 12. 2015
4.ČjTvůrčí psaní: napsat báseň (alespoň jednu sloku) o pejskovi12. 1. 2015ChK15. 12. 2015
1.ČjSL - 41
Dú - pís - dokončit celá
13. 2. 2009HM12. 2. 2019
1.ČjSl - 15
Pís - 8
Dú - Sl 15/kytička 1,2
5. 12. 2001HM2. 12. 2016
1.ČjSL - 44
Pís - 5
Dú - pís 6
17. 2. 0202HM6. 2. 2020
1.MP.Š.- Pokračujeme dále v učebnici. Došli jsme na stranu 35 a udělali jsme ji celou.18. 2. 0201JK14. 2. 2019

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45