Přihlásit

Režim dne

ve školní družině

640 - 720činnost rekreační a odpočinková
1030 - 1330hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost, relaxace
1330 - 1500vycházky (dle počasí) nebo individuální činnost, zájmová činnost
1500 - 1600příprava na vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů)
1600 - 1630zájmová činnost, postupný odchod dětí

Provoz ŠD

pondělí - pátek645 – 720dozor zajišťuje příslušný pedagog dle rozpisu
1130 – 1630vychovatelky Marie Čejková, Markéta Kučerová / Ing. B. Kurcová, A. Ottlová (střídají si oddělení - sudý/lichý týden)

Režim školní družiny

  1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy, tématickým plánem pro daný školní rok, ŠVP ZV "Škola hrou" - příloha 1 - ŠD.
  2. Akce mimo pravidelný program hlásí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce, zajistí dostatečný dozor.
  3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek 30 hodin týdně.
oddělenívychovatelkaumístěnítřídažáků
1. odděleníMarie Čejková, Markéta Kučerovápřízemí, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy3. - 5. ročník22
2. odděleníIng. Barbora Kurcová, Alena Ottlová1. patro, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy1. - 2. ročník20

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45