Přihlásit

Rozvrhy hodin

pro školní rok 2020/20211. ročník |  2. ročník |  3. ročník |  4. ročník |  5. ročník
Časový plán vyučovacích hodin a přestávek
vysvětlivky zkratek předmětů

Škola se otevírá pro dojíždějící žáky v 645, ranní dohled zajišťuje příslušný pedagog dle rozpisu, školní družina končí v 1630 hodin.

1. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ ČJ PRV VV    
úterý M ČJ ČJ AJ TV SH
středa ČJ ČJ M    
čtvrtek M ČJ PRV HV    
pátek ČJ M TV TV    

2. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ ČJ AJ VV    
úterý ČJ M M PRV TV SH
středa ČJ ČJ ČJ-ps    
čtvrtek PRV M M HV    
pátek ČJ-čt/čd ČJ-čt/čd TV TV    

3. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ AJ ČJ PRV M  
úterý ČJ M M AJ TV SH
středa ČJ ČJ M PRV VV  
čtvrtek AJ HV PRV M ČJ -ps/sl  
pátek ČJ-čt/čd ČJ-čt/čd TV TV  

4. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondilí M AJ VL ČJ    
úterý AJ ČJ ČJ VV VV
středa VL M ČJ TV SH
čtvrtek M AJ HV ČJ-e/sl    
pátek M ČJ-čt/čd ČJ-čt/čd TV TV

5. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí M AJ VL ČJ INF  
úterý AJ ČJ ČJ VV VV
středa VL M ČJ TV SH
čtvrtek M AJ HV ČJ-e/sl    
pátek M ČJ-čt/čd ČJ-čt/čd TV TV Časový plán vyučovacích hodinČasový plán přestávek
1. 740 - 825825 - 830
2. 830 - 915915 - 935
3. 935 - 10201020 - 1030
4. 1030 - 11151115 - 1120
5. 1120 - 12051205 - 1210
6. 1210 - 1255...


Vysvětlivky zkratek předmětů

 • AJ = Anglický jazyk
 • ČJ = Český jazyk
 • HV = Hudební výchova
 • INF = Informatika
 • M = Matematika
 • PČ = Pracovní činnosti
 • PRV = Prvouka
 • PŘ = Přírodověda
 • TV = Tělesná výchova
 • VL = Vlastivěda
 • VV = Výtvarná výchova

 • SH = Sportovní hry (nepovinný předmět)
 • VKZ = Výchova ke zdraví (nepovinný předmět)

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45