Přihlásit

Výsledky našich žáků

na druhém stupni

Porovnání prospěchu ve zdejší a v navazujících školách.

školní rokpočet žáků v ročníkuzhoršilo si průměr
(nad 10% průměru v ZŠ Tep.)
udrželo si průměr
(v 10% průměru v ZŠ Tep.)
zlepšilo si průměr
(pod 10% průměru v ZŠ Tep.)
nezjištěno
2006/200720011
2007/200830210
2008/200941201
2009/201010001
2010/201161 (G)230
2011/201250221
2012/201351211
2013/201430210
2014/201551301
2015/2016606 (2 ST)00
CELKEM4042196
CELKEM [%]10010,0052,5022,5015,00
po očištění344219 
po očištění [%]10011,7661,7626,48 

Zkratka G znamená gymnázium, ST sportnoví třída.

Autoevaluace školy

Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality jejího ŠVP. Probíhá ve dvou sledovaných oblastech: efektivita vyučování, atmosféra vztahů (žák x spolužák, učitel x žák, učitel x rodič, učitel x učitel) a rovněž mapuje potenciál vzniku rizikových forem chování (např.: kouření, krádeže, šikana, agrese, alkohol, drogy atd.).

Autoevaluace školy

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45